Leger er for dårlige til å melde fra om arbeidsrelatert sykdom

KAN GI KOLS: Eksponering for støv, partikler, gass og røyk på arbeidsplassen kan over lang tid kan føre til den dødelige lungesykdommen kols. Arkivfoto: NTB scanpix
KAN GI KOLS: Eksponering for støv, partikler, gass og røyk på arbeidsplassen kan over lang tid kan føre til den dødelige lungesykdommen kols. Arkivfoto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

En rekke ulike yrker kan gi lungekreft, astma eller kols. Leger er for dårlige til å melde inn arbeidsrelatert sykdom blant sine pasienter til Arbeidstilsynet, viser nye studier.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Kompensasjon

Det er per i dag to regelverk som regulerer retten til økonomisk kompensasjon etter yrkesskade:

- Folketrygdlovens særregler ved yrkesskade

- Yrkesskadeforsikringsloven

Yrkesskade vil etter begge regelverkene si personskade, sykdom eller dødsfall forårsaket av en arbeidsulykke. I tillegg er det en liste med sykdommer som kan godkjennes som yrkessykdom. Yrkessykdommene på denne lista kan også utløse rett til erstatning, og lista er felles for begge regelverk.

Hva kan du få?

Hvis skaden eller sykdommen blir godkjent, kan du ha krav på trygdeytelser etter gunstigere regler enn vanlig. Hvis du får varig medisinsk mèn som følge av yrkesskade eller yrkessykdom kan du ha rett til menerstatning.

Tidsskrift for Den norske legeforening publiserte tirsdag fire studier om arbeidsrelaterte sykdommer, som omhandler lungekreft, astma, hørseltap og kols.

Spesialist i lungesykdommer og indremedisin Tor Brøvig Aasen, står bak to av dem. Han mener leger og sykehus bør bli flinkere til å oppdage og diagnostisere arbeidsrelatert sykdom.

– Arbeidsmiljøet gir fremdeles sykdom og leger må bli flinkere til å melde fra til Arbeidstilsynet. Mistanke om arbeidsrelatert sykdom er nok, og terskelen for å melde inn bør være lav, sier han i en pressemelding.

Aasen mener leger oftere bør overveie om det foreligger mulighet for støtte fra NAV eller forsikringsselskap, slik at pasienter kan få den erstatningen de har krav på.

Arbeidsmiljøloven pålegger leger å melde om mistenkt arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Underrapportering av dødelige lungesykdommer

20.000 nordmenn får kols hvert år, ifølge helsemyndighetene. 15 prosent av tilfellene knyttes til dårlig arbeidsmiljø. Det betyr at rundt 3000 nordmenn får kols årlig på grunn av sitt yrke. På tross av at flere tusen rammes av den dødelige lungesykdommen, får Arbeidstilsynet bare inn mellom 60 og 80 meldinger årlig som dreier seg om mistanke om arbeidsrelatert kols.

Les også: Fikk astma og KOLS etter å ha jobbet i fuktig kjeller

Også antall tilfeller av arbeidsrelatert lungekreft er underrapportert.

Flere studier viser at rundt 20 prosent av lungekrefttilfeller hos menn er arbeidsbetinget. Mens en studie publisert i Tidsskrift for Den norske legeforeningen viser at bare 2,6 prosent av alle mannlige lungekreftsyke har blitt meldt inn til Arbeidstilsynet for arbeidsrelatert sykdom de siste to årene.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi gjorde denne studien for å øke oppmerksomheten rundt sammenhengen mellom arbeidsmiljø og sykdommer. Vi erfarte at det betyr mye for disse lungekreftpasientene å få erstatning, sier Siri Slåstad, en av legene bak studien og spesialist i arbeidsmedisin og lungemedisin, til ABC Nyheter.

«Flere pasienter kunne trolig ha fått godkjenning av lungekreft som yrkessykdom og blitt tilkjent erstatning dersom de var kjent med muligheten for å søke», heter det i studien.

– Rapportering kan redde liv

Som en av legene bak lungekreft-studien, mener Slåstad at leger bør gjøre en bedre jobb med å rapportere inn arbeidsrelaterte sykdommer til Arbeidstilsynet.

– Vi prøver å lære medisinstudentene at det er viktig. Leger har en travel hverdag, der det ikke blir tid til rutiner som å rapportere arbeidsrelaterte sykdommer til Arbeidstilsynet. Det er nok en viktig årsak til at det ikke blir gjort, sier hun.

Artikkelen fortsetter under annonsen

En beregning fra forsker Ebba Wergeland i Arbeidstilsynet viser om lag tre hundre kols-dødsfall kunne vært unngått hvert år dersom man bedret innsatsen mot dårlig arbeidsmiljø.

Les også: Ingen vet hvor mange som får erstatning for yrkes-kols

Det er flere grunner til at rapportering av arbeidsrelaterte sykdommer er viktig. En grunn er pasientenes rett til erstatning og kompensasjon, en annen er det å forhindre at andre blir syke.

– Hvis arbeidsrelaterte sykdommer blir rapportert til Arbeidstilsynet, skaper det oppmerksomhet og kunnskap om hvilke forhold i arbeidsmiljøet som fører til sykdom. Hvis Arbeidstilsynet får vite om det, så kan de gå inn og gjøre tiltak for å forhindre at andre blir syke, sier Slåstad.

Artikkelen fortsetter under annonsen

I konkrete tilfeller kan Arbeidstilsynet oppsøke en arbeidsplass, og se om det er forhold der som bør endres og eventuelt gi arbeidsplassen pålegg. Det krever at den personen som har blitt syk er enig i at det skal gjøres.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan unngå flere tilfeller

Lungespesialist Tor Brøvig Aasen mener at også flere astma-tilfeller kunne vært unngått ved bedre rapportering til Arbeidstilsynet.

– Påvisning av ett enkelt tilfelle av allergisk arbeidsrelatert astma på en arbeidsplass bør føre til videre undersøkelse om det kan være flere rammede og lede til passende forebyggende tiltak, sier Aasen i en pressemelding.

Les også: – Navs eksperter får for stor makt

Astma er en av de vanligste arbeidsbetingede lungesykdommene i vestlige land. Ca. 10 – 15 prosent av astma-tilfeller som oppstår i voksen alder skyldes eksponering i arbeid. Det viser en annen studie publisert i Tidsskrift for den norske legeforening tirsdag.

Man kjenner til flere enn 350 stoffer eller eksponeringer som kan forårsake astma. Bakere, frisører, tannleger og bønder er blant yrkesgruppene som er mest utsatt for noen av disse substansene. Også bygningsarbeidere, helsearbeidere og renholdsarbeidere er utsatt.