Raseri i Hammerfest:Regjeringen gir Røkke frie hender til nedbygging i nord

GAVEPAKKE TIL RØKKE-KONSERN: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fikk i dag tilslutning til å gi Røkke-konsernet mindre forpliktelser til å levere fisk til industrien i Hammerfest. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
GAVEPAKKE TIL RØKKE-KONSERN: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) fikk i dag tilslutning til å gi Røkke-konsernet mindre forpliktelser til å levere fisk til industrien i Hammerfest. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen avviste i dag Hammerfest kommunes innsigelser. Røkke-konsernet får lov å bygge ned fiskeindustrien og likevel beholde Hammerfests historiske trålerkvoter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen besluttet i dag å la Røkke-eide Norway Seafoods AS og Røkke-dominerte Havfisk AS å redusere sin aktivitet i Hammerfest i strid med de opprinnelige vilkårene.

Fiskeriloven tillater bare aktive fiskere å ha fiskekvoter. Røkke-konsernet fikk i sin tid et unntak. De fikk overta mange lokale kvoter i Finnmark mot å forplikte seg til å levere fisk til de lokale anleggene, slik at arbeidsplassene på land blir beholdt.

Disse kravene har Kjell Inge Røkke protestert mot, og har skritt for skritt fått lettet på vilkårene.

Med dagens vedtak kan de to Røkke-trålerne som har fått de historiske kvotene til seks Hammerfest-trålere, la være å foredle så mye av fangsten lokalt.

– Fiskeriminister Elisabet Aspaker tar seg til rette på oppsiktsvekkende vis! sier en opprørt ordfører Alf E. Jakobsen (Ap) i Hammerfest, til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette betyr i verste fall at 100 årsverk i fiskeindustrien hos oss forsvinner. Det som var 100 ansatte, går nå permittert, forteller han.

Les også: Frp, Høyre og Venstre i Troms vil gi fiskekvotene til investorer

Skriver av Aker Seafoods ønsker

Til protester fra Hammerfest kommune godtok fiskeriminister Elisabeth Aspaker 1. august i fjor at konsernet uten å søke om det, flytter sitt anlegg fra Rypefjord til Forsøl, begge innenfor kommunens grenser.

Hun godtok samtidig en sterkt redusert aktivitet. Hammerfest kommune klaget vedtaket inn for Kongen i statsråd. I dag avviste så regjeringen klagen fra kommunen. I stedet godtar regjeringen akkurat det Norway Seafoods har lagt opp til.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Ifølge regjeringen kan samfunnets vilkår fravikes fordi bedriften selv vet hva som er best.

«Nærings-og fiskeridepartementet legger Norway Seafoods AS sine planer, slik de er presentert av Dem i brev til oss 25. mars 2014, til grunn som vilkår for at aktivitetsplikten i Hammerfest overholdes.», heter det i den kongelige resolusjonen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Kaster brannfakkel om privatiseringen av Norges fisk

Hammerfest vurderer nye skritt

– Fiskeriministeren forskutterer en regionalisering som ble foreslått i Tveteråsutvalget, men som ikke er vedtatt noe sted, sier ordfører Jakobsen.

Tveteråsutvalget som la fram sitt forslag til sjømatpolitikk, går inn for å oppløse mye av kravet til at trålerrederne skal levere råstoff lokalt, der trålerkvotene opprinnelig stammet fra. Blant annet anbefaler de å oppheve kravet om leveranser til konkrete anlegg, og heller pålegge rederne å levere innenfor hele regioner.

– Vi diskuterer nå hva vi skal gjøre videre. Det kan bli aktuelt å kreve en offentlig gransking, eller å gå til rettssak, opplyser Jakobsen til ABC Nyheter.