Striden om landbruks-reguleringer:Listhaug og Foss anklages for å misbruke bøndene

– Frp og Høyre skyver bøndene foran seg for å fjerne boplikt, priskontroll og konsesjonslov. En meningsmåling viser at et stort flertall av bøndene vil beholde dette.

i BØNDENES INTERESSE? Sylvi Listhaug, her på gårsbesøk i Nes kommune, påberoper seg bøndenes egen interesse i eget partiforslag. Foto: Torbjørn Tandberg/LMD.
i BØNDENES INTERESSE? Sylvi Listhaug, her på gårsbesøk i Nes kommune, påberoper seg bøndenes egen interesse i eget partiforslag. Foto: Torbjørn Tandberg/LMD.
Artikkelen fortsetter under annonsen

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Fakta om regjeringens landbruks-forslag:

* Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) fremmet før sommeren et forslag om å oppheve priskontrollen på konsesjonspliktig landbrukseiendom. Priskontrollen gir kommunene rett til å gripe inn og overprøve salget for eiendommer med mer enn 25 dekar jord eller 500 dekar skog.

* Onsdag ble et forslag om å avvikle konsesjonsloven sendt på høring. Den sier at alle som vil overta eller kjøpe en gård, må søke om rett til det. Unntak gjøres for nær familie og mindre gårder.

* Regjeringen foreslår også å oppheve boplikten. Den sier at en kjøper av større landbrukseiendommer må bo der i minst fem år. For å motvirke at hus blir gjort om til fritidsboliger, kan boplikten også omfatte eiendommer i et nærmere definert område, uavhengig av eiendommens størrelse.

* Regjeringen ønsker å beholde jordloven og driveplikten.

Les forslagene hos Landbruks- og matdepartementet

(Kilde: NTB, Aftenposten, Landbruksdepartementet)

Det sier lederen i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes i en pressemelding, etter at landbruks- og matminister Sylvi Listhaug onsdag la fram sitt omstridte forslag.

Hun og regjeringen går inn for å oppheve både konsesjonsloven, prisreguleringen av landbrukseiendommer og boplikten.

Listhaug og Høyres landbrukspolitiske talskvinne Ingunn Foss hevder at dette vil gjenreise bøndenes eiendomsrett.

Les også: KrF: – De rike vil støvsuge landet for flotte eiendommer

Bønder ser det ikke som sitt beste

Men et stort flertall av bøndene ser ikke den foreslåtte liberaliseringen av omsetningen av landbrukseiendommer som noen fordel for seg selv.

Det går fram av en spørreundersøkelse AgriAnalyse fikk utført i vår blant 1000 bønder, som ABC Nyheter har fått innsyn i.

Den viser følgende:

Mot å oppheve prisreguleringen:

Ifølge Listhaug og Foss har bøndene interesse av at prisreguleringen i landbruket blir opphevet. Den gjør at gårdsbruk blir solgt til priser som gjør det mulig å forrente investeringen ved hjelp av gårdens ressurser.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men dette mener bøndene om å oppheve prisreguleringen:

 • 43 prosent er svært negative
 • 20 prosent er noe negative
 • 8 prosent er noe positive
 • 7 prosent er svært positive

Mot å oppheve boplikten:

 • 45 prosent er svært negative
 • 19 prosent er noe negative
 • 8 prosent er noe positive
 • 8 prosent er svært positive

Mot å oppheve konsesjonsloven:

Regjeringen vil fjerne krav til eiere av landbrukseiendommer.

- Det kan gjøre det mulig for selskaper og spekulanter, norske og utenlandske, å kjøpe opp hele bygder, advarer Bondelaget.

Bøndene som ble spurt er negative også til fjerning av konsesjonsloven, som regjeringen mener vil styrke deres eiendomsrett og mulighet til gode priser ved salg:

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
 • 55 prosent er svært negative
 • 15 prosent er noe negative
 • 8 prosent er noe positive
 • 7 prosent er svært negative

Les også: Danske bønder fra selveiere til å jobbe for pensjonsfond

- Unge bønder dømt til å tape

- Det er trist at vi har fått en landbruksminister som er mer opptatt av å sikre kapitalen tilgang på fritidseiendommer og spekulasjonsobjekter enn å ivareta landets evne til å produsere mat, sier Bondelagets leder Lars Petter Bartnes.

- Denne ressursen ønsker regjeringen nå at samfunnet skal gi fra seg kontrollen over, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Her vil det alltid være mange av de som både ønsker og har råd til å kjøpe disse eiendommene til andre formål enn matproduksjon. Ved å fjerne flere av kravene for å kunne eie denne jorda, legger regjeringen opp til en priskonkurranse i disse områdene som unge bønder ikke har mulighet til å vinne, sier Bartnes.

Høyre: - Fritt marked, mer mat

Tidligere i dag gikk også KrFs Line Henriette Hjemdal ut med påstanden om at regjeringens utspill vil føre til at rikinger vil utkonkurrere aktive bønder hvis markedet for landbrukseiendommer blir helt fritt.

- Det er i strid med målet om økt matproduksjon, sa hun.

Det er Høyres Ingunn Foss sterkt uenig i:

- Konsesjonslovens bestemmelser begrenser viljen til å legge eiendommer ut for salg. Reglene hindrer da et effektivt marked. Det igjen gjør det vanskeligere for rekruttering og for aktive bønder som vil kjøpe både gårdsbruk og tilleggsjord, sier Foss til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Noe nytt må prøves

- En meningsmåling blant 1000 bønder viser at de ikke ser forslagene regjeringen fremmer om liberalisering, som å være i deres interesse. Skjønner de ikke sitt eget beste?

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det skal jeg ikke påstå. Men det vi ser, er at 35.000 gårdsbruk står tomme. Prinsippet vårt om det å kunne bo der du vil og omsette fritt, er en stor fordel. Det er klart man alltid skal høre på det som blir sagt i undersøkelser. Men når utfordringa er så tydelig, må noe nytt åpenbart prøves, svarer Ingunn Foss.

Avviser dårligere bonde-økonomi

Hun og Listhaug vedgår at prisene på noen landbrukseiendommer vil gå opp dersom forslagene gjennomføres.

- Hvordan skal unge bønder som må ut med mer penger for å kjøpe gård, men som ifølge Høyres og Frps programmer skal få store kutt i tilskuddene og lavere priser på markedet fordi dere vil redusere tollvernet, få sitt bedriftsøkonomiske regnestykke til å gå opp?

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Rike folk kan også i dag kjøpe landbrukseiendommer. I dag er en veldig stor andel av jorda leid tilleggsjord som blir dårligere skjøttet. Med våre forslag blir det enklere å kjøpe, sier Høyre-talskvinnen og fortsetter:

- Jeg er opptatt av å legge til rette for de beste rammebetingelser for bøndene. Å påstå at det å oppheve konsesjon, boplikt og prisregulering gir dårligere bedriftsøkonomi, ser jeg ikke sammenhengen i.