Ubesvarte spørsmål og påstander om lovbrudd følger sykehussaken

Slik har helseforetakenes styrer stemt i saken om sykehusplassering i Møre og Romsdal.
Slik har helseforetakenes styrer stemt i saken om sykehusplassering i Møre og Romsdal.

Den vonde sykehusstriden på Nordvestlandet blir etter alt å dømme avgjort etter tre møter på tre dager. Det vitner om en skinnprosess, mener jussprofessor.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Molde har vunnet de to første rundene i kampen mot Kristiansund om å bli valgt når det nye sykehuset til 6 milliarder kroner skal bygges.

Onsdag gikk det lokale helseforetaket inn for Molde. Torsdag fulgte samme vedtak fra helseregionen med åtte mot to stemmer.

Styremøtet i Stjørdal foregikk i roligere former enn styremøtet dagen i forveien. Der ble det fremmet beskyldninger om lovbrudd, utpressing og forsøk på korrupsjon for å få tidligere direktør Astrid Eidsvik til å velge Molde.

Les også: Høie (H) vil ikke si om han har sagt hvor han mener sykehuset bør ligge

Hva skjedde?

Dette ble tema også på møtet torsdag.

– Det åpenbare spørsmålet jeg sitter med er: Hva skjedde i sluttfasen? Det har ført til mye spekulasjoner, og jeg synes det har vært tungt å følge, sa ansatterepresentant Bjørg Henriksen.

– Særlig fordi en del av spekulasjonene som er reist, ikke er blitt dementert. Da sitter mange igjen med en forsterket mistanke, og det synes jeg er veldig trist, sa hun.

Styrelederne i helseforetakene og direktøren i Helse Midt-Norge, Daniel Haga har avvist anklagene. De mener diskusjonen rundt Eidsviks sluttpakke ikke kan kobles til beslutningen om tomtevalg.

Les også: Legeforeningen: – Løftebrudd fra Bent Høie

– Skinnprosess

Nå som styrevedtakene er på plass, venter en endelig beslutning hos helse- og omsorgsminister Bent Høie (H). Til tross for kritikk, uro og krav om utsettelse, har han stått fast på at han akter å trekke en konklusjon i foretaksmøtet fredag.

Jan Fridthjof Bernt, professor ved Universitetet i Bergen, stiller seg veldig undrende til dette. Han reagerer på at møtene kommer som perler på en snor, uten at det er tid til ytterligere saksbehandling. Grunnlagsmaterialet blir simpelthen sendt videre til neste ledd sammen med voteringsresultatet.

– Det virker ikke spesielt tillitvekkende. Det virker som avgjørelsen allerede er tatt, og at det som har skjedd nå, i stor grad er en skinnprosess, sier Bernt til NTB.

Lite tid

Høie og en rekke av styremedlemmene har argumentert med at utredningen har vært svært grundig og at man har godt nok grunnlag for å ta en beslutning. Men det er ikke nok, poengterer Bernt.

– I utredningen ligger det noen faglige valg. Det er et rimelig krav at den som skal ta avgjørelsen, setter seg inn i debatten som har kommet under styremøtene og at påstandene kvalitetssikres, sier han.

Jussprofessoren mener det kan ha forekommet brudd på helseforetaksloven og forvaltningsloven, og at det er forhold som bør avklares.

Vurderer rettssak

Høies egen rolle i prosessen er fortsatt gjenstand for en rekke spørsmål. Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget sendte torsdag brev til statsråden for å få svar på hvordan hans dialog har vært med styrene om tomteplasseringen.

Høie får også mer kritikk fra sine egne. Høyres lokallag i Kristiansund krevde torsdag at saken må utsettes fordi de mener statsråden er inhabil. Det avviser Høie, og får støtte av jussprofessoren.

– Det at en statsråd har ønske om å få en viss type vedtak, det skaper ikke inhabilitet, sier Bernt.

Samtidig har ordfører Ingunn Oldervik Golmen i Aure varslet at hun vurderer å få saken rettslig prøvet hvis Molde vinner fram. Hun sier til TV 2 at det har oppstått tvil rundt lovligheten i beslutningsprosessen.

En slik rettssak vil være svært uvanlig, men likevel mulig, mener Bernt.

– De innsigelser som har vært rettet mot saksbehandlingen, har en slik karakter at de kan være juridisk vurderingstema, sier han.

Personvernpolicy