Meny

Jevnest resultater i engelsk på nasjonale prøver

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Engelskprøven er den av de nasjonale prøvene hvor det er minst forskjeller mellom elevene.

Det viser en analyse Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort av fjorårets nasjonale prøver.

Statistikken over nasjonale prøver og karakterer i grunnskolen viser som regel en klar, positiv sammenheng mellom skoleprestasjoner og sosial bakgrunn.

I tillegg viser tallene at innvandrerelever presterer dårligere enn de øvrige elevene, og at jenter jevnt over gjør det bedre enn gutter.

Resultater fra de nasjonale prøvene fra 2014 viser imidlertid at elevene presterer relativt likt i engelsk, uavhengig av kjønn og innvandringskategori. Sosial bakgrunn har også mindre innvirkning.

Forskjell i lesing

I femte klasse oppnår om lag 25 prosent av elevene det høyeste mestringsnivået i engelsk. Innvandringskategori og kjønn har ingen innvirkning på resultatet. Elever med høyt utdannede foreldre scorer på den annen side høyere enn elever med lavt utdannede foreldre, men forskjellen er mindre enn i lesing og i regning.

Les også: Nynorsk gjør elevene i Sogn og Fjordane bedre

I lesing på 8. og 9. trinn er det en differanse på åtte skalapoeng mellom innvandrere og de øvrige elevene, og gutter scorer dessuten lavere enn jenter.

I matematikk er forskjellen fem skalapoeng på 8. trinn, og seks skalapoeng på 9. trinn mellom elever med innvandrerbakgrunn og de øvrige elevene. Differansen er lik for begge kjønn.

Høyt fritak

Nesten 30 prosent av innvandrergutter havner på det laveste mestringsnivået i lesing i åttende klasse, mens dette til sammenligning gjelder 19 prosent av guttene blant de øvrige elevene.

Les også: - Voksne ville blitt stresset av ungdoms skolehverdag

Fritaksandelen blant innvandrerelever er også relativt stor sammenlignet med andre elever, særlig i lesing. 17 prosent av innvandrerelevene i femte klasse har fritak i lesing. I tillegg kommer rundt 4 prosent som ikke har deltatt. Totalt har 5 prosent fritak i lesing, mens 2,5 prosent ikke har deltatt.

Populært