Ny arbeidsmiljølov gir mer søndagsjobbing

Artikkelen fortsetter under annonsen

Mer søndagsjobbing og økt adgang til midlertidige ansettelser er noen av endringene i ny arbeidsmiljølov som Høyre, Frp, Venstre og KrF er blitt enige om.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

De fire partiene presenterte en ny avtale på Stortinget torsdag.

Regjeringens forslag om å tillate jobbing fem søndager på rad fikk ikke gehør hos samarbeidspartiene. Etter forhandlinger med Venstre og KrF blir det nå mulig å jobbe tre søndager på rad. Den fjerde må du hvile.

Hever aldersgrensen

Avtalen slår fast at ingen bedrifter kan ha lavere bedriftsintern øvre aldersgrense enn 70 år. 70-årsgrensen for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven heves til 72 år.

Høyres Arve Kambe innledet på en pressekonferanse i vandrehallen og var fornøyd med at alle partiene var enige i alle punktene.

– Med dette sørger vi for at terskelen for å komme inn i arbeidslivet blir lavere og vi sørger for at fleksibilitet for dem som er i arbeidslivet blir større, sa Kambe.

Han påpeker at fast arbeid skal være hovedregelen, selv om det gis generell adgang til midlertidige ansettelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Folket delt i synet på Erikssons arbeidsmiljølov

Fast etter tre år

Arbeidstakere i midlertidige stillinger får rett til fast jobb etter tre år med den nye arbeidsmiljøloven, ikke fire år som i dag.

– Venstre er fornøyd med at det åpnes for en generell adgang for midlertidige stillinger, men det er viktig at vi har fått gjennomslag for at makslengden på midlertidige ansettelser reduseres fra fire til tre år, sier Venstres Sveinung Rotevatn.

Han mener at midlertidige ansettelser kan være en god vei inn i arbeidslivet for mange, for eksempel nyutdannede, innvandrere og personer med funksjonsnedsettelser.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men midlertidigheten kan ikke vare for lenge. Avtalen gir småbedrifter i en vekstfase mulighet til å ansette flere uten å ta for stor risiko, samtidig som veien til fast ansettelse blir kortere, sier Rotevatn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Retten til å si opp de eldste kan bli fjernet

Lengre dager

De fire partiene er videre blitt enige om å åpne for ti timers arbeidssager etter individuelle avtaler.

Den øvre grensen for hvor mye du kan jobbe i løpet av en enkelt uke, begrenses til 50 timer.

En gjennomsnittsberegning over en periode på åtte uker skal sikre at dagens rammer for månedsbasis og årsbasis holdes uendret.

LO: – Et løftebrudd fra KrF

Den nye avtalen innebærer også at det innføres aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Men rapporteringsplikten og de formelle prosedyrekravene blir mindre omfattende enn hva regjeringens forslag opprinnelig la opp til.

Kommunene kan velge om de vil gjennomføre aktivitetsplikten selv, eller om de vil sette ut gjennomføringen til attføringsbedrifter, sosiale entreprenører eller andre.

Samarbeidspartiene legger til grunn at eventuelle merkostnader vil bli kompensert.

Artikkelen fortsetter under annonsen

LO uttaler at den nye arbeidsmiljøloven er et løftebrudd, blant annet fra KrF.

– Dette er et håndslag til den useriøse delen av norsk arbeidsliv, sier andre nestleder Hans Christian Gabrielsen i LO til E24.

Se intervjuet med LO her. (artikkelen fortsetter under videoen)

Unio: – Fortsatt feil kurs

Den nye arbeidsmiljøloven innebærer at de ansatte vil få det verre, ikke bedre, mener Unio.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er bra at forhandlingene mellom regjeringspartiene, Venstre og KrF om den nye arbeidsmiljøloven har resultert i enkelte positive justeringer. Men fortsatt peker hovedkursen i feil retning, sier leder Anders Folkestad i Unio, som er en sammenslutning for norske arbeidstakerorganisasjoner.

Folkestad peker på at dagens formulering «arbeid på søn- og helgedager er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig», fortsatt skal gjelde.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er positivt at KrF har fått gjennomslag for noe oppmyking i forhold til regjeringens opprinnelige forslag når det gjelder mer søndagsarbeid. Det er bra de fikk gjennomslag for å opprettholde forbud mot søndagsjobbing, sier han.

– Vi er også fornøyde med at partene skal inn i evalueringen av ordningen med midlertidig ansettelser, at det er lagt føringer for mindre bruk av midlertidige stillinger i staten, samt at «fireårsregelen» blir en treårsregel. Det er også positivt at partene griper fatt i varslerproblematikken, men de går ikke langt nok i å beskytte varsleren, mener Folkestad.

Virke: – Et altfor dårlig resultat

Arbeidsgiverorganisasjonen Virke mener det opprinnelige forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven som regjeringen la frem, var mye bedre tilpasset utfordringene Norge står overfor.

– Norge står overfor store omstillingsutfordringer fremover. Det må rammene for arbeidslivet ta inn over seg. Virke er derfor glad for at norske virksomheter nå får økt adgang til å ansatte midlertidig, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Madsen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Samtidig legger Virke ikke skjul på at det opprinnelige forslaget til endringer i arbeidsmiljøloven som regjeringen la frem, var langt bedre tilpasset utfordringene Norge står overfor fremover, enn det kompromisset de fire partiene nå har kommet frem til, fortsetter Madsen.

Hun mener verken arbeidstakersiden eller arbeidsgiversiden kan se seg fornøyd med kompromisset.

– Samlet sett er dette et altfor dårlig resultat med tanke på det arbeidet som er blitt nedlagt for å modernisere loven og gjøre den relevant og brukbar både i dag og i morgen, sier Madsen.

Se hele pressekonferansen her: