Meny

Politiet innrømmer feil i Monika-saken

Arkivbilde av Monika Sviglinskaja, som ble funnet død på Sotra i 2011. Politiet mener at hun ble drept av sin tidligere stefar. Foto: Handout / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter at Riksadvokaten påpekte alvorlig svikt i måten politiet i Hordaland håndterte Monika-saken på, erkjenner politidistriktet selv en rekke feil.
Fakta om Riksadvokatens rapport om Monika-saken

* En arbeidsgruppe oppnevnt av Riksadvokaten kom 9. februar med en rekke kritiske bemerkninger til politiets behandling av åtte år gamle Monika Sviglinskajas død.

* Gruppen trekker fram flere kritikkverdige forhold, blant annet at det ikke forelå en etterforskningsplan, at sentrale bevis ikke ble fulgt opp og at det heller ikke ble gjennomført noen rekonstruksjon av hengningen, hvilket arbeidsgruppen finner «uforståelig».

* Arbeidsgruppen tok ikke stilling til om det foreligger straffbare handlinger i forbindelsen med etterforskningen. Det har Spesialenheten gjort.

* Den 2. mars svarte politiet i Hordaland på kritikken. Politimesteren beklager at flere feil ble begått, spesielt fraværet av ledelse under etterforskningen, tunnelsyn og at det bare ble søkt bekreftelse på egne teorier.

En arbeidsgruppe oppnevnt av Riksadvokaten kom 9. februar med en rekke kritiske bemerkninger til politiets behandling av åtte år gamle Monika Sviglinskajas død. Det ble understreket at arbeidsgruppens mandat ikke var legge å feilen på noen, men å finne såkalte læringspunkter for å unngå lignende hendelser i framtiden.

I et 22 sider langt svar til Riksadvokaten erkjenner Hordaland politidistrikt at mange ting gikk feil med håndteringen av åtteåringens død, skriver Bergens Tidende , som mandag la ut hele dokumentet.

Les også: Fritt Ords Pris til Robin Schaefer og Jan Erik Skog

Spesielt fravær av ledelse under etterforskningen, manglende prioritering av mannskap og at etterforskerne tidlig gikk i en felle hvor de bare søkte bekreftelse på egne teorier blir framhevet i svaret. Spesielt nevnes også at etterforskerne hadde tunnelsyn da politivarsleren Robin Schaefer forsøkte å få etterforskningen i gang igjen

– Schaefers innspill viser behovet for mangfold og balanse i og mellom ulike verdisett i politidistriktet. Politidistriktet må være bevisst de verdimessige spenningene alle prioriteringer og beslutninger har. Derfor er det viktig at takhøyden er stor og at ledere ydmykt og aktivt inviterer til og tåler innspill og korreksjoner, skriver politiet i sitt svar til Riksadvokaten.

Les også: Politiet godtar forelegg i Monika-saken

Populært