Får millionerstatninger etter Forsvarets skytefelt

Enorme områder ble berørt av etableringen av Regionfelt Østlandet. Nå har grunneierne fått doblet sin erstatning. Nye krav fra støyrammede naboer vil følge, tror en av advokatene i saken. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets mediesenter
Enorme områder ble berørt av etableringen av Regionfelt Østlandet. Nå har grunneierne fått doblet sin erstatning. Nye krav fra støyrammede naboer vil følge, tror en av advokatene i saken. Foto: Mats Grimsæth / Forsvarets mediesenter

Forsvarsbygg tapte ankesaken om norgeshistoriens største jordskifte. Grunneierne får millioner i erstatning etter oppstarten av Regionfelt Østlandet. Flere krav kan nå følge.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

For femten år siden vedtok Stortinget at det skulle opprettes et gigantisk skytefelt i Østerdalen.

Det utløste også norgeshistoriens største jordskiftesak og en påfølgende rettssak. For kort tid siden avviste Høyesterett Statens anke, og dommen fra Eidsivating lagmannsrett er dermed rettskraftig.

Advokat Inger-Johanne Lund representerte det store flertallet av berørte grunneiere.

Hun regner med at det vil komme flere krav mot Forsvarsbygg etter dommen, som ga grunneierne mer enn 13 millioner kroner i erstatning.

– Vi har allerede blitt kontaktet av flere andre naboer og har hatt møter med dem, sier Lund, som jobber i advokatfirmaet Haavind, til ABC Nyheter.

Nye krav vil følge

Det var Lund som prosederte støyproblematikken for lagmannsretten. Det er dette området som kan utløse nye økonomiske krav rettet mot Staten.

– Det er jo naturlig at de som bor i området, vurderer sin støysituasjon i lys av denne dommen. Men jeg håper jo at dette kan løses utenfor rettssalen, sier hun.

Skytefeltet brukes til øvelser og skytetrening for alt fra lette våpen til jagerfly. Foto: NTB scanpixSkytefeltet brukes til øvelser og skytetrening for alt fra lette våpen til jagerfly. Foto: NTB scanpix

Regionfelt Østlandet brukes av Forsvaret til å teste alt fra lette håndvåpen til jagerfly om natta.

I tillegg brukes det også tunge våpen og helikoptre i området.

I dommen fremkommer det at det ikke bare er én kilde til støy, men at også Rena leir og Rødsmoen øvingsområde må inkluderes i den samlede problematikken.

Da Stortinget vedtok at den nye kampflybasen for de nye jagerflyene F-35, som bråker mer enn dagens F-16, skulle ligge på Ørlandet, var nærhet til regionfeltet (25 minutters flytur) også et argument.

Fikk 4,1 millioner

Den som fikk tilkjent den største enkeltsummen, Ola Dieset, fikk ikke erstatning på grunn av støyproblemer.

– Min klient er fornøyd med utfallet, selv om han ikke fikk økonomisk uttelling for berørte fjellområder, sier advokat Karl Wahl-Larsen til ABC Nyheter.

Hans klient fikk tilkjent 4,1 millioner kroner etter lagmannsrettens skjønn (som med renter til slutt havnetn på nærmere 8 millioner).

Det er fire ganger mer enn det jordskifteretten i utgangspunktet mente han hadde rett på.

Til sammen er det 17 berørte grunneiere som nå skal ha fått utbetalt til sammen nesten 13 millioner kroner, i erstatning etter etableringen av det enorme skytefeltet ved Rena.

Med ulike renter i tillegg, kom sluttsummen på mer enn 25 millioner kroner, viser en oversikt fra Forsvarsbygg datert 13. oktober 2014.

I tillegg må Forsvarsbygg betale mer enn 4,3 millioner kroner i advokatutgifter og annet.

– Jeg ønsker ikke å kommentere dommen som nå er rettskraftig, sier Forsvarsbyggs advokat Steinar Mageli, som til daglig jobber i det private advokatfirmaet som også bærer hans navn.

På vegne av Forsvarsbygg ble lagmannsrettens dom 10. mars forsøkt anket til Høyesterett, men dette forsøket ble avvist i sommer.

Norgeshistoriens største

Da jordskifteretten i 2004 behandlet saken, var det snakk om et område på 850 kvadratkilometer, det største skiftefeltet i Norges historie.

Det har vært en ekstremt vanskelig og kompleks sak. I 2006 ble foretatt taksering av om lag 630.000 dekar skog. I tillegg måtte en vurdere 135 hus, 400 veier på til sammen 1500 kilometer, cirka 50 grustak og et ukjent antall beiteområder.

I januar 2012 kom Nord-Østerdal jordskifterett til at den samlede erstatningen til grunneierne lå på 6,3 millioner kroner, et beløp som altså ble doblet i lagrettens ankebehandling.

25. november - lagt til opplysninger om sluttsummer basert på Forsvarsbyggs skriv av 13. oktober

Personvernpolicy