Meny

Leder krisehåndtering og er politi-Norge øverste sjef for organisert kriminalitet:

Politisjef styretopp i storbank – lensmann nektes verv

POLITITOPP: Direktør Knut Smedsrud sammen med daværende justisminister Grete Faremo og forsvarsminister Anne Grete Strøm Erichsen i september i fjor.Da hadde han ennå ikke søkt formelt om å ha biervervet som nestleder i konsernet Sparebanken Øst. Det gjorde han 10 måneder senere. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Polititopp Knut Smedsrud er nestleder i storbankstyre. Hans avdeling i Politidirektoratet nekter derimot en lensmann på Sørlandet å ha verv i bygdas lokale sparebank.

Det viser en gjennomgang av bierverv i politi-Norge som ABC Nyheter har foretatt.

Politidirektoratets (POD) mektige direktør Knut Smedsrud har siden 2009 vært nestleder i styret i konsernet Sparebanken Øst, som forvalter 30 milliarder kroner. I fjor innkasserte han 152 000 kroner i honorar for vervet.

Samtidig nekter avdelingen han er sjef for i POD lensmann Terje Stifoss i Evje og Hornnes å sitte i sparebankstyret i kommunen med 3500 innbyggere. De frykter det kan svekke politietatens troverdighet, og at det er en uakseptabel rolleblanding, siden han også er bygdas namsmann:

– Politidirektoratet fører en svært restriktiv praksis i saker som gjelder bierverv. Dette begrunnes særlig med hensynet til politietatens omdømme og troverdighet samt kravet til de ansattes uavhengighet og integritet, skrev de til Stifoss i januar.

De krevde da at lensmannen sa fra seg vervet han hadde hatt i åtte år. Terje Stifoss innrømmer det: Han er lei seg.

– Ja, det må jeg si at jeg er. Jeg hadde sittet der i åtte år. Hadde jeg ikke likt det, ville jeg sagt opp selv, Terje Stifoss til ABC Nyheter.

Se brevet der Stifioss får avslag fra POD her.

Sjef for organisert kriminalitet

Men det samme Politidirektoratet (POD) synes det er «uproblematisk» at deres avdelingsdirektør Knut Smedsrud – politiets øverste sjef i kampen mot organisert kriminalitet, og en av tre som har ansvar for å lede politi-Norges krisehåndtering ved for eksempel terroranslag - er styrenestleder i en av landets største sparebanker. Vervet har Smedsrud hatt siden 2009.

– Vi er opptatt av at våre ansatte også skal delta i samfunnet utenfor politiet. Det å sitte i andre verv gir innsikt og kunnskap som er verdifullt, uttaler assisterende politidirektør Vidar Refvik til ABC Nyheter.

Utsagnet står i kontrast til Politidirektoratets praksis og strenge regelverk om bierverv for ansatte i politi- og lensmannsetaten. Reglementet, som er et rundskriv på 22 sider, er utarbeidet av nettopp Vidar Refvik og seksjonssjef Steinar Talgø, som nektet lensmannen på Sørlandet å sitte i det lokale bankstyret.

Talgø jobber under Smedsrud i Politifagavdelingen.

Les hele rundskrivet om bierverv for ansatte i politiet fra 2008 her.

Les også: Ekspert: – En uryddig og uheldig ansettelse

 

LENSMANN UTEN VERV. Terje Stifoss i Evje og Hornnes måtte gå av som styremedlem i bygdas sparebank. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX LENSMANN UTEN VERV. Terje Stifoss i Evje og Hornnes måtte gå av som styremedlem i bygdas sparebank. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Deler ut millioner i lokalmiljøet

I henhold til både Politiloven og reglementet skal alle embets- og tjenestemenn med politimyndighet innhente tillatelse fra politimester eller Politidirektoratet før de påtar seg bierverv.

Et eget punkt understreker at man skal være spesielt kritisk til bierverv i finans, økonomi og forsikring – som «flere hensyn taler mot å samtykke til».

Men dette har ikke vært hinder for Knut Smedsrud.

Konsernet Sparebanken Øst har hovedkontor i Drammen, 242 ansatte og tre datterselskaper, som driver med bruktbilfinansiering, utleie av eiendom og boligkreditt. Resultatet i fjor var på nær 390 millioner kroner før skatt.

Banken har kontorer på 20 forskjellige steder på Østlandet, inkludert Oslo og Hokksund i Øvre Eiker, der Smedsrud og hans kone, Kripos-sjef Målfrid Høivik, bor.

Banken og dets styre deler i Drammensregionen rundhåndet ut midler til lokale foreninger, korps, idrettslag og menigheter – flere av dem i Hokksund. I fjor beløp dette seg til nær 7 millioner kroner, ifølge årsberetningen.

Hells Angels-advokat

Knut Smedsrud er både svært viktig og aktiv i styret. Nestlederen deltok på 11 av 14 styremøter i fjor, og sitter som den eneste i samtlige av bankens styrekomiteer: Godtgjørelsesutvalget, revisjonsutvalget og risikoutvalget. For sin innsats mottok polititoppen 152 000 kroner i honorar.

Også Smedsruds kone har flere styreverv. Målfrid Høivik, som har en sjefsstilling i Kripos, sitter i styret i syv kommunale eiendomsselskaper i Øvre Eiker. Selskapene forvalter vel 340 millioner kroner, avdekket ABC Nyheter nylig.  

Frem til oktober i fjor var Høivik lensmann i Øvre Eiker, der Hells Angels i Drammen har sitt hovedkvarter.

ABC Nyheter avslørte i mars at Høivik da hun var lensmann gikk inn i styret i ektemannens advokatfirma. Knut Smedsrud var frem til han i juni i fjor brått ble sjef for Politifagavdelingen i POD, forsvarer for Hells Angels-toppen som i fjor ble dømt etter mafiaparagrafen.

I strid med regelverket, informerte ikke Høivik sine overordnede om vervet, og fikk kritikk fra både jusprofessorer og politimestre.

Bakgrunn: Kripos-sjef får kritikk: Tiet om styreverv i HA-advokats firma 

Tilgjengelig døgnet rundt

Som en av tre sjefer i POD, har Knut Smedsrud beredskapsvakt hver tredje uke. Da må han alltid være tilgjengelig på telefon, og innfinne seg på jobb snarest, og maksimum to timer etter at han blir innkalt. For dette har han og de to andre i turnusen, Vidar Refvik og Kaare Songstad, en turnusgodtgjørelse på 9200 kroner per uke.

Ifølge reglementet assisterende politidirektør Refvik selv har skrevet, er en viktig årsak til at bierverv skal begrenses den krevende arbeidssituasjonen, og politietatens høye beredskap og turnustjeneste.

Ved et eventuelt terroranslag eller annen sivil krise, vil Smedsrud når han har vakt lede Politidirektoratets krisehåndtering i stabsrommet – der det meste som kjent gikk galt under terrorangrepet 22. juli 2011.

Les også :Polititopper tjener mer enn regjeringen

«Kultur, holdning ledelse»

Gjørv-kommisjonen knyttet på flere punkter daværende sjef Vidar Refvik direkte til den svake håndteringen av terrorangrepet. Han skjønte ikke at eksplosjonen i Regjeringskvartalet var en terroraksjon, og PODs beredskapsplaner ble ikke iverksatt.

Etter sin ramsalte kritikk av politiet, oppsummerte 22. julikommisjonen etatens store utfordringer med tre ord: Kultur, holdning, ledelse.

ABC Nyheter:  Breivik ble sett av ti kameraer

Søkte ti måneder etter ansettelsen

Selv om Knut Smedsrud ble ansatt i POD i juni 2013 – uten å ha versert på søkerlistene direktoratet la ut offentlig - søkte han formelt om å ha styrevervet i Sparebanken Øst først etter at ABC Nyheter hadde stilt spørsmål omring hans kones styreverv i Advokatfirmaet Smedsrud Stoltz AS.

Søknaden er datert 7. mars 2014 og sendt internt, men er, i strid med Offentleglovas arkivforskrift §2-6, ikke journalført.

ABC Nyheter er kjent med at Politidirektoratet i begynnelsen av april sendte ut en melding på sitt intranett, der de ba ansatte om å melde inn om de hadde bierverv. Da hadde ABC Nyheter tidligere bedt om oversikt over dette fra samtlige politidistrikt og særorgan i Norge. POD svarte at en slik oversikt for ansatte POD ikke eksisterte, den måtte de i så fall innhente.

ABC Nyheter fikk først etter flere innsynsbegjæringer og varsel om at vi ville klage inn saken til Sivilombudsmannen, tilsendt dokumentet 9. april. PODs HR-sjef beklaget at det hadde tatt så lang tid.

I den åtte linjer lange søknaden stilet til politidirektør Odd Reidar Humlegård, viser Smedsrud til at han skal ha fått muntlig aksept til å ha styrevervet i Sparebanken Øst. For ordens skyld «fremsettes dette også skriftlig», skriver han - 10 måneder senere.

Saken fortsetter under bildet«O.K» har politidirektør Odd Reidar Humlgårs skriblet på søknaden som kom ti måneder etter at Smedsrud begynte i jobben.«O.K» har politidirektør Odd Reidar Humlgårs skriblet på søknaden som kom ti måneder etter at Smedsrud begynte i jobben.

Vidar Refvik er den i POD som uttaler seg om Smedsruds styreverv:

– Dette er forenlig med gjeldende rundskriv og uproblematisk i forhold til hans legitimitet som avdelingsdirektør, sier Refvik til ABC Nyheter.

Trist lensmann

På Evje og Hornnes lensmannskontor sitter et tidligere styremedlem i bygdas lokale sparebank og er betuttet. Banken har 16 ansatte og en forvaltningskapital på 1,5 milliarder, fem prosent av det Sparebanken Øst har.

Terje Stifoss innrømmer det: Han er lei seg.

– Ja, det må jeg si at jeg er. Jeg hadde sittet der i åtte år. Hadde jeg ikke likt det, ville jeg sagt opp selv, Terje Stifoss.

Stifoss og Smedsrud gikk sammen på Politihøgskolen. Han blir stille da ABC Nyheter forteller at medstudenten er nestleder i styret i en storbank.

– Ser du på svaret fra POD sto det vel der at jeg var namsmann. Det er kanskje det som skiller meg fra Knut Smedsrud. At jeg er namsmann i en liten bygd.

– Smedsrud er politi-Norges øverste sjef hvis det smeller?

– Ja, han er det.

– Hvordan ser du på det?

– Jeg vil neppe kommentere det.

– Hvorfor ikke?

– Jeg trenger ingen grunn for det, sier lensmannen i Evje og Hornnes.

Taust Justisdepartement

ABC Nyheter har bedt Justisdepartementets lovavdeling vurdere Smedsruds verv. De henviser til POD.

– Knut Smedsrud er avdelingsdirektør i POD og det er politidirektøren som har myndighet til å gi samtykke til å inneha bierverv for avdelingsdirektører i POD, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Trond Øvstedal i en epost.

Les mer: – Rolleblanding svekker politiets tillit

 

Beredskapsvakt

En bakvaktordning  ass. politidirektør Vidar Refvik og avd. direktørene Kåre Songstad og Knut Smedsrud har hver tredje uke. Hensikten er at en fra ledelsen, med Politidirektørens fullmakter i enkelte, akutte situasjoner, alltid er tilgjengelig på telefon og kan innfinne seg snarest, og innen to timer, på jobb.

De er også kontaktpunkt for beredskapsvakten i POD, og blir varslet i situasjoner og ved behov hvis beredskapsvaktene ønsker å konferere. De leder PODs krisehåndtering når de og staben er kalt inn.

Knut Smedsrud

Direktør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet (POD).

Utgjør sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård, avd. direktør Kaare Songstad og ass. politidirektør Vidar Refvik operativ ledelse i POD den mektigste kvartetten i politi-Norge.

Fra 2004 til 2013 privatpraktiserende advokat, de siste årene i Advokatfirma Smedsrud Stoltz. Var forsvarer i bl. a. Nokas-saken og for Hells Angels-sjef Ove J. Høyland i fjor.

Har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i politiet.

Sparebanken Øst

En av Norges største alliansefrie sparebanker med 242 ansatte og 30 milliarder i forvaltningskapital.

Hovedkontor i Drammen, en rekke kontorer i hele Østlandsområdet, bl.a i Oslo, Tønsberg, Fredrikstad, Sandvika, Asker.

Et overskudd i 2013 på ca. 390 mill. kroner. Bankens styre og ledelse har det endelige ansvaret for risikostyring og internkontroll. Styret vedtar den overordnede risikostrategien og godkjenner prinsipper for oppfølging, kontroll og risikorammer.

Har tre datterselskaper som driver med bruktbilfinansiering, forvaltning, utvikling og utleie av eiendom samt boligkreditt.


Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus