Klart for ny Acta-maraton i retten

– Ingebrigtsen er godt forberedt og ser fram til å legge fram sitt syn for nye, upartiske dommere, sier forsvareren Bjørn Stordrange. Foto: NTB scanpix
– Ingebrigtsen er godt forberedt og ser fram til å legge fram sitt syn for nye, upartiske dommere, sier forsvareren Bjørn Stordrange. Foto: NTB scanpix

Acta-gründer Fred Anton Ingebrigtsen og seks andre ble dømt til mellom ett og ni års fengsel i Norges største innsidesak. Det har tatt to år å komme i gang med ankesaken.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Acta-saken

* Mandag 16. juni 2008 ble Acta-gründer Fred A. Ingebrigtsen og en rekke personer i kretsen rundt ham pågrepet og siktet for innsidehandel, markedsmanipulasjon, brudd på meldeplikt og/eller ulovlig aksjonærlån i perioden 2004 fram til pågripelse i juni 2008.

* I denne perioden skal de ha handlet Acta-aksjer til en verdi av 3,2 milliarder kroner.

* Omtalt som norgeshistoriens største innsidesak

* Etter at Ingebrigtsen ble pågrepet, tok etterforskningen tre og et halvt år, og behandlingen i Stavanger tingrett tok fem måneder.

* 16. november 2012 ble Ingebrigtsen dømt til ni års fengsel, mens seks av de andre fikk dommer på ett til seks års fengsel.

* Ankebehandlingen starter opp i Gulating lagmannsrett i Stavanger 2. september 2014.

* Det er satt av åtte måneder til saken.

I november 2012 dømte Stavanger tingrett Ingebrigtsen til ni års fengsel. Seks andre menn, blant dem Ingebrigtsens svoger og halvbror, ble dømt til mellom ett og seks års fengsel for sine roller i saken. Alle de sju anket.

Tirsdag går startskuddet for Acta-saken i Gulating lagmannsrett i Stavanger, der det er satt av åtte måneder til behandlingen. En enorm mengde med dokumenter fra alle parter skal legges fram i retten:

– Ingebrigtsen er godt forberedt og ser fram til å legge fram sitt syn for nye, upartiske dommere. På mange måter er saken klarere og mer forberedt nå, fordi nye bevis og analyser har kommet til siden tingrettsbehandlingen, sier Ingebrigtsens forsvarer, Bjørn Stordrange.

Etter planen skal Ingebrigtsen begynne sin forklaring i retten rundt 24. september.

– Tiden etter pågripelsen og ransakingen har vært en stor belastning, en form for åpen soning, sier Stordrange.

Viktig sak

Det er over seks år siden Ingebrigtsen ble pågrepet og siktet for å ha misbrukt innsideopplysninger til ulovlig aksjehandel fra 2004 til 2008. Tingretten mente han og hans medhjelpere manipulerte kursutviklingen på Acta-aksjen, i strid med regler i verdipapirhandelloven. Børshandelen tilsvarte over 3 milliarder kroner, omtrent 10 prosent av Acta-aksjene som ble omsatt i fireårsperioden.

– Bekjempelse av verdipapirkriminalitet er viktig for å ivareta tilliten til markedet, som er en forutsetning for at markedet skal fungere som en effektiv og konkurransedyktig kapitalkilde for norsk næringsliv. Tiltalene i denne saken beskriver omfattende og alvorlig slik kriminalitet. Både av denne grunnen og av hensyn til de tiltalte er det positivt at lagmannsretten nå skal avgjøre spørsmålet om de tiltaltes skyld – og hvilket straffenivå som ved en eventuell domfellelse i så fall er det riktige, sier aktor og statsadvokat Birgitte Budal Løvlund.

Generalprøve

Fordi rettssaken vil være tidkrevende og involvere et mange personer har Gulating lagt ankebehandlingen til lokaler i Handelens hus i Stavanger, der det er rigget til teknisk utstyr for alle. All dokumentasjon er nå lagt inn elektronisk og alle involverte i saken får to dataskjermer på plassene sine, i tillegg til to storskjermer i retten.

Til Rogalands Avis har Løvlund uttalt at hun mener de tekniske hjelpemidlene gir større oversikt over sakens fakta, noe som vil styrke rettssikkerheten for de tiltalte.

Mandag 1. september er satt av slik at alle parter i saken kan møte for å kontrollere det tekniske utstyret.

Verken Løvlund eller Ingebrigtsens forsvarer Stordrange har full oversikt over hvor mye saken har kostet i etterforskning, rettsbehandling og andre utgifter:

– Vi har inntrykk av at aktoratet, Økokrim og politiet setter inn ubegrensede ressurser for å vinne fram. Etter min oppfatning er saken gjort unødig vidløftig fra aktoratets side, men vi må forholde oss til det de gjør og de beviser de ønsker å føre, sier Ingebrigtsens forsvarer Bjørn Stordrange. (©NTB)

Personvernpolicy