Meny

Forslag til ny tiggerlov:

– Straff til dem som hjelper, er et bomskudd fra regjeringen

– HELT FEIL: – Det beste i vår humanitære tradisjon er at når noen trenger hjelp, så strekker vi oss for å bistå. Det å kriminalisere både hjelperen og den som trenger hjelp er helt feil vei å gå, sier generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringen vil forby folk å hjelpe tiggere. – Bomskudd og merkelig, mener Frelsesarmeen. – Umoralsk, sier Kirkens Bymisjon.
Mer om tiggeforbudet:

* Forbudet mot tigging i Norge ble opphevet i 2005.

* Den rødgrønne regjeringen avviste i 2013 å gjeninnføre et forbud. I stedet ble politiloven endret slik at kommunene i sine politivedtekter kan sette vilkår for pengeinnsamling og gi politiet myndighet til å pålegge meldeplikt og lage et register over pengeinnsamlere.

* I april 2014 fremmet Høyre/Frp-regjeringen et lovforslag som åpner for kommunale tiggeforbud. Det ble vedtatt med Senterpartiets støtte og innført 1. juli.

* Regjeringen sendte i januar forslag om et nasjonalt forbud mot organisert tigging, alternativt generell tigging, ut på høring. Høringsfristen er 15. februar.

(Kilder: NTB, Justisdepartementet)

22. januar sendte regjeringen ut lovforslag om tiggeforbud. Ett av forslagene går på at organisert tigging skal kunne straffes med fengsel inntil ett år.

Forslaget innebærer også at enkeltpersoners medvirkning til tigging skal kunne straffes like strengt. Med medvirkning menes blant annet å dekke reiseutgifter, sørge for transport, forsyninger, utstyr eller overnatting for en tigger (se faktaboks nederst).

– Det er et bomskudd fra regjeringen å si at det ikke er lov for enkeltpersoner å hjelpe mennesker som trenger hjelp, sier Knut Haugsvær, som er leder for Frelsesarmeens rusomsorg, til ABC Nyheter.

Han mener det er viktig for nordmenn å kunne hjelpe mennesker som ber om hjelp.

– Jeg ser at debatten rundt dette tar av i sosiale medier. Mange sier at vi må få hjelpe, dette vil ikke folk være med på.

– Det er interessant at dette forslaget gjør noe med vår egen verdighet. Skal det være galt å hjelpe? Det berører noe grunnleggende i det norske folk, fortsetter han.

– Nesten umulig å forstå

Haugsvær får støtte fra generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon, som mener det er et umoralsk forslag.

– På det prinsipielle plan mener vi at dersom det gjøres straffbart å hjelpe et menneske i nød, så vil det være umoralsk. Det beste i vår humanitære tradisjon er at når noen trenger hjelp, så strekker vi oss for å bistå. Det å kriminalisere både hjelperen og den som trenger hjelp er helt feil vei å gå, sier han til ABC Nyheter.

– BOMSKUDD: – Vi må hjelpe i hjemlandet, men må også tåle at folk kommer hit og ber om hjelp, sier Knut Haugsvær i Frelsesarmeen. Her under et besøk til Romania der organisasjonen åpnet et nytt senter forrige uke. Foto: Frelsesarmeen / Lars K. Singelstad – BOMSKUDD: – Vi må hjelpe i hjemlandet, men må også tåle at folk kommer hit og ber om hjelp, sier Knut Haugsvær i Frelsesarmeen. Her under et besøk til Romania der organisasjonen åpnet et nytt senter forrige uke. Foto: Frelsesarmeen / Lars K. Singelstad

Heggland mener også det er nesten umulig å forstå hva regjeringen egentlig ønsker å gjøre straffbart, og at det dermed vil bli vanskelig for politiet å håndheve om dette blir ny lov.

Bakgrunn: Regjeringen vil straffe dem som hjelper tiggerne

– Vanskelig å fatte

Statssekretær Vidar Brein-Karlsen (Frp) forklarer til NRK at punktet om medvirkning er nødvendig for at politiet skal ha mulighet for å slå ned på dem som aktivt legger til rette for tigging, gjerne dem som står bak at større grupper kommer til Norge.

Men Brein-Karlsen ser at lovforslaget også kan ramme dem som bare vil hjelpe.

Gruppeleder i Oslo bystyre, Marianne Borgen (SV) og partifelle Karin Andersen på Stortinget er opprørt over at folk som hjelper tiggere kan bli satt i fengsel eller få store bøter, om forslaget blir norsk lov.

Regjeringen er avhengig av Senterpartiet for å få lovforslaget gjennom, og Andersen etterlyser en reaksjon fra partiet.

– Slik jeg kjenner Trygve Slagsvold Vedum er det vanskelig å fatte at han mener at det å rekke fram en pappkopp uten å si et ord, skal være straffbart? At det å gi fattige forfrosne folk tak over hodet, er kriminelt, sier Andersen til NTB.

Senterpartiet-lederen sier til NTB at de nå vil lese høringssvarene nøye, men understreker at det er bra at folk vil vise medmenneskelighet.

Les også: Sp og Frp sammen om tiggeforbud

– Ikke veien å gå

Haugsvær i Frelsesarmeen synes regjeringens forslag er en merkelig tilnærming til et komplisert problem.

– UMORALSK: Johannes Heggland mener det blir helt feil å kriminalisere både den som hjelper og den som trenger hjelp. Foto: Kirkens Bymisjon– UMORALSK: Johannes Heggland mener det blir helt feil å kriminalisere både den som hjelper og den som trenger hjelp. Foto: Kirkens Bymisjon

– Regjeringen innser at noe må man gjøre, men det å forby eller kriminalisere er ikke veien å gå. Frelsesarmeen tror ikke på en slik løsning. Den viktigste tilnærmingen må skje i hjemlandet, men vi må likevel hjelpe dem som befinner seg i Norge. Det er viktig både for dem og oss.

Verken Frelsesarmeen eller Kirkens Bymisjon er for innføring av tiggeforbud i Norge. Dette kommer organisasjonene til å uttrykke klart i sine høringssvar til Justisdepartementet. Høringsfristen går ut 15. februar.

– Må tåle at folk ber om hjelp

– Argumentet hos mange er at man opprettholder tigging som en løsning på et liv i fattigdom, ved å gi til dem som tigger. Når de ber om hjelp - og vi gir - er det fordi vi tror at de trenger hjelp umiddelbart. De trenger mat i dag. Til seg og sine barn. Kriminalisering av tigging - og nå også av å gi hjelp - har også vært brukt som argument for å bekjempe menneskehandel og vinningskriminalitet. Vi mener at politiet har de hjemler de trenger for å bekjempe dette, sier Haugsvær i Frelsesarmeen.

Han minner om at nordmenn også har trengt hjelp en gang i tiden.

– Vi dro til USA for å skape en fremtid, nå er det vi som står og går forbi dem som sitter på fortauet.

– Vi må tåle at folk kommer. Og vi må jobbe beinhardt for å få på plass muligheter for jobb og inntekter, skole for barn og en bærekraftig fremtid i hjemlandet. Men vi må alltid tåle at folk ber om hjelp, sier Haugsvær.

Generalsekretær Johannes Heggland i Kirkens Bymisjon viser til at Norge har hatt tradisjon for at lovforbud skal brukes når det er snakk om handlinger som er til betydelig skade for andre, og at et tiggeforbud blir noe annet.

Han mener et forbud også vil bli feil i ytringsfrihetens navn:

– I disse tider der vi virkelig kjemper for ytringsfriheten, er det et stort paradoks at det skal bli kriminelt å sitte på et fortau med pappkrus foran seg, sier Heggland til ABC Nyheter.

Les også: Sp lover hjelpetiltak hvis Norge forbyr tigging

Lovforslag om nasjonalt forbud mot tigging:

22. januar sendte regjeringen ut et lovforslag om tiggeforbud.

Les hele forslaget som er på høring.

«Straffeloven 1902 Ny § 350 a Organisert tigging

           Med bøter eller fengsel inntil 1 år straffes den som samarbeider med en eller flere personer om å[tigge på offentlig sted eller fra hus til hus.]be tilfeldige personer om penger eller andre midler på offentlig eller privat sted.         

Forbudet gjelder ikke innsamling til veldedige eller allmennyttige formål. Forbudet gjelder heller ikke for virksomhet som er særskilt tillatt i eller i medhold av annen lovgivning.          

Medvirkning straffes på samme måte.»   

«Medvirkning tar sikte på alle former for bistand og ytelser som legger til rette for at det kan være mulig å utøve tigging eller for at tiggingen skal bli mer effektiv. Eksempler på medvirkning kan bl.a. være at en person:

  • helt eller delvis dekker reiseutgifter for en person for at vedkommende skal kunne tigge
  • sørger for å transportere en person for at vedkommende skal kunne tigge
  • sørger for forsyninger eller utstyr for en person for at vedkommende skal kunne tigge
  • tilrettelegger overnattingsmuligheter for en person for at vedkommende skal kunne tigge. Dette gjelder ikke tilrettelegging som inngår som ledd i sosialtiltak i regi av offentlige myndigheter eller veldedige organisasjoner
  • tar hånd om eller oppbevarer penger fremskaffet ved tigging
  • varsler eller på annen måte tilsikter å forhindre kontroll fra politiets eller andre myndigheters side.»

Kilde: Regjeringen.no

Populært