Pleiepenger:«Barna vi snakker om, har ikke tid til å vente i måneder og år»

HASTET: I opposisjon hastet det for Robert Erikson (Frp) å forbedre pleiepengeordningen for å sikre «mer verdighet og mer velferd» for den sårbare gruppen som trenger stønaden. Ett år etter regjeringsskiftet er samarbeidspartiene Venstre og KrF utålmodige. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
HASTET: I opposisjon hastet det for Robert Erikson (Frp) å forbedre pleiepengeordningen for å sikre «mer verdighet og mer velferd» for den sårbare gruppen som trenger stønaden. Ett år etter regjeringsskiftet er samarbeidspartiene Venstre og KrF utålmodige. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

I opposisjon mente Robert Eriksson (Frp) at det hastet å forbedre pleiepengeordningen. Som arbeidsminister tok det ham elleve måneder å komme i gang med arbeidet.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Pleiepenger er erstatning for tapt arbeidsinntekt når man tar seg av et alvorlig sykt barn eller en nær pårørende i livets sluttfase.

Da arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) var stortingsrepresentant markerte han seg som talsmann for en forbedring av pleiepengeordningen. Han mente man måtte gjøre noe fort for å sikre «mer verdighet og mer velferd» for denne sårbare gruppen.

Men først i september, elleve måneder etter at Eriksson fikk statsrådjobben, begynte arbeidet med å utrede en ny pleiepengeordning.

«Arbeidet med å utrede dette settes nå i gang i mitt departement. Det er viktig at vi får tid til å vurdere hele bildet, med de ulike ansvarsforhold og tilstøtende stønader. Jeg ønsker en forbedret ordning for foreldre med alvorlig syke barn. Jeg vil vurdere ulike modeller, og tar sikte på å sende forslag på høring i løpet av våren 2015», skrev arbeidsministeren 19. september i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Eriksson i 2013: – Barna har ikke tid til å vente

Stortingsrepresentant Eriksson fremmet i juni 2012, sammen med to Frp-kolleger, et forslag «om å sikre bedre rettigheter til pleiepenger for pårørende med alvorlig syke barn».

Da saken ble behandlet i Stortinget i februar i 2013, mente han det var snakk om var «enkle grep som kan gjennomføres fort».

«Jeg forventer at man øker tempoet og får frem en sak, og at regjeringen blir tydelig på hvilken politikk man ønsker å føre overfor denne sårbare gruppen. Barna vi snakker om, har ikke tid til å vente i måneder og flere år før man får en helhetlig gjennomgang», uttalte Eriksson i Stortinget.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bakgrunnen for forslaget var en rekke saker som hadde blitt omtalt i mediene, der foreldre hadde fått avslag fra Nav på søknad om pleiepenger, eller blitt fratatt pleiepengene, til tross for at det forelå legeerklæring på at barnet var svært alvorlig sykt eller hadde en livsbegrensende sykdom.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Eriksson og kollegene Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen foreslo blant annet at pårørende med svært alvorlig syke barn, automatisk skulle få innvilget pleiepenger ved fremleggelse av helseerklæring og anbefaling fra lege.

Forslagene ble nedstemt i Stortinget, selv om Frp i komitebehandling hadde fått med seg KrF og Høyre på å be den rødgrønne regjeringen om å fremme «en større omlegging av pleiepengeordningen».

Les også: – Nav skal ikke overprøve legens avgjørelse

– Kritikkverdig

– KRITIKKVERDIG: Kjell Ingolf Ropstad i KrF stiller seg undrende til at det er tatt nesten ett år å sette i gang utredning av pleiepengeordningen. Foto: Stortinget– KRITIKKVERDIG: Kjell Ingolf Ropstad i KrF stiller seg undrende til at det er tatt nesten ett år å sette i gang utredning av pleiepengeordningen. Foto: Stortinget

Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) er glad for at det er en utredning på gang. Men han synes det har tatt for lang tid å komme dit:

– Jeg mener det er kritikkverdig at det har gått nesten ett år før man starter arbeidet med å utrede pleiepengeordningen, når man tidligere har vært tydelig på at dette er viktig og haster, sier Ropstad til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han sier at de familiene dette gjelder er i en veldig krevende situasjon, og at man bør legge til rette for at foreldrene skal kunne velge å ta seg av barna selv, heller enn å sende dem på institusjon:

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Kanskje får de pleiepenger i en periode, men så blir det tatt fra dem. Så må de sykemelde seg eller si opp jobben for å være hjemme med barnet. Det er flott og viktig ønske å ville pleie barna hjemme. Når alternativet er å sende barnet på institusjon, er det bedre å bruke ressursene på at forelde skal få støtten til å ta vare på dem selv, sier Ropstad.

– Forventer at arbeidsministeren leverer

Også Venstre er utålmodige.

– Vi får så mye tilbakemeldinger fra familier som er i en veldig vanskelig situasjon, og som ønsker forandring. Vi har oppfattet tidligere at Venstre og Frp har vært ganske enige om dette. Derfor forventer vi også at arbeidsministeren leverer, sier Sveinung Rotevatn (V), som er medlem av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

UTÅLMODIG: – Vi har oppfattet tidligere at Venstre og Frp har vært ganske enige om dette. Derfor forventer vi også at arbeidsministeren leverer, sier Sveinung Rotevatn i Venstre. Foto: StortingetUTÅLMODIG: – Vi har oppfattet tidligere at Venstre og Frp har vært ganske enige om dette. Derfor forventer vi også at arbeidsministeren leverer, sier Sveinung Rotevatn i Venstre. Foto: Stortinget

– Jeg synes Eriksson går ganske langt i å love at det kommer endringer, men det tar tid. Dette bør man sette mange krefter inn på, fortsetter han.

Ifølge Rotevatn kan pleiepengeordningen være et tema som kommer opp i budsjettforhandlingene med den blåblå regjeringen. Han mener dagens ordning er for lite fleksibel:

– Dersom du trenger fleksibilitet, for eksempel det å ha en eller to dager i uka der du følger ekstra opp, så går ikke det i dag. Det er en utfordring mange er enig om.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Et annet problem er at foreldre i hovedsak er utelukket fra å få pleiepenger dersom sykdommen har en forventet varighet utover to år. Det mener vi blir for rigid, og her må det skje en oppmykning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dette ropte fagfolk varsko om i 2012: – De som trenger det mest, får ikke pleiepenger

Arbeidsdepartementet: – Lovendring tar tid

Arbeidsministeren var ikke tilgjengelig til å kommentere saken, men statssekretær Torkil Åmland i Arbeids- og sosialdepartementet, sier at arbeidet med å utrede en bedre og mer hensiktsmessig pleiepengeordning er i gang.

Han mener hovedutfordringen med dagens ordning er at den er uklar:

– Dagens ordning er preget av strenge og til dels vanskelig skjønnsvilkår, som kan gi urimelige gråsonetilfeller, fare for forskjellsbehandling og byråkratiske søkeprosesser.

– I lys av ministerens eget sitat fra 12. februar 2013, går arbeidet med å forbedre ordningen fort nok?

– Det er slik at større lovendringer tar tid. I hvert fall hvis endringene skal bli gode, både for brukere og etaten som skal forvalte den. Ordningen må utredes, ny regulering utformes, forslag til nye regler skal sendes på høring slik at alle berørte instanser får uttale seg, lovproposisjon skal utarbeides og Stortinget skal endelig behandle endringsforslagene. At større lovendringer tar tid er en demokratisk rettsikkerhetsgaranti for at berørte parter kan bli hørt i saken og mot dårlig utredede løsninger og hastverkslovendringer, svarer Åmland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Mener ministeren at forslagene han fremmet i 2012 fortsatt er relevante når ordningen skal endres?

– Hva ordningen skal gå ut på og hvilke lovendringer som vil bli foreslått, er det for tidlig å si noe om nå, men flere av de temaene som statsråden framholdt i opposisjon på Stortinget vil bli vurdert i det utredningsarbeidet som departementet nå er i gang med, skriver Åmland i en epost til ABC Nyheter.