Krekar-håndtering møter hard kritikk

Advokat Brynjar Meling sammen med mulla Krekar sammen i retten i 2012. Søndag løslates Krekar, og Oslo-politiet har vedtatt at han skal tvangsbosettes med meldeplikt i Kyrksæterøra. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.
Advokat Brynjar Meling sammen med mulla Krekar sammen i retten i 2012. Søndag løslates Krekar, og Oslo-politiet har vedtatt at han skal tvangsbosettes med meldeplikt i Kyrksæterøra. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix.

Mulla Krekars advokat utarbeider klagen som skal hindre tvangsflytting til Kyrksæterøra. Både selve vedtaket og begrunnelsen for det får hard medfart.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Krekars advokat Brynjar Meling opplyste til NTB onsdag at han jobber med klagen på politiets pålegg om at Krekar må oppholde seg i Hemne kommune, men ga ingen flere detaljer.

Vedtaket om å tvangsbosette Krekar med meldeplikt, møter krass kritikk fra ledende jusseksperter.

Samtidig stiller en islamforsker spørsmål ved begrunnelsen for vedtaket, nemlig en kjennelse fra Høyesterett fra 2007 som slår fast at Krekar er en fare for rikets sikkerhet.

Les også: – Krekar har svært liten innflytelse blant radikale

Flere klageveier

Det finnes muligheter for å hindre at Krekar blir tvangsflyttet umiddelbart etter løslatelsen, ifølge advokat Arild Humlen, som kjenner utlendingsretten godt.

Han mener Krekar kan be om at flyttingen blir utsatt inntil vedtaket er prøvd for retten. Meling kan gå enten via tingretten eller byfogden for å be om såkalt midlertidig forføyning. Da blir ikke flyttingen satt i verk før den varslede rettslige klagen på vedtaket er behandlet.

Les også: – Derfor må Mulla Krekar flytte til Sør-Trøndelag

Det er Oslo-politiet som har bestemt at kurderen skal bo på Kyrksæterøra. Krekar kan derfor også klage vedtaket høyere opp i forvaltningen, altså til Politidirektoratet og Justisdepartementet.

– Forvaltningen kan vurdere om det er nødvendig å iverksette flyttingen før det har vært en rettslig kontroll, sier Humlen til NTB.

– Brudd på loven

Tre av landets fremste jusseksperter mener regjeringens beslutning om å internere Krekar på et asylmottak etter endt soning, er et brudd på Grunnloven og menneskerettighetskonvensjoner Norge må følge.

– Alle uavhengige jurister som har uttalt seg om denne saken, deler vårt syn. Det vil være uhyre bekymringsfullt om dette blir iverksatt uten at de rettslige spørsmål er prøvet, sier professor Mads Andenæs ved Universitetet i Oslo til NTB.

Sammen med høyesterettsdommer Ketil Lund og advokat Jon Wessel Aas tar han et oppgjør med regjeringens håndtering av Krekar-saken i en kronikk i Aftenposten.

I vedtaket fra Oslo-politiet vises det til Høyesteretts kjennelse fra 2007, der Krekar ble utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet og på grunn av «grove og/eller gjentatte brudd på utlendingsloven».

Les også: Frp-lederen i Hemne: - Krekar er ikke velkommen

Advokat Humlen peker på at staten må dokumentere at situasjonen er den samme i dag – at Krekar fortsatt utgjør en trussel. Det kan bli vanskelig dersom sikkerhetsvurderingen bygger på etterretningsinformasjon eller kilder som må holdes hemmelig, mener han.

Trussel

Islamforsker Lars Gule stiller spørsmål ved kjennelsen i Høyesterett i 2007, som slo fast at Krekar var en risiko.

– Det er all grunn til å stille spørsmål ved vurderingen som ble gjort den gangen. Etter at han har vært isolert i ytterligere sju år, er hans mulighet for å påvirke enda mindre og svært beskjeden, sier han til NTB.

Påstander om at Krekar kan fungere som en mentor for medlemmer av Profetens Ummah og norske islamister som drar til Syria for å krige for opprørsgruppen Den islamske staten (IS), slik PST ifølge VG mener, stiller Gule seg derfor tvilende til.

– Profetens Ummah har falt ned på IS' side, så det er mildt sagt overdrevent å tro at Krekar kan være noen mentor for dem, sier han.

– Ut fra det han tidligere har sagt, så tror jeg sjansen for at han vil omfavne IS er minimal, forklarer forskeren fra Høyskolen i Oslo.

Personvernpolicy