Har sendt spørsmål til statsråden etter sak på ABC NyheterRefser Anundsen for beredskaps-sommel

REFSER STATSRÅDEN: – Dette føyer seg inn i rekken av store beredskapssaker som mangler avklaringer under Anundsen. Politireformen er allerede på overtid, bistandsloven om forsvarets bistand til politiet uteblir, beredskapssenteret på Alnabru snegler seg frem, og det er ingen midler til planlegging av øvings- og kompetansesentre for nød- og beredskapsetatene i statsbudsjettet, sier Hadia Tajik om at nasjonal operasjonssentral i Oslo er i det blå. Foto: NTB/Scanpix
REFSER STATSRÅDEN: – Dette føyer seg inn i rekken av store beredskapssaker som mangler avklaringer under Anundsen. Politireformen er allerede på overtid, bistandsloven om forsvarets bistand til politiet uteblir, beredskapssenteret på Alnabru snegler seg frem, og det er ingen midler til planlegging av øvings- og kompetansesentre for nød- og beredskapsetatene i statsbudsjettet, sier Hadia Tajik om at nasjonal operasjonssentral i Oslo er i det blå. Foto: NTB/Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hadia Tajik (Ap) ber justisminister Anders Anundsen (Frp) skriftlig om redegjørelse for hvilken rolle Politidirektoratets nye situasjonssenter vil ha i operative oppdrag - etter at regjeringen har skrinlagt ny nasjonal politioperativ sentral.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Justiskomiteens leder refser også statsråden for å somle i viktige beredskapssaker:

– Politireformen er allerede på overtid, bistandsloven om forsvarets bistand til politiet uteblir, beredskapssenteret på Alnabru snegler seg frem, og det er ingen midler til planlegging av øvings- og kompetansesentre for nød- og beredskapsetatene i statsbudsjettet, sier Hadia Tajik til ABC Nyheter.

Bakgrunnen er at ABC Nyheter sist uke avdekket at regjeringen har stoppet arbeidet med å opprette en nasjonal operasjonssentral i Oslo, som ble sterkt anbefalt av Gjørv-kommisjonen og iverksatt av den forrige regjeringen etter terrorangrepet 22. juli.

Oslos politimester har i sterke ordelag advart mot konsekvensene. Han skrev i brev til POD at Oslo-politiet ikke er rustet til å håndtere kriser.

I stedet prioriterer regjeringen å bygge et splitter nytt situasjonssenter til Politidirektoratet i nybygget direktoratet flytter inn i på Majorstua høsten 2015. Prislappen er ikke klar.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det vil styrke Politidirektoratets beredskap og krisehåndtering, skrev statssekretær Hans Røsjorde (Frp) i en epost til ABC Nyheter - en epost som for øvrig var en blåkopi av svaret ABC Nyheter mottok fra Politidirektoratets pressevakt en drøy time i forveien.

Bakgrunn: – Politiet i Oslo ikke rustet for kriser

Krever svar

Dette har fått Tajik til å reagere: I dag sendte justiskomiteens leder skriftlig spørsmål til Anders Anundsen der hun ber ham forklare hva slags rolle situasjonssenteret skal ha i operative oppdrag – det vil for eksempel si i en nasjonal krise eller en terroraksjon.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tajik stusser nemlig på svaret fra statssekretær Røsjorde, og skriver:

– Dette (situasjonssenteret) kommer som svar på spørsmål knyttet til om en i fremtiden kommer til å trenge en nasjonal politioperativ sentral eller ikke. ABC Nyheter skriver om saken, og påpeker at dette sitatet er en blåkopi av det pressevakta i Politidirektoratet nettopp hadde svart dem som direktoratet sitt standpunkt, innleder Tajik, og fortsetter:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det kan en forstå slik at politisk ledelse i Justisdepartementet enten er helhjertet enig med Politidirektoratet i at det nye situasjonssenteret der vil kunne være, helt eller delvis, til erstatning for eller overlappende med en nasjonal politioperativ sentral. Eller at politisk ledelse her er ukritisk til en slik tanke, skriver Hadia Tajik.

Det er staben i Politidirektoratet som har det øverste koordinerende ansvaret i politi-Norge under nasjonal krisehåndtering, mens operasjonssentralene i de respektive distriktene har det operative ansvaret.

Les også: Gjørv tok politiet i skole på nytt

Gjørv slaktet POD

I 22. juli-kommisjonens rapport fikk arbeidet utført i PODs stabsrom full slakt. Gjørv foreslo som følge av dette rett og slett å frata POD ansvaret for nasjonale kriser. I stedet gikk kommisjonen inn for å etablere en nasjonal operativ politisentral underlagt Oslo politidistrikt.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men regjeringen velger helt motsatt. Ifølge avdelingsdirektør for beredskap og krisehåndtering i POD, Kaare Songstad skal det nye senteret styrke Politidirektoratets evne til å styre og lede politidistrikt og særorgan i krisesituasjoner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det sentrale for POD er å ha dedikerte ressurser på plass i senteret 24/7, slik at PODs koordinerende og overordnede operasjonelle ansvar kan ivaretas løpende. Situasjonssenteret vil også inneholde en døgnkontinuerlig overvåking av politiets datasystemer. Bemanningen av situasjonssenteret er ikke bestemt, skriver Kaare Songstad i en epost til ABC Nyheter.

Ifølge Songstad vil ikke dette innebære noen fundamental endring i måten politiet håndterer sivile, nasjonale kriser på.

– Men PODs ansvar i krisesituasjoner vil bli fulgt opp på en bedre og mer forutsigbar måte for politidistriktene, skriver POD-direktøren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Tajik krever svar fra justisministeren

– Mer operasjonell styring av ytre etat

STYRER BEREDSKAPEN: Kaare Songstad. Foto: NTB scanpixSTYRER BEREDSKAPEN: Kaare Songstad. Foto: NTB scanpix

På spørsmål om de skal gå i retning av operativt å lede politiarbeidet i nasjonale kriser, svarer han:

– Situasjonssenteret skal i første omgang sette POD bedre i stand til å levere på det som i dag er PODs ansvar. Dette vil innebære mer operasjonell styring av ytre etat, skriver Songstad.

«Ytre etat» er politidistriktene og særorganene som blant annet Kripos og UP.

Både statssekretær Røsjorde og Songstad tar til orde for å utsette en nasjonal, politioperativ sentral – selv om dette ble forankret i Stortinget i 2013 – til politireformen er på plass.

– Disse tingene må sees i sammenheng, og derfor er det ikke fornuftig å sette i verk noe i forhold til skalerbar nasjonal sentral før en har det store bildet på plass, skriver Kaare Songstad, mens Røsjorde svarer slik i en epost:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Det er riktig og først å bestemme seg for den nye strukturen for politiet, og så undersøke behovene de nye distriktene vil ha. Politidirektoratet får et situasjonssenter i 2015 når de flytter til et nybygg på Majorstuen.

Les også: Politimesteren og Gjørv enige: – Det haster!

– Snegler seg frem

Hadia Tajik er oppgitt over regjeringens sommel i avklaringen av ny operasjonssentral i hovedstaden, og fyrer av følgende kraftsalve mot justisminister Anders Anundsen:

– I så fall føyer dette seg inn i rekken av store beredskapssaker som mangler avklaringer under Anundsen. Politireformen er allerede på overtid, bistandsloven om forsvarets bistand til politiet uteblir, beredskapssenteret på Alnabru snegler seg frem, og det er ingen midler til planlegging av øvings- og kompetansesentre for nød- og beredskapsetatene i statsbudsjettet. Jeg håper det er et mønster justisministeren etter hvert bryter. Arbeiderpartiet skal i alle fall gi vår støtte fra Stortinget, for å sikre fremdrift og flertall for viktige saker for landet.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at Anundsen vil svare på Tajiks spørsmål på vanlig måte. Det betyr innen seks virkedager til stortingsrepresentanten som har stilt spørsmålet.

Les også: Tajik advarer mot lettvinte terror-løsninger