Fylkesmannen: – Vi er bekymret

285 fosterbarn sviktet av kommunalt barnevern

DRAP: Fylkesmannen skriver at «de ser med stor bekymring på situasjonen på flere av barnevernsinstitusjonene, og vi har erfart at ungdommer som plasseres har en meget sammensatt og utfordrende problematikk. Spesielt er det mange jenter som har store utfordringer med selvskading og andre psykiske lidelser». Her Små Enheter i Vollen i Asker, der en 15 år gammel jente drepte en ansatt i høst. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
DRAP: Fylkesmannen skriver at «de ser med stor bekymring på situasjonen på flere av barnevernsinstitusjonene, og vi har erfart at ungdommer som plasseres har en meget sammensatt og utfordrende problematikk. Spesielt er det mange jenter som har store utfordringer med selvskading og andre psykiske lidelser». Her Små Enheter i Vollen i Asker, der en 15 år gammel jente drepte en ansatt i høst. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Fylkesmannen i Oslo og Akershus slår alarm om forholdene i barnevernet etter et år med dødsfall, drap og en rekke lovbrudd i kommunalt barnevern.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

– Vi merker en økning i alle typer utfordringer innen barnevernet, sier direktør i sosial- og familieavdelingen Bente Rygg hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til ABC Nyheter.

I sin årsrapport for tilsyn med barnevernet i 2014 trekker Fylkesmannen spesielt frem kommunenes manglende tilsyn og oppfølging av barn i fosterhjem. De karakteriserer situasjonen som alvorlig, og skriver at de fremover vil ha fokus mot svikt på dette området. For rapporteringstallene er dyster lesning:

40 prosent av fosterhjemsbarna har ikke fått de lovpålagte tilsynsbesøkene de skulle hatt. For Akershus gjelder det 144 barn, for Oslo 141 – til sammen 285 barn.

Antallet tilsvarer mer enn ti skoleklasser i grunnskolen.

– At 40 prosent ikke har hatt tilsynsbesøk, er overhodet ikke tilfredsstillende, slår Bente Rygg fast.

– Det er ikke vi som fører tilsynet, vi skal passe på at kommunen følger opp barna. Det er der det har sviktet, legger hun til.

I to kommuner og to bydeler gjennomførte fylkesmannen såkalt systemrevisjon. På tre av de fire stedene konkluderer de med at det offentlige har brutt lov eller forskrift.

«For noen barn var det ikke foretatt besøk ved tilfeller der det hadde oppstått en alvorlig situasjon, og det manglet vurdering av behov for ekstra besøk.»

REAKSJON: Barneombudet vil frata kommuner ansvaret for tilsyn

10-åring sultet ihjel

Fylkesmannen slår fast at «2014 har vært et helt spesielt år med flere svært alvorlige enkelthendelser, både i det kommunale barnevernet og på barneverninstitusjonene. Det har vært drap og dødsfall, noe som har medført en omfattende omprioritering og innsats fra vår side knyttet til disse hendelsene».

Spesielt to hendelser har vært krevende:

• Drapet på Anna Kristin Gillebo Backlund på den private institusjonen Små Enheter i Asker. En 15 år gammel jente har tilstått at hun drepte sosionomen på nattevakt. Politiet etterforsker nå om institusjonen brøt loven, og Arbeidstilsynet har skrevet en sterkt kritisk rapport om forholdene ved Små Enheter.

Les også: Drapssiktet 15-åring prøvde å ta pistol fra politiet

• Dødsfallet til en 10 år gammel gutt i bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Gutten døde av underernæring og uttørring, ifølge politiets obduksjonsrapport. Den 131,5 centimeter høye tiåringen veide 14,8 kilo da han ble funnet, halvparten av normalvekt. Fylkesmannen konkluderer med at bydelen brøt loven, fordi barnevernet ikke undersøkte bekymringsmelding fra Skadelegevakten.

– Disse sakene medførte ekstra arbeid som går på bekostning av å følge opp andre saker. Men det har også vært en del andre hendelser som ikke har vært i media, som vi har prioritert utfra alvorlighetsgrad, sier direktør Bente Rygg, og tilføyer:

– Det spesielle i 2014 var at alt skjedde samtidig med få ukers mellomrom. Det var mye vi måtte omprioritere.

Les også: Tiåringen sultet i hjel – veide 14,8 kilo da han døde

14 lovbrudd

I fjor kom det inn 168 nye klager på barnevernstjenestenes saksbehandling, en økning på 45 prosent fra 2013. Av de 67 sakene de rakk å behandle i løpet av fjoråret, konkluderte Fylkesmannen med lovbrudd i 14. Det utgjør drøye 20 prosent.

– Det er et høyt antall, kommenterer Bente Rygg, og presiserer at de øvrige sakene selvsagt også behandles.

Sakene de har fulgt opp, karakteriseres som av alvorlig karakter, der de konkluderer med at barnet ikke har fått rett hjelp til rett tid. For eksempel henleggelse av saker der barnevernet har mottatt bekymringsmeldinger knyttet til barnets omsorgssituasjon eller adferd, eller barnevernet ikke har hatt forsvarlig oppfølging av barn under omsorg.

I flere saker slår de fast at barnevernstjenesten har forsømt seg.

– Da tar vi det opp med de ansvarlige, eksempelvis kommunen, institusjonen eller driftansvarlige/eier, sier Bente Rygg.

Les også: Fylkesmannen: Barnevernet brøt loven da tiåring døde

For dårlig tilbud

Fylkesmannen skriver også at «de ser med stor bekymring på situasjonen på flere av barnevernsinstitusjonene, og vi har erfart at ungdommer som plasseres har en meget sammensatt og utfordrende problematikk. Spesielt er det mange jenter som har store utfordringer med selvskading og andre psykiske lidelser».

De trekker frem at mange har store rusproblemer, psykiske lidelser og utagerende adferd, og understreker at det slike plasseringer er spesielt krevende for institusjoner, og setter meget høye krav til de ansattes kompetanse. Derfor har de i sine tilsyn sett på samarbeidet med blant annet psykiatrien.

– Vi synes ikke tilbudet er godt nok til denne gruppen her. Det var så spesielt i 2014. Vi la merke til at mange er veldig syke. Det er ikke bare en barnevernsinstitusjon som kan bøte på det behovet et barn eller ungdom har, sier Bente Rygg.

– Slår dere alarm?

– Dette er en offentlig bekymring fra vår side, sier Bente Rygg, og legger til at de også har gitt muntlige meldinger til både Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet og Statens Helsetilsyn.

Rapporten ble sendt til departementet 5. februar, fremgår det av postjournalen.

Statsråd Solveig Horne (Frp) har ennå ikke lest rapporten, og vil derfor ikke kommentere innholdet.

Les også: Omsorgssvikt i barndommen kan skade barnets hjerne

Fylkesmannens tilsyn med barnevern

Fylkesmannen i Oslo og Akershus representer ca. 25 prosent av landets befolkning. Innbyggertallet er i stadig vekst. Det er forventet at barnebefolkningen vil øke i begge fylker.

Ved utgangen av 2014 var det 37 barnevernstjenester, 22 kommuner og 15 bydeler som ivaretok oppgavene for de 23 kommunene som tilhører Fylkesmannens geografiske ansvarsområde.

Fylkesmannen har i løpet av 2014 ført tilsyn med i alt 47 barnevernsinstitusjoner. 11 av dem er statlige, 9 er kommunale og 27 drives og eies av private.

Barnevernets hovedoppgave er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernvirksomheten i kommunene. Dette innebærer blant annet at Fylkesmannen behandler klager på barneverntjenestens saksbehandling og tar stilling til om barneverntjenesten har utført sitt arbeid etter barnevernloven og forvaltningsloven.

Fylkesmannen er også klageinstans for enkeltvedtak om frivillige hjelpetiltak som barneverntjenesten fatter etter barnevernloven. Dette vil i de fleste tilfeller være saker der barn eller foreldre klager over at de ikke får det hjelpetiltaket de ønsker eller at barneverntjenesten avslutter hjelpetiltak overfor familien.

Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Personvernpolicy