Stortingspolitikere kritiske til polititopps styreverv

Raja: – Ryddigst om han trakk seg

OPPFORDRER TIL RYDDIGHET: – Det er ikke ulovlig, men kan medføre en uheldig rolleblanding. Det mest ryddige ville være om vedkommende trakk seg fra vervet, sier Abid Q. Raja om styrevervet til Knut Smedsrud. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
OPPFORDRER TIL RYDDIGHET: – Det er ikke ulovlig, men kan medføre en uheldig rolleblanding. Det mest ryddige ville være om vedkommende trakk seg fra vervet, sier Abid Q. Raja om styrevervet til Knut Smedsrud. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Abid Q. Raja (V) mener polititopp Knut Smedsrud bør trekke seg fra vervet som nestleder i styret i Sparebanken Øst, som han får 152 000 kroner i året for å ha.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politikeren med bakgrunn som både forsvars- og politiadvokat er helt klar på hva han synes direktør Knut Smedsrud i Politidirektoratet bør gjøre med styretoppvervet:

– Det er ikke ulovlig, men kan medføre en uheldig rolleblanding. Det mest ryddige ville være om vedkommende trakk seg fra vervet, sier Abid Q. Raja til ABC Nyheter.

Mens hans stortingskollega Jenny Klinge (Sp) understreker om politiansatte:

– Generelt mener jeg at de må være tilbakeholdne med styreverv med store økonomiske godtgjørelser, sier Klinge.

Mandag avslørte ABC Nyheter at polititoppen er nestleder i styret i en av Norges største sparebanker, som forvalter 30 milliarder kroner.

Både Raja og Klinge er kritiske til at politifolk har såkalte bierverv.

– Ansatte og ledere i politiet skal ikke ha bierverv som gjør at det kan stilles spørsmål ved deres habilitet. Alle ansatte i politiet har store fullmakter, og disse må håndteres på en god måte. Jeg forventer at den enkelte leder har et strengt reglement for å tillate bierverv, sier Senterpartiets Jenny Klinge, som sitter i Justiskomiteen.

Bakgrunn: Politisjef styretopp i storbank

Søkte 10 måneder etter ansettelsen

Knut Smedsrud var frem til 1. juni i fjor privatpraktiserende forsvarsadvokat. Da ble han plutselig, rett før hans daværende klient, Hells Angels-lederen Ove Jørgensen Høyland ble dømt etter mafiaparagrafen i en stor narkotikasak, ansatt som politi-Norges øverste sjef i kampen mot organisert kriminalitet – uten at navnet hans verserte på søkerlistene politiet la ut offentlig.

OK: Her er søknaden Knut Smedsrud sendte til sin sjef 10 måneder etter at han tiltrådte som direktør.OK: Her er søknaden Knut Smedsrud sendte til sin sjef 10 måneder etter at han tiltrådte som direktør.

Styretopp i storbanken har Smedsrud vært siden 2009. Men som ABC Nyheter avdekket mandag, søkte han som politiansatt først formelt om ha vervet 7. mars i år.

Et par måneder tidligere hadde avdelingen han er sjef for i POD nektet en lensmann på Sørlandet å være styremedlem i bygdas lokale bank. Begrunnelsen var blant annet at det er en uheldig rolleblanding fordi han også er namsmann.

Smedsrud har som en av tre direktører i politi-Norge beredskapsvakt hver tredje uke, og må da alltid være tilgjengelig. Han skal, når han blir innkalt, lede arbeidet fra stabsrommet i POD i en eventuell krisehåndteringssituasjon, for eksempel et terrorangrep.

Abid Raja har selv jobbet som politiadvokat, og kjenner godt til rundskrivet fra 2008 der Politidirektoratet redegjør for reglementet om bierverv for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Ifølge POD selv fører de en svært restriktiv praksis.

Les mer: – Rolleblanding svekker politiets tillit

Blir inhabil

– Jeg deler holdningen i rundskrivet fra 2008, og den holdning som POD gir uttrykk for i saken knyttet til lensmann Terje Stilfoss i Evje og Hornnes, sier Venstre-mannen, som blant annet har fått Fritt Ord-prisen.

Kollega Jenny Klinge er langt på vei enig:

– Generelt mener jeg at de må være tilbakeholdne med styreverv med store økonomiske godtgjørelser. En må huske at politiet etterforsker alle kriminelle saker, og da kan dette komme i konflikt med dette, sier Klinge, som satt i Stortingets særskilte komité om 22. juliangrepene.

KRITISK: –Generelt mener jeg at de må være tilbakeholdne med styreverv med store økonomiske godtgjørelser. En må huske at politiet etterforsker alle kriminelle saker, og da kan dette komme i konflikt med dette, sier Jenny Klinge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix KRITISK: –Generelt mener jeg at de må være tilbakeholdne med styreverv med store økonomiske godtgjørelser. En må huske at politiet etterforsker alle kriminelle saker, og da kan dette komme i konflikt med dette, sier Jenny Klinge. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Både hun og Raja mener direktør Smedsrud ikke kan håndtere eventuelle kriser – eller saker – der Sparebank Øst er involvert. Banken har kontorer på 20 steder i det sentrale Østlandsområdet, blant annet Oslo og Drammen.

– Selvsagt vil en som sitter i et styre være inhabil til å ha noe som helst med de sakene å gjøre når den er til behandling hos politiet, sier Jenny Klinge.

– Det ville være svært vanskelig. Derfor er det ryddigst med minst mulig rolleblanding, sier Raja, som mener Smedsrud bør trekke seg.

Les også: Kripos-sjef får kritikk: Tiet om styreverv i HA-advokats firma

Støtter lensmannen

Kjell Ropstad (KrF) sitter også i Justiskomiteen. Han kommer fra Evje og Hornnes, samme bygd som lensmannen som ble nektet styreverv. Kristelig Folkepartiets representant i Justiskomiteen mener politiet fint kan ha ulike verv så lenge det er mulig å kombinere det med arbeidet.

Han synes det er vanskelig å vurdere om lensmannen i hjembygda burde få ha fortsatt i bankstyret der han satt i åtte år, før POD krevde at han gikk av.

– Jeg vil heller si: Jeg kjenner Stifoss godt. Han er en respektert og dyktig lensmann, som tilfører og styrker bygda på mange fronter; både i idretts- og andre miljøer. Jeg har ingen problemer med at han har sittet i styret i sparebanken, eller reagert på det tidligere, sier Kjell Ropstad til ABC Nyheter. Og understreker:

– Jeg har vært kjent med at han har gjort det. Og jeg hadde tillit til ham, sier Ropstad.

I likhet med flere andre, viser han til Odd Reidar Humlegårds vurdering. Politidirektøren ga sitt skriftlige samtykke mandag 10. mars i år ved å skrive “O.K” på den interne søknaden han fikk av Smedsrud fredagen før.

«Naturlig forklaring»

– Jeg forutsetter at slike spørsmål blir ettergått på egnet måte av Politidirektoratet, sier Kari Henriksen, nestleder i Arbeiderpartiet justisfraksjon.

– Dette sorterer under Politidirektørens ansvarsområde. De faglige spørsmålene og vurderingene må POD svare for selv. Jeg forutsetter av Politidirektøren foretar grundige og helhetlige avveininger i slike saker, sier Anders B.Werp fra Høyre.

Mens Justisdepartementet henviser til POD da ABC Nyheter ber om en kommentar fra justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Der svarer assisterende politidirektør Vidar Refvik per epost at Smedsruds verv har sin «naturlige forklaring».

– At Smedsrud har fått lov til å sitte i styret i en bank, mens en lensmann ikke har det, har sin naturlige forklaring. I brevet knyttet søknaden om bierverv for lensmannen står det "Når det gjelder klagers anførsel om at en politijurist og en polititjenestemann i distriktet har fått tillatelse til tilsvarende verv, opplyses det at klagers stilling og funksjon som namsmann har vært avgjørende for beslutningen", skriver Refvik, og avslutter:

– En avdelingsdirektør i Politidirektoratet har ikke denne funksjonen som namsmann, og vil derfor ikke kunne komme i de samme habilitetskonflikter. Derfor er dette to forskjellige saker som ikke kan sammenliknes i saksinnhold.

Se avslaget til Stifoss her.

POD ønsker ikke å svare på hva slags avspaseringsavtaler Smedsrud har for å kunne delta i strategiseminar med bankstyret – slik han selv henviser til i brevet. Eller hvorfor hans formelle, interne søknad ikke er registrert i direktoratets postjournal.

Knut Smedsrud

Direktør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet (POD).

Utgjør sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård, avd. direktør Kaare Songstad og ass. politidirektør Vidar Refvik operativ ledelse i POD den mektigste kvartetten i politi-Norge.

Fra 2004 til 2013 privatpraktiserende advokat, de siste årene i Advokatfirma Smedsrud Stoltz. Var forsvarer i bl. a. Nokas-saken og for Hells Angels-sjef Ove J. Høyland i fjor.

Har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i politiet.

Sparebanken Øst

En av Norges største alliansefrie sparebanker med 242 ansatte og 30 milliarder i forvaltningskapital.

Hovedkontor i Drammen, en rekke kontorer i hele Østlandsområdet, bl.a i Oslo, Tønsberg, Fredrikstad, Sandvika, Asker.

Et overskudd i 2013 på ca. 390 mill. kroner. Bankens styre og ledelse har det endelige ansvaret for risikostyring og internkontroll. Styret vedtar den overordnede risikostrategien og godkjenner prinsipper for oppfølging, kontroll og risikorammer.

Har tre datterselskaper som driver med bruktbilfinansiering, forvaltning, utvikling og utleie av eiendom samt boligkreditt.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus