Fylkesrådet i Troms om Tveteråsutvalget:Frp, Høyre og Venstre i Troms vil gi fiskekvotene til investorer

En tråler lander fisk i Tromsø. Skal investorene få større spillerom på bekostning av kystens fiskere? Illustrasjonsfoto: Gaute Bruvik (Flickr)
En tråler lander fisk i Tromsø. Skal investorene få større spillerom på bekostning av kystens fiskere? Illustrasjonsfoto: Gaute Bruvik (Flickr)
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fylkesrådet i Troms gir full støtte til Tveteråsutvalgets forslag om å frata fiskerne eneretten til kvoter. – Oppsiktsvekkende, reagerer Rødts Jens Ingvald Olsen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Dette sier Fylkesrådet i Troms om Tveteråsutvalget:

Punktene 1 - 6 er enstemmig vedtatt av Frp, H, Venstre og Sp. Sp stemte imot punkt 7.

Fylkesrådet anbefaler fylkestinget å fatte følgende vedtak:

1. Fylkestinget i Troms har behandlet NOU2014:16 "Sjømatindustrien – Utredning av sjømatindustriens rammevilkår" Nærings- og fiskeridepartementet har på høring med frist 16.april 2015.02.04

2. Sjømatnæringen er en viktig næring for Troms-samfunnet og her har sjømatindustrien en sentral plass. Det er viktig i sikre lønnsomhet og konkurransekraft i alle ledd i verdikjeden sjømat. Fylkestinget i Troms er derfor opptatt av at sjømatindustrien har rammevilkår som bidrar til fleksibilitet og robusthet for industrien. Det er viktig å se på helheten og ikke på løsrevne tiltak stykkevis og delt.

3. Fylkestinget i Troms er positive til mange av Tveterås-utvalgets forslag men ønsker å komme med noen presiseringer på enkelte områder:

4. Fylkestinget viser til fylkesrådets uttalelse i sak 13/15 "Høringsnotat om melding til Stortinget om vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett" i forhold til Tveterås-utvalgets forslag om forutsigbar vekst innen havbruk og som høringsforslaget skulle bidra til. Fylkesrådet støtter prinsippet miljømessig bærekraftig vekst i havbruksnæringen på lang sikt gjennom bruk av handlingsregler. Samtidig påpekes at høringsforslaget vil kunne gi uheldige effekter for mange aktører i Troms, eksempelvis med hensyn på eierstruktur. Frekvens og omfang av kapasitetsendringer bør ta hensyn til miljø- belastningen, markedssituasjonen og utnyttelsesgrad av allerede tilgjengeligproduksjonskapasitet.

5. Fylkestinget støtter ikke flertallet i utvalgets forslag om oppheving av levering-, bearbeidings- og aktivitetsplikt for torsketrålere, men det kan åpnes for å knytte plikten til regioner fremfor enkeltanlegg/kommuner.

6. Fylkestinget mener det er svært viktig for sjømatnæringen å styrke forskning og innovasjon i hele feltet fra miljø og ressursforvaltning til markedsarbeid, utdanning og rekruttering.

7. Fylkestinget i Troms støtter flertallet i utvalgets forslag om at fiskeindustrien/-sjømatbedrifter skal gis adgang til å eie fiskefartøy/fiskekvoter for å sikre større grad av kontroll over råstoffet og konkurransefortrinn for dette. Fylkestinget i Troms er dermed for en justering av §6 i Deltagerloven under forutsetning av at dette ikke rokker ved gjeldende restriksjoner for utenlandsk eierskap, at kvotene ikke kan videreselges, og at kvotene går tilbake til Staten ved opphør av bedrift.

Flertallet i Fylkesrådet i Troms (H, Frp og Venstre) går inn for å endre den viktige bestemmelsen i Deltakerloven for fiskeriene, om at bare aktive fiskere kan ha fiskekvoter.

Partiene ønsker at fiskeindustrien skal få adgang til å eie fiskefartøy og kvoter, og dermed legalisere de unntakene Kjell Inge Røkkes konsern og andre har fått trass i loven.

– Det er overraskende at fylkesrådet går for dette. Selv om det er Høyre-, Venstre- og Frp-politikere, synes jeg det er oppsiktsvekkende at de ikke har skjønt mer av betydningen av fiskeriene, sier Rødts profilerte Tromsø-politiker Jens Ingvald Olsen til ABC Nyheter.

Fylkesrådets syn går frem av innstillingen de fremmer foran et møte i næringskomiteen i Troms fylkesting 16. mars.

Der skal næringskomiteen, under ledelse av Sandra Borch (Sp), behandle Troms fylkestings høringsuttalelse til den omstridte innstillingen fra Tveteråsutvalget, NOU 2014:16 om sjømatindustriens rammevilkår fremover.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Fisk på utenlandske hender?

– Det betyr at de aksepterer det Røkke har gjort, å frikoble alle trålerne fra industrien på land. Han har splittet ut trålerne som oppnår kjempefortjeneste, fra selskapet som driver landindustrien. Det er hva Tveteråsutvalget også ønsker, legger Olsen til.

Fylkesrådet i Troms forutsetter at frislippet for industriinvestorer til å overta retten til å høste av havets ressurser, ikke må slippe til utenlandske investorer. Det har fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) også slått fast tidligere.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

EØS-avtalen forbyr derimot diskriminering av utenlandske investorer. Det er et unntak for fisk, men dersom Deltakerloven endres, mener eksperter at unntaket kan stå i fare.

Les også: Endring av fiskeri-lov kan la utlendinger kjøpe opp norsk fiskeressurser

Sp-støtte til omstridt regionalisering

Bare Senterpartiets Ivar B. Prestbakmo dissenterte på ønsket om å endre Deltakerloven. Sp-representanten sluttet seg derimot til resten av Fylkesrådets innstilling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det innebærer at også Senterpartiet mener at industriens aktivitetsplikt kan sees regionalt. Dermed skal trålerredere som har fått kvoter mot å garantere aktivitet i bestemte fiskemottak i bestemte kommuner, få velge friere innenfor en hel region.

Strid om en slik regionalisering har allerede blusset opp, etter at fiskeriminister Aspaker 6. mars avviste en klage fra Hammerfest kommune og lot Røkkes Norway Seafood flytte og redusere sin virksomhet i Hammerfest.

– Det er overraskende og beklagelig at Sp-representanten ikke har holdt fast på å sikre kommuner og enkeltanlegg, mener Rødts Jens Ingvald Olsen.

Les også: – Jeg har ikke gitt Kjell Inge Røkke frie hender i nord

Venstre-sprik om deltakerlov

At Venstre i Troms er positiv til å frata fiskerne enerett til å få kvoter, er i strid med det partiets næringspolitiker på Stortinget, Pål Farstad, har sagt om Venstres holdning til Tveterås-utvalgets innstilling.

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Det er heller ikke flertall for vesentlige endringer i deltakerloven. En lov som regulerer retten til deltakelse i fiskeriene. La oss derfor legge til side de forslag det definitivt ikke er flertall for i Stortinget, slik at debatten kan dreie seg om det som er aller viktigst for å lage den norske fiskekaka større: forskning, ressursforvaltning, reint hav, innovasjon, redskapsvalg, markedsføring, internasjonal markedsmakt, rekruttering, utdanning og nasjonal kontroll over fiskeressursene», skrev Farstad i februar.

Les også: Kaster brannfakkel om privatisering av Norges fisk