Meny

PST: Sannsynlig med terror i Norge i 2015

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er sannsynlig at Norge vil utsettes for en terrorhandling eller forsøk på dette i løpet av 2015, mener Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Det opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland under onsdagens framlegging av trusselbildet.

Vurderingen er dermed uendret fra forrige framlegging.

Da Bjørnland presenterte den åpne trusselvurderingen fra PST onsdag, pekte hun på tre punkter knyttet til ekstrem islamisme hvor hun tror den bekymringsfulle utviklingen i trusselsituasjonen vil fortsette.

Det første punktet er radikalisering og rekruttering til voldsforherligende grupper.

– Mye av dette foregår på det sentrale østlandsområdet, men det er ikke et osloproblem eller en utfordring forbeholdt de store byene, sa PST-sjefen.

– Og det gjelder ikke bare muslimske ungdommer med minoritetsbakgrunn. Vi har sett at også etnisk norsk ungdom blir radikalisert, og det kan gå svært raskt.

Les også: Frykter lammende IKT-angrep fra Russland og Kina

Mørketall

I tillegg mener Bjørnland at problemet med hjemvendte fremmedkrigere vil vedvare.

– Det er en økning i reisende til Syria og Irak. Det siste offisielle tallet er 70, men vi tror det er mørketall, og at det reelle tallet kan være langt høyere. Flertallet av disse slutter seg til grupper med et uttalt mål om å angripe Vesten, sier PST-sjefen.

Det siste punktet hun trakk fram på dette området, var faren for angrep utført av hjemlige sympatisører med ulike islamistgrupper, slik man har sett flere steder etter at Den islamske staten oppfordret til angrep på USA og dets allierte.

– Også i Norge er det sympatisører som kan være tilbøyelig til å handle på en slik oppfordring. Gitt modusen vi har sett i andre land, må vi erkjenne at en terroraksjon kan komme helt uten forvarsel.

Les også: Hjemvendte Syria-krigere blir ikke fulgt opp

Russland og Kina konkrete trusler

Trusselsituasjonen i Norge er preget av både kontinuitet og endringer, og utviklingen er gjennomgående negativ, sier PST i den åpne trusselvurderingen.

Den negative utviklingen gjelder både trusler knyttet til «ulike former for ekstremisme» og aktiviteten fra andre staters etterretningstjenester, heter det i den årlige vurderingen fra PST.

Kina og Russland trekkes fram som fremmed stater Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med og som har stor etterretningskapasitet. Slik PST vurderer det, er det russisk etterretning som har det største skadepotensialet for norske interesser. 

– Vi har beskrevet, for første gang, to stater som vi er spesielt bekymret for og det er stater vi ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med - Russland og Kina. Og hvor spesielt Russland peker seg ut som en aktør som har betydelig kapasitet, og er utholdende og langsiktig i sitt etterretningsarbeid, sier sier Benedicte Bjørnland, sjef PST til TV 2.

Les også: PST rangerer norske Syria-krigere

– Liten trussel fra høyre- og venstreekstreme

De organiserte høyre- og venstreekstreme miljøene i Norge vil i liten grad utgjøre noen trussel mot vårt samfunn i 2015, konkluderer PST.

– En potensiell terrortrussel knytter seg først og fremst til enkeltpersoner som er i stand til å handle på egen hånd eller i små grupper, skriver PST.

Samtidig ventes det økt aktivitet i enkelte lokale høyreekstreme miljøer, og PST sier dette i hovedsak skyldes påvirkning fra høyreekstremister i utlandet.

– Forebyggende mottiltak fra politiet og andre lokale aktører er viktig for å forhindre fremvekst av større organiserte miljøer, heter det i en pressemelding.

– De høyreekstreme, de venstreekstreme og de ekstreme islamistiske miljøene representerer polariserte ytterpunkter i dagens norske samfunn. En provoserende volds- eller terrorhandling fra et av miljøene kan på kort tid føre til protester og hevnaksjoner, skriver PST videre. 

Les også: PST varsler kun om ufarlige Syria-krigere

– Må ikke la oss skremme

PST-sjef Benedicte Bjørnland oppfordrer samfunnet til ikke å la seg skremme selv om det tegnes et alvorlig bilde i trusselvurderingen.

– Vi må ikke la oss skremme til å gi etter for den trusselen terrorister forsøker å skape, sa Bjørnland.

Hun understreket at trusselutfordringene berører samfunnet som helhet, og derfor må løses i fellesskap.

– Mye godt arbeid er gjort siste året for å forhindre radikalisering. Men det er et krevende arbeid som ikke utføres med enkle løsninger, sa PST-sjefen.

Populært