Punktum satt i rettslig strid om Treholt-opptak

Høyesteretts ankeutvalg har avvist påtalemyndighetens siste anke i spørsmålet om innsyn i lydopptakene fra straffesaken mot Arne Treholt i 1985.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dermed er punktum satt i den rettslige striden, fastslår Norsk Redaktørforening.

Selve lydbåndene ble frigitt tidligere i år, og den siste runden i Høyesterett har derfor vært av en mer formell karakter.

Det var påtalemyndigheten som anket til Høyesterett. Påtalemyndigheten var uenig i den siste kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett fordi denne ga rett til innsyn i selve opplesningen av dommen, et lydopptak påtalemyndigheten mener ikke eksisterer. Høyesteretts ankeutvalg bemerker til dette at innsynsretten nødvendigvis kun gjelder materiale som faktisk finnes.

Innsynsprosessen har pågått siden 2011. I januar bestemte departementene seg for å avgradere lydopptakene fra rettssaken, med unntak for to vitneavhør. I februar avgjorde Borgarting lagmannsrett at det måtte gis innsyn også i disse. Lydopptakene er nå overlevert til pressen.

Staten er samtidig dømt til å betale sakskostnader for presseorganene som står bak innsynskravet.

Arne Treholt var byråsjef i Utenriksdepartementet da han i 1985 ble pågrepet og dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Han ble benådet og løslatt i 1992 av helseårsaker.

Personvernpolicy