Landbruks- og matdepartementet sjekker fakta i ettertid:Sp krever avklaring av fakta fra Sylvi Listhaug

ANKLAGES FOR FEIL TALLBRUK: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)i strid om konsesjonslov i landbruket. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix.
ANKLAGES FOR FEIL TALLBRUK: Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (FrP)i strid om konsesjonslov i landbruket. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix.
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Norge har 30.000 ubebodde gårdsbruk. Det brukte Sylvi Listhaug som begrunnelse for å fjerne konsesjonsloven. Nå viser det seg at hun ikke har faktagrunnlaget i orden.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Vil ha vekk konsesjonslov, odelslov og boplikt:

Regjeringen sendte 15. oktober ut et forslag om å oppheve lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) og endringer i lov om odelsretten og åseteretten (odelslova) på høring.

Forslaget innebærer at erverv av fast eiendom ikke lenger vil være betinget av tillatelse (konsesjon) fra det offentlige.Regjeringen vil også avvikle prisreguleringen ved salg av landbrukseiendommer.

Konsesjonslovene har vært i kraft siden 1909.

(odelslov

a

)

I debatter hele onsdag brukte landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) det høye tallet på ubebodde landbrukseiendommer som argument for regjeringens omstridte forslag om å fjerne konsesjonsloven for kjøp og salg av landbrukseiendommer.

I virkeligheten har mange av disse ubebodde brukene ingenting med konsesjonsloven å gjøre.

Landbruks- og matdepartementet bekrefter overfor ABC Nyheter at Listhaug og departementet ikke vet hvor mange av de 30.764 landbrukseiendommene som ifølge SSB var ubebodd i 2013, er store nok til å være omfattet av konsesjonsplikten.

For konsesjonsloven gjelder ikke gårdsbruk under minstegrensa på 100 mål, eller 25 mål fulldyrket areal.

Dermed kan de fritt selges også dersom konsesjonsloven beholdes, og er i så måte ikke relevant for debatten.

Reaksjon: Listhaug blåste opp tall for å fjerne konsesjonsloven - nå endrer hun versjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Undersøker i ettertid

Landbruks- og matdepartementet opplyser til ABC Nyheter at de nå i ettertid har bestilt fakta om hvor mange tomme bruk som er over og under konsesjonsgrensa.

Et annet spørsmål er om konsesjonsloven er årsak til manglende omsetning av eiendommene, slik Listhaug beskriver.

Departementet opplyser også til ABC Nyheter at det ble overdratt 2640 bebygde landbrukseiendommer i fritt salg bare i 2012. Nesten 1600 av dem var over arealgrensen for konsesjonsplikt.

Krever avklaring til Stortinget

Lederen av Stortingets næringskomité, Geir Pollestad (Sp), krever nå en avklaring av fakta fra Sylvi Listhaug.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

- I Stortinget 15. oktober begrunnet statsråden regjeringens forslag om å oppheve konsesjonsloven med at det står 30.000 tomme gårdsbruk rundt omkring i Norge. Jeg ber om en oversikt over hvor mange av disse som omfattes av konsesjonsloven, hvor de ligger i landet og hvor mange av disse som har bygninger av en slik kvalitet at de er egnet til å bo i? heter det i et skriftlig spørsmål Pollestad har sendt til landbruks- og matministeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: Listhaug og Foss anklages for å misbruke bøndene

– Alvorlig av statsråd Listhaug

– Det er drøyt av en statsråd å kaste ut et slikt tall når hun ikke har grunnlag for det, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til ABC Nyheter.

– Statsråd Listhaug har et sterkt informasjonsansvar overfor samfunnet når hun uttaler seg. Det hun sier, blir jo premiss for debatten, sier Sp-toppen og legger til:

– Å trekke en slutning som ingen i hennes embetsverk vil bekrefte, så bruke et tall på vegne av regjeringa som opplagt er feil, er alvorlig for en statsråd.

– Det er greit å være uenig. Men det er ikke første gang Sylvi Listhaug har slengt ut påstander tidligere som ikke holder. Over tid er det veldig tillitsnedbyggende til politikken, sier Trygve Slagsvold Vedum.

Les også: Sylvi Listhaug bommet i sitt motangrep mot bøndene

Artikkelen fortsetter under annonsen

Listhaug: – Sa bare 30.000

– Jeg har påpekt at det står 30.000 ubebodde landbrukseiendommer i Norge. Jeg har ikke sagt noe om disse eiendommene er over eller under konsesjonsgrensen.

Det svarer landbruks- og matminister Sylvi Listhaug til ABC Nyheter, på kritikken om at hun brukte det tallet som argument for å fjerne konsesjonsloven.

I pressemeldingen Landbruks- og matdepartementet har lagt ut om saken, kobler Listhaug konsesjonsloven direkte som årsak til at så mange bruk er ubebodde:

«Loven har virket gjennom mange år, men jeg kan ikke se at resultatene for samfunnet forsvarer dagens praksis. Tvert i mot står over 30.000 garder i dag tomme og ubrukte, samtidig som mange sier de har problemer med å få kjøpe, sier Sylvi Listhaug.», heter det der.