Åpen for alle - alltid

TTIP-forhandlingene:Regjeringen passiv i strid som kan ramme Norge

LOVET NORSKE INITIATIVER: Men Børge Brende og Erna Solberg ønsker å la EU avgjør om multinasjonale selskapers interesse i TTIP uten å spille inn Norges syn. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix.
LOVET NORSKE INITIATIVER: Men Børge Brende og Erna Solberg ønsker å la EU avgjør om multinasjonale selskapers interesse i TTIP uten å spille inn Norges syn. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

USA og EU forhandler om å styrke rettighetene til multinasjonale selskaper på bekostning av nasjonale myndigheter. Den norske regjeringen sitter på gjerdet selv om Norge kan bli rammet. – Uholdbart og skremmende, sier Liv Signe Navarsete.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Hva i all verden er TTIP?

USA og EU: Verdens to største økonomier forhandler om tollettelser, felles regler og standarder på nær sagt alle vare- og tjenesteområder og for bedre betingelser for utenlandske investorer. USA og EU kaller avtalen de vil komme fram til for TTIP, transatlantisk handels- og investeringspartnerskap.

Hva med oss? Norge må på grunn av EØS-avtalen overta mye av regelverket EU innfører, og blir dermed underlagt det USA og EU måtte komme fram til. Dessuten kan norsk konkurranseevne på eksport til EU og USA bli svekket.

Lesestoff om TTIP hos:

USAs handelsepartement USTR

EU-kommisjonen

Nærings- og handelsdepartementet

Handelskampanjen

Attac Norge

STOCKHOLM (ABC NYHETER): Solberg-regjeringen erklærte at den skulle kaste seg aktivt inn for å påvirke EU i alle spørsmål av stor viktighet for Norge.

Nå viser det seg at det ikke gjelder for en stor strid innad i EU i forbindelse med TTIP-avtalen (se faktaboks) som forhandles med USA.

- Dette må EU håndtere selv. Vi har ikke gitt noe råd til de, sier utenriksminister Børge Brende (H) til ABC Nyheter.

TTIP sto på agendaen under Nordisk Ministerråds møte i Stocholm denne uka, forteller han.

Men Brende og regjeringen vil overlate til EU å avgjøre TTIP-striden uten noe innspill fra norsk side.

For og mot innad i EU

- Det var et møte blant de nordiske handelsministrene som jeg deltok på. Der fikk vi en oppdatering av hvor TTIP står. Det er jo forhandlinger mellom EU og USA som pågår. Men det har jo ikke vært noen ytterligere framgang de siste månedene så vidt jeg har forstått, sier Brende.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Innad i EU er det svære diskusjoner om investorenes rettigheter til å saksøke stater i TTIP. En slik tvisteløsningsrett for investorer mot stater, ISDS, har svært omstridte virkninger.

14 EU-ministre, inkludert de nordiske EU-landenes, skrev 21. oktober til den påtroppende EU-kommisjonen. De insisterte på å gi de multinasjonale selskapene slike rettigheter i en TTIP-avtale.

Den påtroppende EU-kommisjonspresidenten Jean-Claude Juncker er blant motstanderne av å gi dem det.

Bakgrunn: Vil ha TTIP-avtale som kan ryste Norge

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- Nå må EU diskutere selv

- Hvilket råd har Norge gitt i den forbindelsen?

- Vi har ikke gitt noe råd når det gjelder dette med investorenes beskyttelse. Dette er en pågående diskusjon nå i EU, som de må håndtere selv. Jeg var jo selv i Tyskland tirsdag. Der har det vært mye diskusjon rundt spørsmålet. Nå må de diskutere det fortsatt i EU og se på hva som er i deres nasjonale interesse, svarer utenriksministeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Men en TTIP-avtale og styrkede investorrettigheter vil jo påvirke Norge også, og regjeringen har jo sagt at det er i den fasen hvor ting ennå ikke er fastlagt i EU, at Norge må spille inn sine synspunkter?

- Det er riktig. Men vi har ikke gitt noe råd til de. Og nå driver jo de og utformer sin politikk.

9. oktober skrev næringsminister Monica Mæland likevel at regjeringen jobber aktivt med TTIP-spørsmålet om investorenes beskyttelse opp mot myndighetenes rett til å regulere.

Det skjedde i et skriftlig svar til Senterpartiets stortingsrepresentant Kjersti Toppe

Les også: Vidar Helgesen: – Vil kjempe hardere for Norge i EU

Tause i EU, bekymret her hjemme

- Er det i tråd med regjeringens erklæring om å være veldig proaktiv i forhold til EU-prosesser, at dere ikke markerer noe standpunkt?

- Altså, nå er det jo en svær diskusjon om TTIP, og det er jo mange elementer. Og de driver jo selv og utreder blant annet disse investeringsbeskyttelsesavtalene i EU.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Men vi er i hvert fall fortløpende oppdatert. Og vi ble nå på dette møtet lovet å bli holdt forløpende orientert på utviklingen framover. Og det er viktig for oss, sier Børge Brende.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringens aktive drøftelser om investorbeskyttelse som Monica Mæland skriver om, fører altså ikke til noen påvirkning av EU.

Regjeringens manglende initiativ i saken skjer trass i at den er svært bekymret for virkningene en TTIP-avtale vil ha for Norge. ABC Nyheter er kjent med at det i dag avholdes et nytt interdepartementalt møte her hjemme for å drøfte TTIP-spørsmål.

Les også: Norge og EU til ordkrig mot Russland i WTO

Navarsete: - Skremmende. Uholdbart.

Mens Norge holder kjeft, har EU avholdt en offentlig høring på internett om TTIP og ikke minst om investorbeskyttelsen ISDS. Der kom det inn hele 149.399 innspill.

- Jeg mener det er helt uholdbart at Brende og regjeringen ikke har spilt inn en holdning, sier Senterpartiets utenrikspolitiske talskvinne Liv Signe Navarsete til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Å bruke intern uenighet i EU som argument for ikke å si noe, er pussig. Hele poenget til regjeringen har vært å påvirke. Det er nettopp når EU er splitta at Norge kan ha en betydning, legger hun til.

- Måten TTIP kan gi internasjonale selskaper stor makt i forhold til folkevalgte organer, er skremmende, mener Navarsete.

- Så er jeg ikke overrasket. Jeg oppfatter at vi har en regjering som ønsker at pengemakt skal styre mer. Jeg vil tro at regjeringen syns beskyttelse av de multinasjonale selskapene er helt greit, sier Navarsete.

Les også: Enighet om historisk handelsavtale

- Kan undergrave helse, miljø og arbeidsstandarder

- Senterpartiet mener det er folkevalgte som skal styre, ikke EU, EFTA-domstolen eller voldgiftsdomstoler under TTIP-avtalen, framholder Sp-utenrikspolitikeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Investorbeskyttelse finnes allerede i andre, tosidige investeringsavtaler.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Som eksempel på hvordan det virker i praksis, trekker Navarsete fram Australia. Landet vedtok for noen år siden å sette helseadvarsler på sigarettpakkene.

- Det likte ikke tobakkskonsernet Philip Morris. Så fant de ut at Australia hadde en handelsavtale med Hongkong. Philip Morris opprettet en underavdeling der og reiste sak, sier Navarsete.

I disse dager saksøker Philip Morris det latinamerikanske landet Uruguay via en handelsavtale med Sveits, der tobakkskonsernet også har et datterselskap.

- Det blir mye mer av sånt i framtiida hvis TTIP og investorbeskyttelse blir vedtatt. Det kan handlee om arbeidstakerstandarder, helse, naturressurser. Det er på høy tid at dette får større oppmerksomhet. De tar makt fra oss folkevalgte og overlater til jurister som skal styre til beste for multinasjonale selskaper, framholder Liv Signe Navarsete.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Med Sp-dame i Vattenfall-styret

- For Sp er det kanskje pikant at Sp-kvinnen Eli Arnstad, søster til stortingspolitiker Marit Arnstad, satt i energiselskapet Vattenfalls styre da selskapet gikk til nettopp en slik voldgiftssak mot Tyskland? Vattenfall krevde kjempeerstatning fordi Tyskland innførte strengere miljøkrav til selskapets kullkraftverk i Tyskland?

- Nei. For det første er ikke Eli Arnstad en sentral person for partiet. Så er det en gang slik at i et AS-styre er man etter aksjeloven forpliktet til å ivaretar aksjeselskapets interesser, svarer Navarsete.

Les: Arnstad med milliardkrav mot tyske skattebetalere