Lettet Høie skroter reservasjonsmuligheten

Helseminister Bent Høie (H) bøyer av etter massivt press: Han vil ikke lenger gi fastlegene mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Under en hasteinnkalt pressekonferanse fredag morgen slo en smørblid helseminister fast at forslaget regjeringen nå har på høring, bare er å se bort fra.

Høie vedgikk at han ble tatt på senga av utspillet til Kristelig Folkeparti-leder Knut Arild Hareide i Vårt Land torsdag kveld, der Hareide varslet at KrF åpner for å se på alternativer til reservasjonsmuligheten.

Samtidig sier han seg svært fornøyd med at KrF åpner for en ny løsning i saken, som har utviklet seg til å bli en dundrende hodepine for regjeringen.

Høie fortalte under pressekonferansen at regjeringen, KrF og Legeforeningen i lengre tid har jobbet med en alternativ løsning, men at den ikke er klar til bli presentert ennå.

– Det er uheldig at jeg må fortelle om dette nå uten å kunne presentere løsningen. Jeg ser at det åpner for mange spekulasjoner. Men når KrF-lederen valgte å gå ut på den måten i går, mener jeg det er rett å være åpen om at det kommer en ny løsning, sier Høie.

Høie avviste å svare på spørsmål om fastlegene ikke lenger skal ha noen rolle når det gjelder å henvise til abort.

Ifølge kilder NRK har snakket med, vil forslaget trolig inneholde en ordning der det ikke lenger er fastleger som henviser kvinnelige pasienter til abort. Legene kan likevel forpliktes til å gi kvinnene informasjon om inngrepet, ifølge kildene.

Bakgrunn: Hareide åpner for å droppe reservasjonssaken

Avviser byttehandel

Høie sier den nye løsningen bedre vil ivareta kvinnene og samtidig ta hensyn til legene. Den er utarbeidet i samarbeid med Legeforeningen og KrF, og bare detaljer gjenstår før han kan presentere løsningen.

Han avviste at regjeringen har måttet gi KrF noe i bytte for å få dem til å snu.

Den opprinnelige avtalen om reservasjonsmulighet ble inngått mellom Høyre, Frp og KrF under regjeringssonderingene i Nydalen i fjor høst.

Avtalen skapte raskt sterk folkelig motstand og førte til rekordstort oppmøte under årets 8. mars-tog. Bare i Oslo toget 10.000-15.000 gjennom gatene, et 8. mars-engasjement man ikke har sett siden 1970-tallet.

Les også: Lege-flertall mot reservasjonsrett

Dagens ordning ikke god

Høie sa at han tidlig forsto at den opprinnelige avtalen ikke var god, og at han da begynte å arbeide for et alternativt opplegg i kulissene.

Høie mener likevel at det har vært et gode for landets kvinner at saken har blitt reist. Han viste til at debatten har avdekket at heller ikke dagens ordning fungerer godt. En rekke leger har i årevis nektet å henvise kvinner til abort, enkelte har også nektet å sette inn spiral, selv om det er i strid med dagens regelverk.

Høie mener også debatten og høringsrunden har bevisstgjort kommunene på deres ansvar for å sørge for at fastlegene utfører de tjenestene de er pålagt.

– Det ville ikke ha vært en god løsning å droppe vårt forslag og bare gå tilbake til dagens ordning, sier Høie.

Les også: Hareide trakk seg fra tale om reservasjonsrett

Avventende reservasjonsleger

President i Den norske legeforening, Hege Gjessing, sier til NTB at hun er glad for at det kommer en ny løsning, og at hun mener det er fullt mulig å finne en løsning

Foreningen for reservasjonsrett for helsepersonell er imidlertid avventende.

– Vi vil måtte avvente hva som ligger i avtalen før jeg kan uttale meg nærmere, men jeg registrerte at Høie var tydelig på at legers samvittighet også skal ivaretas, sier fastlege Eilif Haaland til NTB.

Venstre hyller regjeringens reservasjonsretrett

Venstre gleder seg over at KrF og regjeringen skrinlegger forslaget om å gi leger mulighet til å reservere seg mot å henvise til abort.

– Det er svært positivt og konstruktivt at helseminister Høie og regjeringen i dag snur om reservasjonsretten, sier helsepolitisk talsmann Ketil Kjenseth i Venstre.

Han mener KrF og Høyre fortjener honnør for snuoperasjonen.

– Motstanden mot reservasjonsretten har vært så formidabel både i opinionen og i Helse-Norge at en skrinlegging av reservasjonsretten var den eneste fornuftige konklusjon å trekke, sier Kjenseth.

Gratulerer

Høies snuoperasjon blir også godt mottatt hos opposisjonen.

– Det er gledelig at regjeringen og KrF nå gir etter for presset fra norske kvinner. Det viser at det hjelper å ta opp kampen om rettighetene, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Jeg vil gratulere alle dem som har sagt ifra hva de mener om Høyres og Fremskrittspartiets forslag med at vi i dag har greid å presse dem til retrett i spørsmålet om reservasjonsretten, sier helsepolitisk talsmann Torgeir Micaelsen i Arbeiderpartiet til NTB.

Personvernpolicy