Meny

Elever la ut «samleiefilm» med lærer:

Trygderetten: Mobbing anses ikke som yrkesskade

BLE MOBBET, IFØLGE RETTEN: – Hva skal en lærer måtte finne seg i? Slik rettstilstanden er i dag, fanges ikke denne type hendelser opp av reglene om yrkesskade. Hun har utført sin jobb samvittighetsfullt til hun ble utsatt for denne hendelsen. Så klarte hun ikke å utføre sitt arbeid videre, og får ingen kompensasjon for det, sier kvinnens advokat Roar Bolæren Ellefsen. Illustrasjonsfoto: NTB/Scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Elev filmet lærer bakfra mens en annen uten hennes viten gjorde samleiebevegelser mot henne. Det hele ble lagt ut på internett, og kvinnen fikk psykisk reaksjon. – Mobbing anses ikke som yrkesskade, konstaterer Trygderetten.

Den kvinnelige læreren i 50-årene skrev på tavla, og ante ingenting om episoden før kolleger på et morgenmøte på skolen gjorde henne oppmerksom på at filmen med henne var lagt ut på det offentlige nettstedet You Tube med en tittel av seksuell karakter. Der ble den liggende i fire dager før det ble tatt affære.

Kvinnen fikk som følge av dette en psykisk reaksjon, og fikk i et vedtak fattet av NAV i 2010 godkjent ettervirkningene som yrkesskade – som har betydning for hennes yrkesskadeforsikring.

I 2012 fremmet kvinnen krav om ménerstatning som følge av yrkesskaden, men fikk avslag først i NAV forvaltning og senere i NAV Klageinstans. Da ble også vedtak om yrkesskade omgjort. Kvinnen anket saken inn for Trygderetten, som ikke gir kvinnen medhold.

Kan ikke ha tatt skade av «jokkebevegelser»

NAV Klageinstans bemerker at kvinnen opplevde situasjonen som en dyp integritetskrenkelse, og at alvorlighetsgraden forsterkes av at den «nedverdigende» handlingen ble publisert på internett. Men fordi hun ikke var klar over hendelsen før filmingen var lastet opp på You Tube, mener de hun ikke kan ha tatt skade av det der og da:

«Noen skade kan derfor ikke ha skjedd som direkte følge av at en elev laget «jokkebevegelser» bak den ankende parts rygg mens en annen filmet», fremgår det av kjennelsen.

NAV Klageinstans mener dette ikke overgår det som kan forventes i en normal arbeidssituasjon som lærer: «Elever har i dag mobiltelefoner med kamera med seg hele dagen, og små videosnutter deles daglig på internett», hevder de, og kaller filmen uskyldig.

De mener det i stedet er mobbing – og i dette tilfellet må læreren finne seg i det.

Les også: Terje (64) ble grovt mobbet: – Paragrafer og politikerprat løser ingen ting

Mobbing og trakassering er ikke arbeidsulykke

«NAV Klageinstans er av den oppfatning at filmen må ses på som en slags mobbing fra elevenes side. Mobbing, trakassering mv. anses normalt ikke som arbeidsulykke», slår de fast – og får støtte av Trygderetten.

«Retten har forståelse for at NN opplevde hendelsen som nedverdigende og krenkende, men finner at det seksuelle aspektet ikke var så dramatisk at det kan karakteriseres som usedvanlig i henhold til folketrygdloven §13-3 andre ledd», fremgår det av kjennelsen.

Trygderetten konkluderer videre med at kvinnen ikke var klar over hendelsen i klasserommet før hun ble orientert om filmen.

«Filmingen ble foretatt under en dagligdags situasjon i klasserommet, og hun ble ikke utsatt for seksuelle tilnærmelser», slår Trygderetten fast, og skriver at de ikke finner at offentliggjøringen på You Tube gjør at det blir så dramatisk at det kan anses som usedvanlig i forhold til det som er normalt i hennes arbeid. Det var jo først etter orienteringen om filmen hun fikk psykiske reaksjoner.

«Hendelsen bærer etter rettens syns preg av mobbing snarere enn seksuell trakassering, og retten viser til de trygderettskjennelser som vises til ovenfor om at mobbing og trakassering ikke regnes som arbeidsulykke.

Les også: Barneombudet: – Mobbeofre har ikke god nok beskyttelse

Greit å mobbe en lærer?

Kvinnens prosessfullmektig, advokat Roar Bolæren Ellefsen, mener kjennelsen reiser prinsipielle spørsmål.

– Hva skal en lærer måtte finne seg i? Slik rettstilstanden er i dag, fanges ikke denne type hendelser opp av reglene om yrkesskade. Hun har utført sin jobb samvittighetsfullt til hun ble utsatt for denne hendelsen. Så klarte hun ikke å utføre sitt arbeid videre, og får ingen kompensasjon for det, sier advokat Roar Bolæren Ellefsen til ABC Nyheter.

– Er det greit å mobbe en lærer?

– Det er det i dag tydeligvis. Det får i hvert fall ingen konsekvenser i forhold til trygderettigheter. Hun ble utsatt for en veldig ubehagelig opplevelse som fikk konsekvenser for henne. Hun får selvfølgelig stønad, men hun får ikke stønaden beregnet til yrkesskade.

Hadde kvinnen vært utsatt for en brå, uforutsett hendelse som for eksempel fysisk vold, ville hun hatt krav på å få det karakterisert som yrkesskade.

– Så er det et avdempet yrkesskadebegrep. Har man kort og greit vært utsatt for en påkjenning eller noe som er usedvanlig for det som er normalt i arbeidet. Spørsmålet er: Hva skal til for at noe er uvanlig? Hva er normalt for en lærer, sier Ellefsen, og legger til:

– Retten kom til at dette er innenfor. Men her er det snakk om to aspekter: Det er mobbing. Og det har en seksuell overtone, som gjør det ekstra nedverdigende i våre øyne. Men den argumentasjonen har ikke Trygderetten hatt sans for. Dette må en lærer akseptere.

Han mener retten gjør en feil når de ikke ser på dette som en helhet. Han trekker frem at filmen også er lagt ut for offentligheten med en tittel som hensepiler på noe seksuelt, og at kvinnen har levd i frykt for at hvem som helst kan ha lastet den ned.

– Dette er nok en spiker i kista for den type overtramp. Som lærer har man ikke disse rettighetene når man utsettes for slike handlinger, sier advokat Ellefsen.

Les mer:

Dette bør du gjøre hvis barnet ditt blir mobbet

Hva gjør du hvis barnet ditt mobber andre?

Populært