FN starter sluttspurt for tusenårsmålene

FNs ambisiøse tusenårsmål for utvikling oppfylles bare delvis innen fristen neste år. Men kampanjen har likevel vært en suksess, mener statsminister Erna Solberg (H).

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mandag la FN fram sin siste framdriftsrapport om arbeidet med tusenårsmålene før 2015, som er fristen for å oppfylle dem. Den nye rapporten viser at det er gjort store framskritt på alle punkter, men at de fleste målene likevel ikke vil bli nådd.

Spesielt mødredødelighet og dødelighet blant barn under fem år ligger høyere enn ønsket.

Samtidig understreker FN at et formidabelt krafttak er nødvendig for å oppfylle ett av de viktigste målene – å halvere andelen mennesker som lider av sult.

Personlig engasjert

Statsminister Erna Solberg (H) er en av lederne i FNs pådrivergruppe for tusenårsmålene. Mandag la hun selv fram konklusjonene i den nye statusrapporten for en gruppe internasjonale studenter ved Universitetet i Oslo.

Der gjorde hun det klart at hun føler et personlig ansvar for å bidra til en kraftig sluttspurt.

– Det er viktig å huske at vi har 500 dager igjen, sa hun.

Ifølge Solberg har tusenårsmålene vært en suksess, til tross for at flere av dem ikke vil bli nådd.

– Det har vært en ambisiøs agenda, men målene er mulige å nå. Vi hadde kommet lenger om vi ikke hadde blitt truffet av finanskrisen i 2008, sier hun til NTB.

Målbart

Trygve Ølfarnes, visedirektør i FNs utviklingsfond (UNDP) i Norden, beskriver tusenårsmålene som den mest suksessrike kampanjen for utvikling gjennom historien.

– Suksessen skyldes at kampanjen har vært så målbar og konkret. Den har satt utviklingsspørsmål på agendaen på en måte ingen kampanjer har greid før, sier han.

FN fastslår selv at tre av tusenårsmålene nå er nådd – målet om å halvere andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom, målet om å halvere andelen som ikke har tilgang til rent drikkevann, og målet om å forbedre leveforholdene i slummen.

I sine analyser har FN imidlertid valgt å sammenligne med situasjonen i 1990, og ikke i 2000, da tusenårsmålene ble vedtatt. Den gang ble det ikke oppgitt noe referanseår.

Rent drikkevann

Det første målet som ble oppfylt, var ifølge FN løftet om å halvere andelen mennesker uten tilgang til rent drikkevann. Dette målet ble nådd allerede i 2010, og 2,3 milliarder mennesker nå har fått tilgang til forbedrede drikkevannskilder, ifølge de nye tallene.

Men at drikkevannet er forbedret, betyr ikke nødvendigvis at det er trygt, innrømmer FN – mange av de forbedrede anleggene er tvert imot forurenset av mikroorganismer.

Da Solberg presenterte funnene i rapporten, understreket hun viktigheten av renslighet og gode sanitære forhold. Dette var også tema for en av de store undersøkelsene som Eilert Sundt, den norske sosiologiens far, gjorde på 1800-tallet, kunne hun fortelle de internasjonale studentene.

– Grunnleggende renslighet, som tilgang til rent vann til å vaske hendene med og tilgang til toaletter, vil gjøre utrolig mye for å stoppe spredningen av sykdommer og gi bedre helse, sier hun til NTB.

Ifølge Solberg er dette ett av områdene hvor det fortsatt er altfor mye som gjenstår.

Mødredødelighet

FN understreker samtidig at verden er langt fra å nå målet om å redusere dødeligheten blant gravide og fødende. Mens målet er et kutt på tre firedeler, er dødeligheten hittil redusert med om lag 45 prosent.

– Det er rundt 300.000 kvinner hvert år som dør som følge av komplikasjoner ved graviditet og fødsel. Det tallet er altfor høyt, sier Ølfarnes.

– Det er vanskelig å akseptere at et mål av denne typen, der en har teknologien, løsningene og kunnskapen som trengs, ikke skal bli nådd, sier han.

Heller ikke målene om tilgang til grunnskole for alle og full likestilling i utdanningen er nådd. Målene om å halvere sulten og om å hindre økt utbredelse av malaria og tuberkulose, er derimot innen rekkevidde.

– Nå er sjansen til å ta et krafttak. Det er ennå tid til å nå delmål som er svært viktige, sier Ølfarnes.