Undersøker forskning på barnehjerner

Artikkelen fortsetter under annonsen

De siste 30 årene har rettsmedisinere forsket på hjernene og hjertene til rundt 700 norske barn, men uten foreldrenes samtykke. Folkehelseinstituttet skal undersøke om virksomheten er i strid med loven.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi har igangsatt grundige undersøkelser for å avklare om noe av virksomheten er i strid med lovverket og hvilke korrigerende tiltak som eventuelt må iverksettes, sier divisjonsdirektør Bjørn Magne Eggen ved Folkehelseinstituttet til VG.

Avisen har i to måneder gransket forskningsrapporter, søknader om konsesjoner for forskning og andre skriftlige kilder, samt intervjuet en rekke personer den skriver har inngående kjennskap til det rettsmedisinske miljøet i Norge. Dokumentasjonen viser ifølge avisen at rettsmedisinere siden 1984 har hentet ut organene til rundt 700 norske barn i alderen 0-3 år og brukt kroppsdelene til forskning.

Stanset forskningen

Forskerne mente ifølge VG at det ville være for belastende for de pårørende å bli bedt om samtykke, og foreldrene til barna er derfor ikke blitt spurt om lov til å bruke barnas hjerter og hjerner til forskning. Målet med forskningen har vært å løse gåten rundt krybbedød.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Virksomheten ble en del av Folkehelseinstituttet i 2011, da Rettsmedisinsk institutt ble overført fra Universitetet i Oslo. Folkehelseinstituttet har midlertidig stanset all forskning fra obduksjonsvirksomheten for å avklare om noe av virksomheten er i strid med lovverket – og om de må iverksette tiltak.

Ingen klar regulering

Eggen forteller til avisen at det ikke var noen klar lovregulering på dette området da biobanken ble etablert for 30 år siden. Han opplyser videre at Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har godkjent hvert av forskningsprosjektene og gitt dispensasjon fra krav om samtykke.

– Dette har fagmiljøet diskutert med Landsforeningen uventet barnedød. Tilrådingen fra dem har vært å ikke innhente samtykke lang tid etter at et barn har dødd. Om vi bør få på plass en ordning med innhenting av samtykke, er en del av gjennomgangen vår nå, sier han.