EUs tredje energipakke og Norge:

Uvisst hva Norge sier til EUs nye energipolitikk

UKLART OM NORSKE POSISJONER: – Ingenting er klart før alt er klart, sier olje- og energiminister Tord Lien etter møtet med EUs energikommissær Günther Oettinger torsdag. Foto: Stian Mathisen/OED.
UKLART OM NORSKE POSISJONER: – Ingenting er klart før alt er klart, sier olje- og energiminister Tord Lien etter møtet med EUs energikommissær Günther Oettinger torsdag. Foto: Stian Mathisen/OED.

Tre måneder før sin egen frist har ikke regjeringen sendt ut noe forslag til hvordan Norge skal tilpasse seg til EUs nye energipolitikk.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er EUs tredje energipakke:

EU-kommisjonen la den 10. januar 2007 frem en meddelelse om en energipolitikk for Europa (”Udsigterne for det indre gas- og elmarked”).

Dette er en del av EUs strategiske energigjennomgang og inneholder en rekke meddelelser i en ny stor ”energipakke”.

Tiltakene i energipakken søker å bekjempe klimaendringene, sikre EUs forsyningssikkerhet og fremme konkurranseevnen.

Målene for EUs tredje energipakke er:

 • Sørge for at målet om elektrisitets- og gassmarkedsliberalisering blir en realitet.
 • Forbedre mekanismene for forsyningssikkerhets- og beredskapspolitikken på energiområdet.
 • Sikre at kvotehandelssystemet for klimagasser skal forbli et sentralt element også etter 2012.
 • Arbeide for at EU blir den mest energieffektive region i verden.
 • Det skal bli et klarere skille mellom overføringsdelen av energiselskapene og øvrige deler av virksomhetene for å sikre ikke-diskriminerende tilgang til nettverk.
 • Styrke rollen til regulatorene på energimarkedene og harmonisere reglene på nasjonalt nivå mellom landene.

Kilder: Europalov.no og Olje- og energidepartementet

Elkraft. Gass. Fornybar energi. Alt blir påvirket når Norge må overta EUs såkalte tredje energipakke gjennom EØS-avtalen. Det skal ifølge Utenriksdepartementets arbeidsprogram for EU-EØS-saker skje allerede i år.

Men tre måneder før nyttår er det taust fra olje- og energiminister Tord Lien om hva Norge tenker om endringene i markedslovene fra som det forhandles om bak lukkede dører for disse fem områdene:

 • Elektrisitet
 • Gass
 • Overføring av gass
 • Grensekryssende elektrisitet
 • Opprettelsen av ACER, et nytt byrå som skal samordne myndigheten til regulering av energimarkedene.

– Detaljene blir klare når alt er klart. Jeg håper vi er ferdige om ikke så lenge, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) til ABC Nyheter.

Mens Norge ligger på været, har en annen stor gasseksportør, Russland, stevnet EUs tredje energipakke for Verdens handelsorganisasjon WTO.

Tyst om oppfølging

I september 2013 sendte departementet ut på høring spørsmål om hvordan Norge bør tilpasse seg til elektrisitets-delen av 3. energipakke.

– Høringen er for lengst avsluttet, i februar. Hva mener du om norsk tilpasning på el-området?

– Jeg håper vi er ferdige om ikke så lenge. Det er ikke så lenge til EU-kommisjonen skal skiftes ut. Jeg håper vi lander energipakka før dagens kommisjon går av, sier Tord Lien.

Siden denne høringen ble avsluttet, har ikke Olje- og energidepartementet lagt ut noen informasjon om oppfølgingen.

Regjeringen Solberg erklærte at den skal bli raskere i å gjennomføre EUs lovverk i EØS-avtalen enn sine rødgrønne forgjengere. Derfor oppnevnte Erna Solberg også Norges første Europaminister, Vidar Helgesen (H).

Les også: Vidar Helgesen ble mottatt med glede av EU

Lien vag om virkninger

Torsdag hadde Tord Lien samtaler med EUs energikommissær Günther Oettinger i Brussel.

– Hva nytt kom fram om å få EUs tredje energipakke inn i EØS-avtalen, i dine samtaler med EU-kommissær Oettinger?

– Vi har hatt mange gode samtaler før i går også. Det er gjort et godt stykke arbeid både fra EUs og vår side for å få landet pakka, svarer Lien.

Tidligere har Lien uttrykt uro for virkningen EUs energipakke kan ha på utviklingen av gassbruk i Norge.

Les: Norge og EU til ordkrig mot Russland i WTO

– Hvordan vurderer du per i dag virkningen for Norge av gassregelverket, som Russland jo har stevnet EU inn for WTO for?

– Nå må vi bli ferdige med helheten først, så må vi diskutere dette etterpå, sier Lien.

Les også: Vidar Helgesen kritiserer rødgrønn taushet om EUs energi- og klimastrategi

Høringer i det blå, men avgjøres før jul

– Holder dere fast ved det målet om at EUs 3. energipakke skal vedtas i EØS-komiteen i løpet av 2014?

– Ja det er fortsatt målet, slår olje- og energiministeren fast.

I høringsbrevet fra september varslet departementet, da under ledelse av Senterpartiets Ola Borten Moe, at de også ville sende ut spørsmål om hva som skal skje med gassmarkedene, på høring. Det har ikke skjedd etter at H-/Frp-regjeringen overtok.

8. januar i år sendte departementet derimot ut på høring spørsmål om en rekke andre viktige punkter i EUs tredje energipakke - om elektrisitet, fornybar energi og internasjonalt.

Heller ikke denne er blitt oppsummert.

I høringen av 8. januar har olje- og energidepartementet unnlatt å oppføre hvilke instanser som er blitt spurt. Ingen høringsuttalelser er offentliggjort. Og høringen eksisterer ikke i departementets postjournaler.

Høringer etter, ikke før

– Vil det, som varslet av departementet for ett år siden, bli en høringsrunde også på virkningene for gass før regjeringen tilpasser Norge på dette området av EUs energilovgivning?

– Gass er en av tingene som må avklares. Vi må komme fram til hvilke endringer i naturgasslovgivning som må gjøres. Det er nedstrøms endringer av gassmarkedene, salg og distribusjon, ikke gassproduksjon på sokkelen dette dreier seg om, svarer Lien.

Her gjør Tord Lien klart at en høring først vil komme etter at regjeringen har lagt fram sitt forslag til nytt norsk lovverk.

– Blir offentligheten og berørte parter involvert i prosessen før dere endelig fastsetter Norges tilpasning?

– De berørte har vært involvert på mange plan i lang tid. Så blir det høring når forslagene fra regjeringen foreligger, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Personvernpolicy