Meny

Sigmond blir Krekars særskilte advokat

Advokat Aase Karine Sigmond, her fotografert i en annen anledning, blir mulla Krekars særskilte advokat. Foto: Thomas Winje Øijord (NTB scanpix)

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Borgarting lagmannsrett har oppnevnt Aase Karine Sigmond som særskilt advokat for mulla Krekar, ifølge Aftenposten.
Ordningen med særskilt advokat:
 • Kongen i statsråd kan ifølge Utlendingslovens paragraf 133 bestemme at utlendinger skal få oppnevnt en særskilt advokat i saker der det føres bevis om forhold som holdes hemmelig av hensyn til rikets sikkerhet eller forholdet til fremmed stat, eller i sak om tvangsmidler ilagt av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.
 • Ordningen ble vedtatt i Stortinget i juni 2013.
 • Den særskilte advokaten må oppfylle regler fastsatt i en egen forskrift, inkludert krav til sikkerhetsklarering.
 • Den særskilte advokaten oppnevnes av retten så snart som mulig etter vedtaket.
 • Samme særskilte advokat skal representere utlendingen på alle trinn av saken, med mindre særlige grunner tilsier noe annet.

(Kilde: Utlendingsverket)


Mulla Krekar:

 • 58 år gammel kurder fra Nord-Irak som egentlig heter Najmuddin Faraj Ahmad.
 • Kom til Norge som kvoteflyktning i 1991.
 • Ledet frem til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.
 • Vedtatt utvist av hensyn til rikets sikkerhet i 2003.
 • Kan ikke utvises av frykt for tortur og henrettelse i Irak.
 • Dømt til fengsel i to år og ti måneder for trusler i 2010.
 • Frifunnet for anklager om oppfordring til terror.
 • Oslo politidistrikt vedtok å tvangsflytte ham til et asylmottak i Hemne kommune etter løslatelsen.
 • I februar kom Krekar med uttalelser i et NRK-intervju som førte til at politiet sikter ham for offentlig å ha oppfordret til straffbar handling. Han ble varetektsfengslet i fire uker 27. februar.
 • Samme dag avgjorde regjeringen i statsråd at politiet kan bruke en PST-rapport som bevis i ankesaken om Krekars tvangsflytting.

Aase Karine Sigmond har høyeste sikkerhetsklarering og tilhører en eksklusiv, mindre gruppe forsvarere som har sagt seg villig til å påta seg slike oppdrag, skriver avisen. Sigmond skal dermed dele forsvareroppgaven med Krekars faste advokat Brynjar Meling. Hun begynner på oppdraget onsdag.

Politiets krav

Det er politiet som har bedt om at Krekar må få oppnevnt en særskilt advokat i forbindelse med at politiet vil bruke en gradert rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i ankesaken om tvangsflytting av ham.

Men dette kan ikke være Brynjar Meling, mener retten.

Brynjar Meling har anført at utlendingsloven ikke er til hinder for at han kan oppnevnes som særskilt advokat og gis nødvendig sikkerhetsklarering.

Lagmannsretten konkluderer imidlertid annerledes i sin kjennelse tirsdag.

– Etter lagmannsrettens oppfatning er det klart at denne anførselen ikke kan føre frem. Som påpekt av Oslo politidistrikt, ligger det til grunn for ordningen med oppnevning av særskilt advokat en forutsetning om at rollen som ordinær advokat for utlendingen, i den åpne del av saken, og rollen som særskilt oppnevnt advokat for behandling av gradert materiale, må splittes på to, ulike personer, skriver lagdommer Nils Ihlen Ramm.

Les også: Mette Yvonne Larsen kan bli utnevnt til Krekar-advokat

Tvangsflytting

I februar fikk politiet medhold i Oslo tingrett i at politiet har rett til å tvangsbosette mulla Krekar på asylmottaket i Kyrksæterøra i Hemne kommune. Krekar anket avgjørelsen til lagmannsretten.

I slutten av februar ble det bestemt i statsråd at politiet kan få bruke en ny gradert rapport fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som bevis i ankesaken. De mener rapporten styrker deres bevis om at Krekar må tvangsflyttes.

Forutsetningen er at det oppnevnes en særskilt og sikkerhetsklarert advokat i saken

Den uavhengige advokaten vil ha taushetsplikt om det vedkommende får vite om politiets hemmelige bevis. Oppgaven blir å gi en vurdering av om bevisene er holdbare.

Les også: Politiet får bruke PST- rapport mot Krekar

Populært