Ny operasjonssentral satt på vent - Oslos politimester advarer– Politiet i Oslo ikke rustet for kriser

ADVARER: Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold (til høyre) advarer om forholdene ved operasjonssntralen i Oslo. Bakgrunnen er at planene om ny nasjonal operasjonssentral er lagt i fryseboksen.Til høyre hans sjef Odd Reidar Humlegård, direktør i Politidirektoratet. Foto: NTB Scanpix
ADVARER: Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold (til høyre) advarer om forholdene ved operasjonssntralen i Oslo. Bakgrunnen er at planene om ny nasjonal operasjonssentral er lagt i fryseboksen.Til høyre hans sjef Odd Reidar Humlegård, direktør i Politidirektoratet. Foto: NTB Scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen har stoppet arbeidet med å opprette en nasjonal operasjonssentral i Oslo, som ble sterkt anbefalt av Gjørv-kommisjonen og iverksatt av den forrige regjeringen etter terrorangrepet 22. juli.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det har fått Oslos politimester Hans Sverre Sjøvold til å reagere. I et oppsiktsvekkende eksplisitt brev til Politidirektoratet (POD), advarer han mot konsekvensene av det han omtaler som «ikke tilfredsstillende fasiliteter» ved operasjonssentralen i Oslo i dag. Han skriver rett ut at hovedstadspolitiet ikke er godt nok rustet til å håndtere kriser.

Sjøvold trekker frem erfaringene fra 22. juli og sommerens terrortrussel, som satte norsk politi i høyeste beredskap.

«Behovet for en ny operasjonssentral har vist seg med all tydelighet i forbindelse med 22.7, store øvelser både før og etter dette tidspunktet, jf evalueringer; og senest ved sommerens terrortrussel. Både PST og anerkjente forskningsmiljøer uttalte i forbindelse med terrortrusselen i sommer at Norge og hovedstaden må forvente at denne type trusselsituasjoner vil oppstå stadig hyppigere», skriver politimester Sjøvold i brevet ABC Nyheter har fått innsyn i.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det mest håndfaste som er kommet ut av Stoltenberg-regjeringens bevilgning på fem millioner til å starte opp arbeidet med en nasjonal operasjonssentral, er en byråkratisk korrespondanse på hittil 21 brev.

Les også: Gjørv tok politiet i skole på nytt

Myndighetene sviktet

Kritikken etter terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet i 2011, var sylskarp: Gjørv-kommisjonen slo fast at myndighetenes evne til å beskytte folk sviktet, og at sikkerhet og beredskap må på dagsorden.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Kommisjonen anbefalte å opprette en nasjonal politioperativ sentral i Oslo.

– Og vi mener det haster, sa Alexandra Bech Gjørv da kommisjonen la frem sin rapport.

LEDET HØRINGENE: Anders Anundsen (Frp) ledet Stortingshøringene etter 22. juliangrepene. Nå har han som justisminister lagt arbeidet om ny nasjonal operasjonssentral i fryseboksen. Foto: NTB ScanpixLEDET HØRINGENE: Anders Anundsen (Frp) ledet Stortingshøringene etter 22. juliangrepene. Nå har han som justisminister lagt arbeidet om ny nasjonal operasjonssentral i fryseboksen. Foto: NTB Scanpix

Artikkelen fortsetter under annonsen

Stoltenberg-regjeringen svarte med å legge frem en stortingsmelding om terror få måneder etter at store deler av kritikken ble gjentatt i 22. julihøringene på Stortinget – som ble ledet av nåværende justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

– Vi vil etablere en nasjonal operativ politisentral i Oslo. Erfaringene fra 22. juli viste at politiet må ha en koordinert respons på hendelser som overskrider kapasiteten til det enkelte politidistrikt eller finner sted flere i flere politidistrikter samtidig, sa daværende justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) da terrormeldingen ble lagt frem – og la til at regjeringen bevilget fem millioner til å utrede dette.

Etter kort tid - – 18. november 2013 - la så Oslo Politidistrikt frem sin utredning, og fikk skryt for den i et brev fra Politidirektoratet. POD la den frem for Justisdepartementet, og redegjorde samtidig for at de ville starte opp en såkalt Konseptutvalgutredning (KVU).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Siden har det hele stått på stedet hvil.

Reaksjon: – Behovet har vært varslet i åtte år uten å bli tatt til følge

Artikkelen fortsetter under annonsen

Advarer og ber om avklaring

Konsekvensene gjør Oslos politimester tydelig rede for i sitt brev til POD datert 29. august i år. Han minner om regjeringens terrormelding, og skriver rett ut at hovedstaden ikke er tilstrekkelig rustet til å håndtere kriser. Han viser til at Oslos befolkning har økt med 10 000 innbyggere i 2013, og trolig vil ha 800 000 i 2030.

Det er operasjonssentralene (OPS) som har ansvar for koordinering og daglig ledelse av politidistriktenes operative ressurser.

«Operasjonssentralenes kapasitet og stabens stabsfasiliteter er således helt avgjørende for politiets krisehåndteringsevne. Økt aktivitet, både gjennom reelle oppdrag og øvelser, har over tid, som nevnt ovenfor, synliggjort at fasilitetene til operasjonssentralene, den operative staben og redningsledelsen ikke dekker nødvendige funksjonelle behov», skriver politimester Sjøvold, og legger til:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Flere evalueringer er blitt gjennomført de siste årene og alle har kommet frem til samme konklusjon: Fasilitetene er ikke tilfredsstillende verken for OPD eller samarbeidspartnere».

Sjøvold avslutter med at Oslo Politidistrikt nå følger instruksen fra POD og Justisdepartementet, og har lagt arbeidet med ny operasjonssentral i bero

Les også: Jan Bøhler (Ap): – Regjeringen får døra midt i fleisen

Vipper ansvaret til POD

Så vipper den byråkratiske ringreven, som har bakgrunn som ekspedisjonssjef i Justisdepartementet, ansvaret over på sin overordnede:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Konsekvensene av dette er belyst, og politidistriktet imøteser en tilbakemelding fra POD på hvordan utfordringene kan løses slik at vi kan komme i gang med å løse Oslos behov», avslutter Hans Sverre Sjøvold.

Les også: – Statsministerens kontor snakker med to tunger

Svaret han fikk fra POD 26. september, er følgende:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«Direktoratet har ikke mottatt nye signaler fra Justisdepartementet om nasjonal operasjonssentral enn det som ble opplyst herfra i møte 18. november 2013 og direktoratets brev av 5. mars. Direktoratet har i juni i år besvart en forespørsel fra Justisdepartementet om en nasjonal politioperativ sentral, men ikke mottatt tilbakemelding på denne fra departementet».

ABC Nyheter har flere ganger siden tirsdag formiddag bedt om kommentarer fra Hans Sverre Sjøvold, POD og Justisdepartementet – uten å få svar.

Dette svarer POD og Sjøvold: - Behovet har vært varslet i åtte år

Dette svarer Justisdepartementet: Tajik krever svar fra Anundsen

Les også: Bech Gjørv: – Kommisjonen peker på store svakheter

NY NASJONAL OPERASJONSSENTRAL

22. julikommisjonens anbefaling:

«Det bør etableres en nasjonal politioperativ sentral som en skalerbar del av operasjonssentralen i Oslo, for å muliggjøre en koordinert samhandling av en hendelse som finner sted i flere distrikter eller overskrider kapasiteten til det enkelte distrikt.»

Artikkelen fortsetter under annonsen

Regjeringen i Stortingsmelding 21 (2012-13), den såkalte terrormeldingen, fulgte opp:

Artikkelen fortsetter under annonsen

«I nasjonale kriser trengs det et apparat for å utøve effektiv ledelse i politiet, både på taktisk og operasjonelt nivå. Det mangler i dag. Dette påpeker også kommisjonen, som anbefaler at det etableres en nasjonal politioperativ sentral som en skalerbar del av operasjonssentralen i Oslo politidistrikt, for å muliggjøre en koordinert samhandling over en hendelse som finner sted i flere distrikter eller overskrider kapasiteten til det enkelte distrikt.

En nasjonal politioperativ sentral vil styrke politiets mulighet for sentral styring og koordinering av framtidige kriser og større hendelser. Regjeringen vil iverksette planlegging med sikte på å etablere en slik nasjonal politioperativ sentral. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 5 mill. kroner til planlegging i 2013.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Politianalyseutvalget vil vurdere dagens rolle- og ansvarsdeling sett opp mot hvilke oppgaver som vurderes lagt til en nasjonal politioperativ sentral. Videre vil utvalget drøfte alternative løsninger for utforming og dimensjonering. Når anbefalingene fra politianalyseutvalget foreligger vil Justis- og beredskapsdepartementet få anledning til å se disse spørsmålene i en helhetlig sammenheng.»