– Et mål å redusere antall medisiner hver pasient får

MANGE MEDISINER: Sykehjemspasienter får mange ulike medisiner samtidig. Når to eller flere medisiner kombineres kan det påvirke effekten. Dette kalles interaksjoner og kan i verste fall få alvorlige konsekvenser for pasienten. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
MANGE MEDISINER: Sykehjemspasienter får mange ulike medisiner samtidig. Når to eller flere medisiner kombineres kan det påvirke effekten. Dette kalles interaksjoner og kan i verste fall få alvorlige konsekvenser for pasienten. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Sykehjemspasienter i Trondheim fikk i gjennomsnitt 10 medisiner hver, og på det meste 30 ulike medisiner, ifølge ny studie. Omtrent halvparten fikk kombinasjoner man bør være forsiktig med eller unngå.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Mer om studien:

Studien er basert på medikamentlister som ble samlet inn fra samtlige 28 institusjoner med ordinære sykehjemsplasser i Trondheim kommune i februar 2010. Det omfattet da i alt 1261 plasser i sykehjem, omsorgssentre, helse- og velferdssentre og helsehus. Noen av pasientene ble i ettertid ekskludert på grunn av dødsfall, ufullstendig data eller andre årsaker, slik at totalt 1241 gjensto.

Aldersspredningen var fra 51 til 104 år, med en gjennomsnittsalder på 84,5 år.

Legemiddellistene ble koblet opp mot den norske interaksjonsdatabasen Druid.

Av totalt 1241 pasienter brukte 1222 pasienter (98,5 prosent) faste legemidler, mens 1114 (89,8 prosent) brukte legemidler ved behov.

I gjennomsnitt brukte hver pasient 7,0 faste legemidler og 2,8 legemidler ved behov, totalt 9,8 legemidler.

Antallet legemidler som pasientene tok, varierte fra 0 til 30.

Forskerne påviste potensielle interaksjoner hos nesten 60 prosent av pasientene.

1,2 prosent fikk legemidler i kategorien «Må ikke kombineres».

48 prosent brukte legemiddelkombinasjoner der det bør tas forholdsregler.

Hos cirka 10 prosent av pasientene var det interaksjoner av typen som sjelden gir negative konsekvenser for pasientene.

Det høyeste samlede antallet potensielle interaksjoner hos én og samme pasient var 11.

Kilde: Tidsskriftet.no

Eldre mennesker generelt, og pasienter på sykehjem spesielt, er en gruppe som ofte bruker mange ulike medisiner på en gang.

Når to eller flere medisiner kombineres kan det påvirke effekten. For eksempel kan virkningen bli sterkere, svakere eller bli en annen enn forventet. Dette kalles legemiddelinteraksjoner og kan i verste fall gi alvorlige konsekvenser for pasienten.

I en ny studie har forskere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) sett på medisinbruken blant sykehjemspasientene i Trondheim kommune - og hvilke kombinasjoner og mulige interaksjoner som var vanligst blant pasientene.

Resultatene viser at de totalt 1241 sykehjemspasientene som ble inkludert i studien, brukte i gjennomsnitt 10 medisiner hver.

På det meste brukte pasientene 30 forskjellige legemidler.

Når pasientene får så mange medisiner samtidig, øker risikoen for at medisiner som ikke bør kombineres, likevel brukes samtidig, skriver forskerne i studien som publiseres tirsdag i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Undersøkelsen viste videre at nesten halvparten av pasientene enten fikk kombinasjoner av legemidler der det bør tas forholdsregler eller kombinasjoner som kan gi så alvorlige følger, at de i utgangspunktet må unngås.

– Det bør være et mål i seg selv å reduseres antallet legemidler hver pasient får, sier medforfatter av studien Olav Spigset, som er overlege ved St. Olavs hospital og forsker ved NTNU, til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

«Må ikke kombineres»

Det finnes så mange teoretiske kombinasjoner av legemidler at det er viktig å vite hvilke som forekommer oftest, forklarer Spigset.

– Vi valgte å kartlegge dette fordi vi vil vite hvor skoen trykker. Hvilke legemidler bør man være spesielt observant på når det gjelder ugunstige kombinasjoner, og hvilke slike kombinasjoner forekommer så ofte at det kan få betydning, sier forskeren.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Totalt sett var det rundt én prosent av pasientene som fikk de aller farligste kombinasjonene, altså legemidler som i utgangspunktet ikke skal gis samtidig.

– Det var 15 pasienter alt i alt som fikk kombinasjoner som bør unngås, fordi alvorlige komplikasjoner kan oppstå, sier Spigset.

Av disse pasientene var det flest, totalt fem pasienter, som fikk den farlige kombinasjonen av det blodfortynnende middelet warfarin og betennelsesdempende midler som ibuprofen.

Bruk av disse to samtidig gir stor økning i risikoen for blødninger, blant annet blødende magesår, hos pasienten. Dette er spesielt eldre pasienter utsatt for, skriver forskerne.

– Vær obs på denne gruppen

En langt større gruppe på 592 pasienter, fikk kombinasjoner av medisiner der det bør tas forholdsregler, for eksempel ved å justere dosen, ta medisinene med noen timers mellomrom eller følge opp pasientene hyppigere.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Spigset forklarer at det er viktig å være obs på denne gruppen nettopp fordi det er så mange pasienter som bruker disse medisinene sammen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Selv om faren for hver enkelt pasient ikke er så stor, fordi det gjerne ikke får så dramatiske konsekvenser for hver pasient, så kan det ha stor betydning likevel, fordi det er så mange pasienter som bruker kombinasjonene, sier forskeren.

En av de vanligste interaksjonene av typen «ta forholdsregler» var mellom smertestillende medikamenter (opioider) og beroligende medikamenter/sovemedisin (benzodiazepiner), som når de tas sammen blant annet kan gi pustevansker.

En annen vanlig interaksjon av denne typen var mellom blodfortynnende warfarin og smertestillende paracetamol, som kan øke effekten av warfarin betydelig allerede etter kort tid.

Les også: – Får medisiner med større bivirkninger enn effekt

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Har ofte flere sykdommer

Tall fra Reseptregisteret viste at i 2011 brukte over halvparten av eldre over 65 år mer enn fem reseptbelagte legemidler.

Når det gjelder mengden ulike medisiner som sykehjemspasienter får, stemmer resultatene fra den ferske studien fra Trondheim nokså godt overens med flere tidligere studier, både norske og internasjonale.

– Hvorfor bruker sykehjemspasienter så mange ulike medisiner?

– Det er fordi pasienter på sykehjem er syke pasienter, de har gjerne mange sykdommer, og man kan behandle mye mer med legemidler nå enn for noen år siden. Det har også blitt vanligere og vanligere å behandle én tilstand med flere legemidler. Det ser man hos sykehjemspasienter og i befolkningen ellers.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For eksempel behandles hjerte- og karsykdommer nå ofte med flere forskjellige medisiner samtidig.

– Det kan være positivt for behandlingen å bruke flere medisiner, men det øker samtidig risikoen for interaksjoner, sier Spigset.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – Medisinliste kan redde livet ditt

– Bør forenkle medisinbruken

Både i studien fra Trondheim og i tidligere forskning ser man en tendens til at jo høyere antall medisiner hos samme pasient, jo kraftigere er økningen i antall legemiddelinteraksjoner.

– Bør det være et mål i seg selv å redusere antall legemidler hver pasient får?

– Ja, det bør være et mål i seg selv. Vi kan ikke på bakgrunn av denne studien, si at legemidler ble gitt uten grunn eller unødvendig, for vi har ikke hatt tilgang til informasjon om hvilken eller hvilke sykdommer pasientene fikk behandling for. Men generelt sett er det et poeng å forsøke å begrense antall legemidler, svarer Spigset.

Han mener dette er viktig både for å unngå interaksjoner, men også for at pasienter som skal ta legemidler selv, klarer å bruke dem riktig.

– Når man bruker mange medisiner på en gang blir det vanskeligere å huske å ta alle medisinene – og å ta dem på rett tidspunkt. Det å forenkle medisinbruken er nyttig generelt sett, sier overlegen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Selv om det har vært økt oppmerksomhet rundt uheldig legemiddelbruk de senere årene, er det fortsatt en jobb å gjøre på dette området, mener han.

– Det viktigste er å balansere nytten av et legemiddel mot ulempene hos hver enkelt pasient og tenke helhetlig. Heldigvis har det blitt langt mer fokus på dette de senere årene, og det innføres stadig flere systemer som kan fange opp blant annet uheldige legemiddelkombinasjoner ved bruk av automatisk varsling, sier forsker og overlege Olav Spigset, ved avdeling for klinisk farmakologi ved St. Olavs hospital, til ABC Nyheter.