Horne legger til rette for mindre pappatid

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

Solveig Horne (Frp) mener de foreslåtte endringene i foreldrepermisjonen like godt kan føre til at fedre overtar mødrenes permisjon. Men i høringsbrevet fra hennes eget departement står det at små barn kan få mindre tid med sine fedre.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Horne vil gjøre det enklere for foreldre å fordele permisjonen mellom foreldrene og foreslår at foreldre som oppfyller bestemte kriterier skal kunne fylle ut et egenerklæringsskjema for at mor skal kunne overta fars permisjonsuker eller omvendt, skriver Dagens Næringsliv.

I intervjuer og debatter har Horne argumentert med at hun har tiltro til at fedrene ønsker å ta permisjon. Men i høringsbrevet fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet heter det:

«Departementet forventer at en utvidet unntaksadgang vil føre til at mødre tar ut en større del av foreldrepengene enn i dag. Helt små barn vil dermed kunne få noe mindre tid med sine fedre».

Les også: Krisesentre bryter opplysningsplikten

Departementet tror også at regelendringen vil merkes på kvinnedominerte arbeidsplasser i det offentlige:

«Virksomheter med en overvekt av kvinnelige ansatte vil kunne erfare noe økt permisjonsuttak blant sine ansatte. Dette vil typisk gjelde offentlig sektor, som er kvinnedominert», skriver departementet.

Når Horne konfronteres med at hun sier noe annet i mediene enn det som formidles gjennom høringsbrevet, svarer hun dette:

– I dag er det underforbruk av foreldrepermisjonen. Regjeringen ønsker at flere skal benytte seg av ordningen og være hjemme med barna. Vi har derfor sendt på høring et forslag som åpner for flere unntak enn i dag. I dag har fedrene mulighet til å ta både ti, 12, 14 og 28 ukers permisjon hvis familien ønsker det, og det må være opp til hver enkelt familie hvordan de fordeler permisjonen.

Personvernpolicy