Meny

Helsetilsynet slår alarm om fosterhjemsbarn:

76 prosent svikt: – Et dystert bilde av norsk barnevern

DE SVAKESTE: Over 10 000 barn er i fosterhjem i Norge. – Dette er barn som har vært utsatt for oppvekstvillkår som ikke har vært gunstige. Derfor er de i barnevernet. De er mindreårige, og ikke i stand til å ta vare på seg selv. De er helt avhengige av gode fosterhjem, og det er det offentlige som er satt til å ivareta deres interesser, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Statens helsetilsyn. Foto: NTB/Scanpix

Lovbrudd og svikt i tilsynet med fosterhjemsbarn er avdekket i 76 prosent av barnevernstjenestene Fylkesmennene har undersøkt. – Svært alvorlig, slår Helsetilsynet fast.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Det er gjennomgående svært stor grad av svikt, sier direktør Jan Fredrik Andresen i Helsetilsynet til ABC Nyheter.

– Dette er tilsyn med en svært sårbar gruppe. Det er alvorlig når vi finner såpass mye avvik fra det som er et godt barnevernfaglig tilbud, og det som er beskrevet i regelverket, legger Helsetilsynets direktør til.

Over 10 000 barn er plassert i fosterhjem i Norge. Rapporten basert på tilsynsrapport fra 94 barnevernstjenester i totalt 151 kommuner, er nedslående lesning:

På de områdene som ble undersøkt fant fylkesmennene svikt i form av lovbrudd og/eller forbedringsområder i 71 barnevernstjenester. Disse representerer til sammen 123 kommuner.

Det er avdekket omfattende svikt i oppfølging av barn på samtlige undersøkte områder – delt inn i fem underpunkter:

Les også: 285 fosterbarn sviktet av kommunalt barnevern

Snakket ikke med barna ved besøk

* Barnevernstjenestens besøk i fosterhjemmet: Lovkravet er at barn i fosterhjem skal ha minimum fire besøk fra barnevernstjenesten årlig. Besøkene er de viktigste møtepunktene mellom barnet, fosterforeldre og saksbehandler i barnevernet. I over halvparten av barnevernstjenestene hvor det sviktet, fikk barna for få besøk.

* Barnets rett til medvirkning: Barn som er fylt syv år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelser i saker som berører dem. Men barn var ikke snakket med selv om det var gjennomført besøk. Og barnevernet dokumenterer i liten grad det de har gjort.

* Manglende råd og veiledning til fosterforeldre.

* Manglende barnevernfaglige vurderinger og dokumentasjon: Disse skal danne grunnlag for videre beslutninger om barnets livssituasjon.

* Manglende ledelse og kontroll.

Les også: Barneombudet vil frata kommuner ansvaret for tilsyn

Ramsalt kritikk

– Statens helsetilsyn vurderer de samlede funnene som svært alvorlig. Barn i fosterhjem er i en sårbar situasjon. De har behov for og krav på individuell oppfølging fra barnevernstjenesten. I 123 kommuner er det funnet svikt i den oppfølgingen, slår Helsetilsynet fast i rapporten.

Direktør Jan Fredrik Andresen nøler ikke med å karakterisere det som ramsalt kritikk.

– Ja, det er det. Dette er alvorlig. Barn i fosterhjem er en sårbar gruppe som ikke står fremst på barrikadene. De er avhengig av omsorgspersoner, sier Andresen og legger til:

Saken fortsetter under bildet

SLÅR ALARM: –Jeg vil si at det er grunn til alvorlig bekymring, og alarm om at kommunene ikke følger opp her. Det som gjør det ekstra alvorlig, er at samfunnet har grepet inn og omplassert disse barna til fosterhjem, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen. Foto: Berit RoaldSLÅR ALARM: –Jeg vil si at det er grunn til alvorlig bekymring, og alarm om at kommunene ikke følger opp her. Det som gjør det ekstra alvorlig, er at samfunnet har grepet inn og omplassert disse barna til fosterhjem, sier direktør i Statens helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen. Foto: Berit Roald

– Jeg vil si at det er grunn til alvorlig bekymring, og alarm om at kommunene ikke følger opp her. Det som gjør det ekstra alvorlig, er at samfunnet har grepet inn og omplassert disse barna i fosterhjem. De tiltakene som gjøres etterpå, og det tilbudet som gis, skal være så godt som overhodet mulig. Fordi kommunen er den som iverksetter tiltaket, er det skjerpende for det offentlige at de faktisk følger opp, understreker Andresen.

Fosterhjem er ingen profesjonell arena. Psykiske lidelser er overrepresentert blant barna. Behovet for tett oppfølging fra det offentlige er ekstra stort. Utfra den massive svikten, reiser Andresen spørsmål ved om kommunene har kontroll, og innfrir den oppgaven de har for å følge opp fosterhjemmene.

Les også: Tiåringen sultet i hjel – veide 14,8 kilo da han døde

Halvparten hadde psykiske lidelser

– Dette er barn som har vært utsatt for oppvekstvillkår som ikke har vært gunstige. Derfor er de i barnevernet. De er mindreårige, og ikke i stand til å ta vare på seg selv. De er helt avhengige av gode fosterhjem, og det er det offentlige som er satt til å ivareta deres interesser, sier Andresen.

En studie fant at av 279 barn bosatt i fosterhjem, oppfylte 142 kriterier for minst én psykisk lidelse. Det er nesten 10 ganger så vanlig som hos skolebarn ellers. Over 60 prosent hadde mer enn én lidelse, ifølge Helsetilsynets rapport.

Helsetilsynet er opptatt av at det er tilstrekkelig fagmiljø i kommunene og barnevernstjenestene.

– Det er et kritisk minimum for å sikre kvaliteten: At det er nok folk, et godt fagmiljø og at kommunenes øverste ledelse ved rådmann og politikere bryr seg nok. De må få god nok informasjon om hvordan man skal styre barnevernet, slik at de kan ta de grep som er nødvendig for å gi et godt nok tilbud, mener Andresen.

I 2012 var det 38 700 barn med barnevernstiltak i Norge. 13 900 hadde tiltak utenfor familien, rundt 10 250 var i fosterhjem, ifølge Bufetat. Andresen sier tallene er omtrent de samme nå.

Manglende ledelse og oppfølging

– Vi savner en bedre dokumentasjon av det som gjøres av barneverntjenestene. Da kan man bygge videre på de vurderingene i eventuelle senere tiltak. Er det behov for endringer, er det viktig at de som skal foreta dem, kjenner til hva som er gjort før, sier Andresen, og understreker:

– Der har barnevernet et stykke å gå. En annen gjenganger er manglende ledelse og oppfølging. De etterspør ikke på kvalitet og følger ikke opp ansatte.

Den manglende oppfølgingen av fosterforeldrene, betegnes også som svært alvorlig.

– Fosterhjem er et knapphetsgode. Vi skulle ønske det var flere tilgjengelige. Når man skal plassere barn i fosterhjem, handler det om individuell tilrettelegging; man trenger noe å velge mellom. Nå er tilbudet så knapt at man har få valgmuligheter, sier Helsetilsynets direktør.

Om kommunene ikke følger opp, vil potensielle fosterforeldre kvie seg for å ta på seg oppgaven, mener Helsetilsynets direktør.

100 barn ikke fulgt opp i Midtre Namdal

Rapport om tilsyn med fosterhjemsbarn er nytt i Helsetilsynet.

– Men vi har andre alvorlige tilsynserfaringer knyttet til barnevernstjenester. Særlig på meldeplikt og oppfølging av bekymringsmeldinger. De vurderes ikke i tråd med regelverket. Barn lever under skadelige oppvekstforhold, men det gripes ikke inn og iverksettes tiltak, sier Andresen.

I fjor døde en 10-åring i Oslo av underernæring og uttørring. Fylkesmannen i Oslo og Akershus konkluderte med at bydelen brøt loven, fordi barnevernet ikke undersøkte bekymringsmelding fra Skadelegevakten.

Andresen trekker frem et annet grovt lovbrudd Helsetilsynet klagde inn til Riksadvokaten etter at Statsadvokaten i Nord-Trøndelag hadde henlagt saken: Midtre Namdal samkommune fikk bekymringsmeldinger om over 100 barn uten å følge opp, og ble ilagt en foretaksstraff på 75 000 kroner.

Les også: Omsorgssvikt i barndommen kan skade barnets hjerne

Vold, rusmisbruk og psykiske lidelser

– Eksempelet med Midtre Namdal er det mange av: Manglende oppfølging fra barnevernstjenestens side, hvor barn lever med vold eller rusmiddelmisbruk, ofte i kombinasjon. Oppvekst med foreldre som sliter med alvorlig psykiske lidelser kan være svært belastende. Dette er ikke gode oppvekstvillkår, og eksempler hvor det burde ha vært iverksatt tiltak, sier Andresen, og legger til:

– Sammen med svikt overfor fosterhjemsbarna, gir dette samlet et dystert bilde av deler av norsk barnevern, slår Jan Fredrik Andresen fast.

– Hva kreves videre?

– Disse forholdene må selvsagt rettes opp. Skal vi få enda bedre barnevern, handler det om å se på om det er en god organisering av barnevernstjenesten, om det er store nok og levedyktige barnevernfaglige miljøer i kommunene. Og at kommunene engasjerer seg, både administrativt og politisk, og følger opp med prioriteringer for å sikre et godt nok tilbud. Våre tilsynsrapporter blir i for liten grad gjort til gjenstand for politisk behandling og debatt, sier Helsetilsynets direktør.

Etter at ABC Nyheter sist uke fortalte om svikten overfor fosterbarna i Oslo og Akershus basert på Fylkesmannens rapport, iverksatte helsebyråd Øystein Eriksen Søreide strakstiltak i hovedstaden for å sikre tilstrekkelig tilsynsbesøk.

– Veldig bra! Sånn skal det være, skryter Jan Fredrik Andresen.

Les også: – Fosterhjem ga meg et nytt liv

FUNN I RAPPORTEN

Svikt i medvirkning

Et vesentlig funn i tilsynet er den store svikten i gjennomføringen av lovpålagt antall besøk i fosterhjemmene. Barnet blir dermed fratatt viktige og noen ganger eneste mulighet for direkte medvirkning og mottak av informasjon.

Helsetilsynet viser til følgende eksempler på at det er tydelig at barna ikke er snakket med:

* I 17 av 19 saker var det ingen spor av barnesamtaler de siste 12 måneder.

* Det var gjennomført overnattingssamvær med foreldre uten at barnet var spurt.

* Det ble ikke lagt til rette for samtaler med barna alene ved besøk.

De oppsummerer i rapporten:

* «Forskning viser at mange barn i fosterhjem har større psykiske, fysiske og sosiale utfordringer i oppvekst og senere voksenliv enn andre barn. Forsvarlig omsorg for fosterbarn krever dermed mer enn intuitiv omsorg og «en ekstra tallerken på bordet». På bakgrunn av dette er funnene i tilsynet svært urovekkende.»

* Tilsynet er valgt ut av fylkesmennene etter en risikovurdering, og er dermed ikke representative. «Men de er alvorlig for dem de gjelder: 71 av 94 undersøkte barneverntjenester.»

* Det er drøye 10 000 barn i fosterhjem i Norge.

«Helsetilsynet oppfordrer alle landets kommuner til å gå gjennom egen oppfølging av barn i fosterhjem. Kommunene bør bruke funnene i dette tilsynet og vurdere egen praksis. Finner de feil og mangler må det rettes opp. Det er ikke nødvendig å vente på tilsyn. Barn som bor i fosterhjem trenger ekstra hjelp. De har behov for det. Loven gir dem rett til det. Kommunalt barnevern har ansvaret.»

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
05:00 LO: – Rike bør betale mer enn fattige i bommen04:33 Formel-1-legenden Niki Lauda er død04:32 Ingen avtale signert om overgang i Sudan04:06 Huaweis grunnlegger sier USA undervurderer selskapet03:59 Storbyene støvsuger distriktene for politiårsverk03:42 Regjeringen vil forhindre bruk av oljefondet i Norge03:01 USA utsetter Huawei-forbud til august02:43 Milliontap for lakseoppdrettere i Troms og Nordland02:13 Maduro foreslår nyvalg Venezuela02:06 100 nye lærere ansettes i Oslo01:36 Joko Widodo vant valget i Indonesia01:13 Dommer sier Trump må opplyse om egne regnskaper00:49 Forslag om ytringsfrihetskommisjon får støtte23:58 Mann tatt hånd om etter å ha klatret i Eiffeltårnet i seks timer23:53 Borgen ber regjeringen minske forskjellene i Oslo23:00 Politisk tungvekter vender hjem til Kongo etter tre år i eksil22:52 Mann siktet for voldtekt pågrepet etter tre og et halvt år22:34 Trump beordrer McGahn til å nekte å møte i høring i Kongressen22:20 Anti-bompengeparti størst på meningsmåling i vestlandskommune22:11 Fant 600.000 kroners gullklump med metalldetektor21:59 Helsekostfirma anker TV 2-dom til lagmannsretten21:55 Mexico legger fram utviklingsplan for Mellom-Amerika21:47 Milliontap for lakseoppdrettere i Troms og Nordland21:46 Rasende libanesere protesterer mot store budsjettkutt21:19 To nye mål for toppscorer Tarik Elyounoussi21:04 Aldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter20:56 Omoijuanfo scoret hattrick for Molde20:37 Legionellasmitte funnet på Radiumhospitalet i Oslo20:29 Alle ytre høyre-ministre forlater regjeringen i Østerrike20:28 16-åring fra Guatemala døde på grensestasjon i Texas20:08 Märtha Louise til pressen: – Dere har et valg19:57 Prosessen med å få Assange utlevert til Sverige har startet19:56 Direktorater kan bli rammet av streik19:23 Sjiraffene kan ende opp på den globale rødlista19:02 Ford kutter 7.000 jobber18:44 To personer skadd i slagsmål på Grønland i Oslo18:34 IS-fanger drepte betjenter og medfanger, og tok gisler18:13 Danske sosialdemokrater vil finansiere økt velferd med flere skatter og avgifter18:00 Hydro: Restriksjonene i Brasil opphevet, Alunorte kan gjenoppta full produksjon17:52 Børsen startet uka i pluss17:42 Flere romfolk i slagsmål i Oslo17:31 Dette gjør Kystvakten for å bli kvitt de døde kjempehvalene17:30 Ap sier nei til nedlegging av trafikkstasjoner17:24 Støre om bompenge-hastemøte: – Et uttrykk for manglende kontroll17:12 Tysk par glemte nyfødt baby i taxi17:06 71-åring dømt for seksuell handling med åtteåring16:42 Faren i Varhaug-saken er tiltalt for bevispåvirkning16:37 Etterslepet krymper i EØS16:26 Strid om fremtidens spillmarked i Norge16:21 Nigel Farage truffet av milkshake16:12 Sinker som lager kø risikerer å betale dyrt16:06 Fare for flom flere steder østafjells15:52 Ordkrigen mellom USA og Iran fortsetter15:48 Tidligere statssekretær i Ap til First House15:16 Legger ned 22 trafikkstasjoner14:56 Stjernen berger økonomien og kan hente nye spillere14:52 Ansatt i Fellesforbundet dømt for millionunderslag14:47 Spenningen øker: – Britiske spesialstyrker til Persiabukten14:40 Nav-sjef positiv til å øke nedre pensjonsalder14:39 Syrer dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Danmark14:31 Innkaller til krisemøte om bompenger14:26 Arkeologer advarer mot ny flyplass nært Machu Picchu14:05 Stanser økte bompenger i byene13:57 Kina opphever utestengelse av norsk laks13:45 Fanget i handelskrig mellom USA og Kina13:30 Rapport avslørte farlige situasjoner. – Helt trygt, mener Ruter13:24 Vil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet i Oslo13:05 Lærer tildelt årets Holmboepris13:04 Graham Hansen signerte for Barcelona12:51 Cavendish sykler Tour of Norway12:50 Regjeringen foreslår å fjerne sang fra norskfaget12:45 Sønner trues med selvmord om de ikke gifter seg med kusina12:38 Tysk «shariapoliti» for retten12:26 Venter med nye søk etter Trine Frantzen12:15 Hver fjerde innbygger måtte bøte med livet under skrekkregimet12:00 Statkraft inngår langsiktig avtale11:58 Huawei-kunder kan ha krav på å heve kjøpet11:57 Familieselskap selger seg ut av Norled11:45 Ektepar truet med kniv av innbruddstyver11:33 Salvini raser etter at migranter ble satt i land11:32 Stina Nilsson dropper Norge-samling11:30 Norsk-amerikansk skatteavtale rammer sjamanen10:59 Juncker advarer mot å løpe etter populistene10:51 Rankingrekord for Ruud10:50 Regjeringen vil fjerne sang fra norskfaget10:43 Svindyr United-fiasko, nederst på verditabellen10:42 UEFA vil sette fansen først i 2020-EM10:34 Fafo: Mange har stereotypiske holdninger til minoriteter09:54 Ny president i Ukraina oppløser parlamentet09:48 Bollestad kaller Mattilsynet inn på teppet09:46 Liten økning i antall fødsler i Norge09:44 – Oljen har blitt en kulturkrig08:59 Zidane signaliserer Bale-exit08:58 Assange blir etterlyst av svensk påtalemyndighet08:47 MDG-landsmøtet vil sende vindkraftstriden til sjøs08:44 PSG-stjerne satte fart på Real-ryktene08:42 Fall i billettpriser svekker overskudd for Ryanair08:28 City-sjefen innrømmer at eventyrsesongen ikke er nok08:05 Slår beina under cannabisforskning i USA07:59 Mann tiltalt for voldtekt og familievold gjennom 18 år
Siste nytt
05:00NorgeLO: – Rike bør betale mer enn fattige i bommen04:33SportFormel-1-legenden Niki Lauda er død04:32VerdenIngen avtale signert om overgang i Sudan04:06VerdenHuaweis grunnlegger sier USA undervurderer selskapet03:59NorgeStorbyene støvsuger distriktene for politiårsverk03:42NorgeRegjeringen vil forhindre bruk av oljefondet i Norge03:01VerdenUSA utsetter Huawei-forbud til august02:43NorgeMilliontap for lakseoppdrettere i Troms og Nordland02:13VerdenMaduro foreslår nyvalg Venezuela02:06Norge100 nye lærere ansettes i Oslo01:36VerdenJoko Widodo vant valget i Indonesia01:13VerdenDommer sier Trump må opplyse om egne regnskaper00:49NorgeForslag om ytringsfrihetskommisjon får støtte23:58VerdenMann tatt hånd om etter å ha klatret i Eiffeltårnet i seks timer23:53NorgeBorgen ber regjeringen minske forskjellene i Oslo23:00VerdenPolitisk tungvekter vender hjem til Kongo etter tre år i eksil22:52NorgeMann siktet for voldtekt pågrepet etter tre og et halvt år22:34PolitikkTrump beordrer McGahn til å nekte å møte i høring i Kongressen22:20PolitikkAnti-bompengeparti størst på meningsmåling i vestlandskommune22:11VerdenFant 600.000 kroners gullklump med metalldetektor21:59NorgeHelsekostfirma anker TV 2-dom til lagmannsretten21:55VerdenMexico legger fram utviklingsplan for Mellom-Amerika21:47NorgeMilliontap for lakseoppdrettere i Troms og Nordland21:46VerdenRasende libanesere protesterer mot store budsjettkutt21:19SportTo nye mål for toppscorer Tarik Elyounoussi21:04NorgeAldri før har mer penger vært lyst ut til forskning i bedrifter20:56SportOmoijuanfo scoret hattrick for Molde20:37Helse og livsstilLegionellasmitte funnet på Radiumhospitalet i Oslo20:29PolitikkAlle ytre høyre-ministre forlater regjeringen i Østerrike20:28Verden16-åring fra Guatemala døde på grensestasjon i Texas20:08NorgeMärtha Louise til pressen: – Dere har et valg19:57VerdenProsessen med å få Assange utlevert til Sverige har startet19:56PengerDirektorater kan bli rammet av streik19:23VerdenSjiraffene kan ende opp på den globale rødlista19:02MotorFord kutter 7.000 jobber18:44NorgeTo personer skadd i slagsmål på Grønland i Oslo18:34VerdenIS-fanger drepte betjenter og medfanger, og tok gisler18:13PolitikkDanske sosialdemokrater vil finansiere økt velferd med flere skatter og avgifter18:00NorgeHydro: Restriksjonene i Brasil opphevet, Alunorte kan gjenoppta full produksjon17:52PengerBørsen startet uka i pluss17:42NorgeFlere romfolk i slagsmål i Oslo17:31NorgeDette gjør Kystvakten for å bli kvitt de døde kjempehvalene17:30MotorAp sier nei til nedlegging av trafikkstasjoner17:24MotorStøre om bompenge-hastemøte: – Et uttrykk for manglende kontroll17:12VerdenTysk par glemte nyfødt baby i taxi17:06Nyheter71-åring dømt for seksuell handling med åtteåring16:42NorgeFaren i Varhaug-saken er tiltalt for bevispåvirkning16:37PolitikkEtterslepet krymper i EØS16:26PengerStrid om fremtidens spillmarked i Norge16:21PolitikkNigel Farage truffet av milkshake16:12MotorSinker som lager kø risikerer å betale dyrt16:06NorgeFare for flom flere steder østafjells15:52VerdenOrdkrigen mellom USA og Iran fortsetter15:48PolitikkTidligere statssekretær i Ap til First House15:16NorgeLegger ned 22 trafikkstasjoner14:56SportStjernen berger økonomien og kan hente nye spillere14:52NorgeAnsatt i Fellesforbundet dømt for millionunderslag14:47VerdenSpenningen øker: – Britiske spesialstyrker til Persiabukten14:40PengerNav-sjef positiv til å øke nedre pensjonsalder14:39VerdenSyrer dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging i Danmark14:31MotorInnkaller til krisemøte om bompenger14:26ReiseArkeologer advarer mot ny flyplass nært Machu Picchu14:05MotorStanser økte bompenger i byene13:57PengerKina opphever utestengelse av norsk laks13:45PengerFanget i handelskrig mellom USA og Kina13:30MotorRapport avslørte farlige situasjoner. – Helt trygt, mener Ruter13:24PengerVil gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet i Oslo13:05KulturLærer tildelt årets Holmboepris13:04SportGraham Hansen signerte for Barcelona12:51SportCavendish sykler Tour of Norway12:50KulturRegjeringen foreslår å fjerne sang fra norskfaget12:45StemmerSønner trues med selvmord om de ikke gifter seg med kusina12:38VerdenTysk «shariapoliti» for retten12:26NorgeVenter med nye søk etter Trine Frantzen12:15VerdenHver fjerde innbygger måtte bøte med livet under skrekkregimet12:00PengerStatkraft inngår langsiktig avtale11:58PengerHuawei-kunder kan ha krav på å heve kjøpet11:57PengerFamilieselskap selger seg ut av Norled11:45NorgeEktepar truet med kniv av innbruddstyver11:33VerdenSalvini raser etter at migranter ble satt i land11:32SportStina Nilsson dropper Norge-samling11:30PengerNorsk-amerikansk skatteavtale rammer sjamanen10:59PolitikkJuncker advarer mot å løpe etter populistene10:51SportRankingrekord for Ruud10:50PolitikkRegjeringen vil fjerne sang fra norskfaget10:43SportSvindyr United-fiasko, nederst på verditabellen10:42SportUEFA vil sette fansen først i 2020-EM10:34NorgeFafo: Mange har stereotypiske holdninger til minoriteter09:54PolitikkNy president i Ukraina oppløser parlamentet09:48PolitikkBollestad kaller Mattilsynet inn på teppet09:46Helse og livsstilLiten økning i antall fødsler i Norge09:44Politikk– Oljen har blitt en kulturkrig08:59SportZidane signaliserer Bale-exit08:58VerdenAssange blir etterlyst av svensk påtalemyndighet08:47PolitikkMDG-landsmøtet vil sende vindkraftstriden til sjøs08:44SportPSG-stjerne satte fart på Real-ryktene08:42ReiseFall i billettpriser svekker overskudd for Ryanair08:28SportCity-sjefen innrømmer at eventyrsesongen ikke er nok08:05VerdenSlår beina under cannabisforskning i USA07:59NorgeMann tiltalt for voldtekt og familievold gjennom 18 år
Populært