Meny

– Barn gir ikke høyere sykefravær for kvinner

BARN IKKE ÅRSAK: – Denne studien gir ingen holdepunkter for at dobbeltarbeid er årsaken til kvinners høyere sykefravær. Tvert i mot har vi jo funnet at barn ikke øker kvinners fravær, sier forsker Simen Markussen. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Verken på lang eller kort sikt gir det å få barn høyere sykefravær blant kvinner, ifølge ny studie.

Kvinner har betydelig høyere sykefravær enn menn. Både i første og andre kvartal i år hadde kvinner mer enn 70 prosent høyere legemeldt sykefravær enn menn, ifølge tall fra NAV.

Den store forskjellen mellom kjønnene har ofte blitt forsøkt forklart med den såkalte dobbeltarbeidshypotesen, som går ut på at kvinner har arbeid både hjemme og på jobb.

En ny studie fra Frischsenteret på Universitet i Oslo har undersøkt hva det betyr for kvinners helse og sykefravær å få barn, melder Forskning.no.

Forskerne finner ingen indikasjon på at det gir dårligere helse for kvinner å få barn.

– Denne studien gir ingen holdepunkter for at dobbeltarbeid er årsaken til kvinners høyere sykefravær. Tvert i mot har vi jo funnet at barn ikke øker kvinners fravær, sier forsker Simen Markussen ifølge Forskning.no.

Les også: Her er sykefraværet høyere i Sverige enn i Norge

Litt høyere fravær ved tredje graviditet

Studien er basert på store dataregistre fra Statistisk sentralbyrå (SSB) hvor nesten alle norske kvinner er med. Forskerne har sett på norske kvinners sykefravær etter barnefødsler i perioden fra 1970 til 2010.

Tidligere forskning på sammenheng mellom kvinners helse og det å bli mor, har hatt motstridende resultater. Noen har pekt på at økt belastning kan gi dårligere helse, andre har pekt på at det å ha flere roller, som mor og yrkesaktiv, kan gjøre deg mindre sårbar mot negative opplevelser.

Forskerne ved Frischsenteret kom frem til at norske kvinners barnerelaterte sykefravær øker noe på kort sikt. Men da de så nærmere på dataene, så de at dette skyldes at kvinner som får sitt tredje barn er mer syke under graviditeten enn ved første og andre barn.

Les også: - Gravide trekker opp fraværet - men de er ikke syke

Barn bra for helsa til lavt utdannede kvinner

Bortsett fra trebarnsmødrenes økte korttidsfravær ser ikke forskerne noen negativ effekt av barnefødsler på sykefravær. Når det gjelder lavt utdannede kvinner finner forskerne tvert i mot at de blir mindre syke av å få flere barn. De får også lavere dødelighet og lavere uføregrad, ifølge studien.

Arnstein Mykletun som forsker på sykefravær ved Folkehelseinstituttet, mener den nye studien er et godt forsøk på å teste hypotesen om kvinners dobbeltarbeid, noe som har vist seg vanskelig.

– En bredt sammensatt forskergruppe med blant annet ti professorer fra samfunnsfag, medisin og psykologi konkluderte for et par år siden med at dobbeltarbeidshypotesen som forklaring på kvinners høyere og økende sykefravær, fortsatt bare er en hypotese, sier han ifølge Forskning.no.

Les også: Sørlendinger er lenger sykemeldt enn andre

Mor blir sykere av samlivsbrudd

En annen fersk norsk studie konkluderer med at særlig kvinner har høyere sykefravær, både i forkant, i forbindelse med og i årene etter et samlivsbrudd.

Mens sykefraværet for menn med barn stabiliserer seg på et relativt lavt nivå etter at skilsmissen er et faktum, går det stadig verre for kvinnene i årene etterpå. Skilte kvinner med barn har svært mye høyere fravær enn sine mannlige partnere, ifølge studien.

– Vi finner en økning i sykefraværet i årene opp mot separasjonstidspunktet, hvor det topper seg. Så faller det noe, men på et vedvarende høyere nivå i mange år framover, sier sosiolog Svenn-Åge Dahl, som er én av tre som står bak studien, til Dagens Næringsliv.

Dårligere arbeidsmiljø, mer tidspress

ABC Nyheter har tidligere snakket med en dansk forsker som mener at menssmerter og dårlig arbeidsmiljø gir høyt fravær for kvinner.

At arbeidsmiljøet er dårligere i kvinnedominerte yrker, konkluderte også nylig det svenske arbeidstilsynet etter å ha gjennomført 900 tilsyn i 59 svenske kommuner over tre år.

I Sverige har kvinner 80 prosent høyere sykefravær enn menn, og undersøkelsen ble gjennomført for å finne forklaringer på den store forskjellen mellom kjønnene.

Den viktigste forklaringen de fant er at menn og kvinner har ulike yrker. Det svenske tilsynet mener flere oppgaver, større tidspress og færre ressurser i kvinneyrkene kan forklare hvorfor de har høyere sykefravær enn menn.

Les mer: – Dårligere arbeidsmiljø og større tidspress gir høyere sykefravær for kvinner

Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus