Meny

Stor svensk studie:

– Økt risiko for spedbarnsdød hos overvektige mødre

SPEDBARNSDØD: I både Sverige og Norge er det sjelden at spedbarn dør. Men ny forskning viser at risikoen er høyere dersom mor veier for mye i begynnelsen av svangerskapet. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Risikoen for at barn skal dø før de fyller ett år, øker når mor er overvektig tidlig i graviditeten, ifølge ny forskning. – Vi må ikke stikke hodet i sanden, mener norsk forsker.

Overvekt og fedme øker blant kvinner i fruktbar alder verden over. En rekke studier har funnet sammenheng mellom høy kroppsmasseindeks (BMI) og økt risiko både for mor og barn, under og etter svangerskapet.

Nå har et forskerteam fra Sverige og USA undersøkt sammenheng mellom høy BMI hos mor tidlig i svangerskapet og risiko for at barn dør før de fyller ett år, såkalt spedbarnsdødelighet.

De har tatt for seg mer enn 1,8 millioner fødsler med ett foster, som er registrert i det svenske fødselsregisteret mellom 1992 og 2010.

Sverige har en av de laveste ratene for spedbarnsdødelighet i verden, rundt tre barn per tusen fødte.

Men den ferske undersøkelsen viser at risikoen for at babyen ikke skal få oppleve sin første bursdag, øker jo mer moren veier i begynnelsen av svangerskapet.

– Risikoen for å oppleve spedbarnsdødelighet for den enkelte kvinne i Sverige, og også i Norge, er veldig lav. Men den er høyere om man har høy kroppsvekt, sier forsker Stefan Johansson ved Karolinska institutet i Stockholm til ABC Nyheter.

Han er førsteforfatter av studien som er publisert i British Medical Journal (BMJ).

– Vårt budskap er at dette er et folkehelsespørsmål, man må jobbe for å forebygge. I tillegg handler det om at man i svangerskapsomsorgen må kjenne til risikoen og handle deretter, fortsetter Johansson.

Les også:  – Fet mat skader fosteret

– God og viktig studie

Forsker Katrine Mari Owe ved Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse, Oslo Universitetssykehus, og Divisjon for psykisk helse, Folkehelseinstituttet, mener den svenske studien er veldig interessant og god.

– Spedbarnsdødelighet er et alvorlig utfall. Det er ikke risikofritt for kvinner å starte svangerskapet sitt med for høy vekt, sier hun til ABC Nyheter. 

Hun synes det er veldig interessant at studien viser at den økte risikoen ikke bare gjelder de tyngste gravide som lider av fedme, men også de som er overvektige.

Owe, som har skrevet en kommentarartikkel om temaet i BMJ, mener studier som denne gir en viktig beskjed til helsemyndigheter og politikere.

– Dette er en av flere studier som viser at vi må ta tak i fedmeepidemien, for utviklingen får konsekvenser for neste generasjon.

– Her må vi ikke stikke hodet i sanden, men følge med og følge opp – forebygging er det beste, fortsetter forskeren.

– Ett av ti dødsfall kan skyldes overvekt og fedme

I løpet av perioden forskerne undersøkte, døde totalt 5.428 spedbarn, noe som tilsvarer en spedbarnsdødelighetsrate på 2,9 dødsfall per 1.000 fødsler.

Undersøkelsen viste at spedbarnsdødeligheten økte i takt med økende BMI hos mor tidlig i svangerskapet.

Raten gikk fra 2,4 per 1.000 fødsler blant kvinner med normal vekt (BMI fra 18,5 til 24,9) til 5,8 dødsfall per 1.000 fødsler for kvinner som led av alvorlig fedme (BMI 40 eller mer).

Sammenlignet med normalvektige mødre, var risikoen mer enn doblet for spedbarnsdød om mor hadde BMI på 35 eller mer.

Det var også en moderat økt risiko i dersom mor var overvektig eller hadde den mildeste formen for fedme (opp til BMI 34,9).

På bakgrunn av resultatene har forskerne beregnet at 458 av dødsfallene (11 prosent) i studien kan skyldes mors overvekt eller fedme.

Les også: Firedobling av kvinner over 50 år som føder i Norge

– Tre dødsårsaker skiller seg ut

Johansson forklarer at resultatene bekrefter funn fra tidligere studier som har sett på sammenheng mellom mors BMI og risiko for at barnet dør.

– Det som gjør vår studie annerledes er for det første at den er veldig stor. For det andre så kunne vi sortere mellom dødsårsaker for barn som døde, fordi vi hadde så mange tilfeller. Andre studier har ikke handlet om dødsårsaker, sier forskeren til ABC Nyheter. 

Han forklarer at de kunne seg tre hovedgrupper som var overrepresentert hos kvinner med høyere BMI:

– For tidlig fødsel er vanligere hos kvinner med høy BMI, og gir økt risiko for spedbarnsdød. Medfødte misdannelser er vanligere hos barn av kvinner med høy kroppsvekt, noe som trolig kan knyttes til økt risiko for svangerskapsdiabetes, som igjen øker risikoen for misdannelser. Det tredje er ulike komplikasjoner under fødselen, som for eksempel oksygenmangel, også den risikoen øker med mors økende BMI, sier Johansson. 

– Når kvinner med høy kroppsvekt er gravide bør de som følger opp svangerskapet være ekstra oppmerksomme, for eksempel lete etter tegn på svangerskapsdiabetes og sørge for ekstra fosterovervåkning under fødselen. 

Men først og fremst er det et forebyggingsspørsmål. Og man bør jobbe målrettet mot den unge befolkningen, og unge kvinner spesielt, mener forskeren.

– Må tas på alvor

Johansson får støtte fra forsker Katrine Mari Owe som mener det er svært viktig at helsemyndigheter og politikere tar dette problemet på alvor. 

– Om man ikke opplever at barnet dør, så er det også andre risiko som er forbundet med fedme og overvekt hos gravide, blant annet økt risiko for hjerte- og karsykdom og diabetes hos barna senere i livet. Og selve fødselen ender oftere med akutt keisersnitt hvis mor er overvektig eller har fedme. Det er også komplikasjoner forbundet med det, sier hun. 

Hun mener man ikke skal drive skremselspropaganda, men jobbe forebyggende i et folkehelseperspektiv:

– Det viktige da er at de som er i kontakt med kvinner som planlegger graviditet eller er i fruktbar alder, registrerer fedme og overvekt. Og at kvinnene informeres om risikoen knyttet til dette og følges opp, sier Owe ved Nasjonal kompetansetjeneste for Kvinnehelse og Folkehelseinstituttet til ABC Nyheter.

Mer om studien:

Sverige har en av de laveste ratene for spedbarnsdødelighet i verden.

Av mer enn 1,8 millioner fødsler i Sverige mellom 1992 0g 2010, døde totalt 5428 spedbarn, noe som tilsvarer en spedbarnsdødelighetsrate på 2,9 dødsfall per 1000 fødsler.

To tredjedeler av babyene døde i løpet av de første 28 dagene av livet.

Dødsårsaker inkluderte medfødte misdannelser, oksygenmangel i forbindelse med fødsel, infeksjoner og krybbedød (SIDS). Resultatene ble korrigert for andre faktorer som kan påvirke risikoen for spedbarnsdødelighet, som fødselsår og mors alder, høyde, røyking og utdanning.

Les hele studien i BMJ

Les også: – Økologiske grønnsaker kan beskytte under svangerskapet

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus