Kripos-sjef får kritikk: Tiet om styreverv i HA-advokats firma

POLITIPAR: Ekteparet Målfrid Høivik og Knut Smedsrud. Foto: Politiet / NTB Scanpix
POLITIPAR: Ekteparet Målfrid Høivik og Knut Smedsrud. Foto: Politiet / NTB Scanpix

Som lensmann i Øvre Eiker kjempet Målfrid Høivik mot Hells Angels. Samtidig gikk hun inn i styret i ektemann Knut Smedsruds advokatfirma – som hadde profilert leder i MC-banden som klient.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Målfrid Høivik

Assisterende direktør i taktisk etterforskningsavdeling i Kripos fra 2013.

Lensmann i Øvre Eiker fra 2002 til 2013. Vikarierte fra 2011 som politistasjonssjef i Vestfold politdistrikt.

Har tidligere vært ansatt i Troms og Oslo Politidistrikt, samt Politidirektoratet og Økokrim.

Utdannet ved Politihøgskolen, og har deltatt ved topplederprogrammet samme sted.

Gift med Knut Smedsrud siden 1992.

Knut Smedsrud

Direktør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet (POD).

Utgjør sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård, avd. direktør Kaare Songstad og ass. politidirektør Vidar Refvik operativ ledelse i POD den mektigste kvartetten i politi-Norge.

Fra 2004 til 2013 privatpraktiserende advokat, de siste årene i Advokatfirma Smedsrud Stoltz. Var forsvarer i bl. a. Nokas-saken og for Hells Angels-sjef Ove J. Høyland i fjor

Har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i politiet.


Da Smedsrud i fjor vår forsvarte Hells Angels-sjef Ove Jørgensen Høyland mot narkotikasmugling og mafiaanklager, satt Målfrid Høivik i styret i advokatfirmaet. Da var hun samtidig politistasjonssjef i Tønsberg i Vestfold.

Høivik står fortsatt oppført med vervet. Nå er hun sjef i Kripos.

Høivik fortalte aldri sine overordnede om styrevervet, noe hun ifølge Politilovens paragraf 22 og politiets eget regelverk etter alt å dømme skulle ha gjort.

– Høivik burde ha gjort det, sier politimester Rune Bård Hansen i Vestfold Politidistrikt til ABC Nyheter.

Professor og dekan ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo, Hans Petter Graver, er enig:

– Man bør i utgangspunktet informere sin overordnede om verv man har. Det vil være en del av den lojalitet man forventer, sier Graver.

31.03: Fant våpen høyt og lavt hos Hells Angels

Syv styreverv i eiendom

Ifølge Politiloven skal politimester gi sitt samtykke til bierverv for embets- og tjenestemenn med politimyndighet.

Sine øvrige styreverv – for tiden syv - har Målfrid Høivik innhentet tillatelse for hos tidligere arbeidsgiver, og informert Kripos om. Disse er i kommunale eiendomsselskaper i Hokksund i Øvre Eiker, og forvalter ifølge siste innleverte regnskaper verdier for 342 millioner kroner.

Hells Angels Drammen har også et eiendomsselskap i Øvre Eiker. Det eier deres hovedkvarter Eikerstua i Hokksund – et hotell og flere bygninger MC-klubben kjøpte for 1,8 millioner kroner i 2000.

Saken fortsetter under bildetHOVEDKVARTER: Hells Angels Drammen kjøpte hotellet Eikerstua i 2000. Foto: NTB/ScanpixHOVEDKVARTER: Hells Angels Drammen kjøpte hotellet Eikerstua i 2000. Foto: NTB/Scanpix

I 2007 ble MC-klubben i Øvre Eiker fullverdige medlemmer av HA. Eiendomsselskapet som i mange år hadde slitt med stor gjeld og tapt egenkapital, fikk da pengehjelp fra «samarbeidende organisasjoner». De daværende reddende englene tok imidlertid ikke pant i eiendommen, hjelpen ble av styret omtalt som «gjeld til nærstående».

Les også: Politiaksjon mot Hells Angels i Øvre Eiker

Politiets hovedmotstander

MC-bandene er av politiet og norske kommuner utpekt som en hovedmotstander i kampen mot organisert kriminalitet. De står bak narkotikaomsetning, torpedovirksomhet og annen voldskriminalitet – og inngår i et internasjonalt nettverk.

Senest i februar gav Politidirektoratet og Kommunenes Sentralforbund ut en håndbok i hvordan bekjempe kriminalitet fra MC-gjenger og det såkalte énprosentmiljøet – de som bevisst har valgt å stå på siden av det lovlydige samfunnet.

– Hverken kommune eller politi ønsker å ha disse miljøer i vårt distrikt. Dette er et miljø som begår kriminelle handlinger, uttalte daværende lensmann Målfrid Høivik på politiets eget nettsted politiet.no i september 2007.

Tre og et halvt år senere – i april 2011 - gikk lensmannen inn i styret i Advokatfirmaet Smedsrud Stoltz AS – som hun var kjent med hadde en profilert HA-topp som klient.

Les også: Politiet aksjonerer mot Hells Angels

Første oppdrag i 2004

I 2004 forsvarte hennes mann advokat Knut Smedsrud Hells Angels-lederen for første gang. Da var Ove Jørgensen Høyland tiltalt for medvirkning til innførsel av 346 kilo hasj. Smedsrud fikk ankesaken i oppdrag da han tok permisjon fra stillingen som assisterende politidirektør under Ingelin Killengreen.

Saken fortsetter under bildetHELLS ANGELS-TREFF: Ove Jørgensen Høyland (i midten) var tiltalt etter mafiaparagrafen i Nord-Norges største narkotikasak. Her på HA-treff på Helsfyr. foto: Tore Meek/ScanpixHELLS ANGELS-TREFF: Ove Jørgensen Høyland (i midten) var tiltalt etter mafiaparagrafen i Nord-Norges største narkotikasak. Her på HA-treff på Helsfyr. foto: Tore Meek/Scanpix

Høyland ble frikjent. Senere etablerte Smedsrud eget advokatfirma.

Ukjent med MC-kriminalitet var han ikke. I 2001 var Knut Smedsrud politimester i Drammen da politiet oppklarte at det var Hells Angels som sto bak bombeattentatet mot Bandidos-hovedkvarteret i byen, der en uskyldig, forbipasserende kvinne ble drept.

HA-medlemmer ble dømt til å betale en erstatning for de omfattende skadene til forsikringsselskapene på 450 millioner kroner.

Neste gang Smedsrud representerte Ove Jørgensen Høyland var i 2011, da HA-lederen var tiltalt for personlig å ha overlevert 5,5 kilo metaamfetamin til en ung mann. Omtrent samtidig kom en ny sak opp: Høyland og syv andre HA-medlemmer ble tiltalt etter mafiaparagrafen i Nord-Norges største narkotikasak. Januar 2013 kom saken opp i Nord-Troms tingrett. Smedsrud var forsvarer for HA-sjef Høyland.

Les også: Hells Angels-leder dømt til åtte og et halvt års fengsel

Skiftet jobber

Politisjef Målfrid Høivik begynte i ny jobb i oktober i fjor, som assisterende direktør i taktisk etterforskningsavdeling i Kripos. Avdelingen har et nasjonalt ansvar for etterretning og etterforskning av organisert kriminalitet, som omfatter MC-bandene.

Like før hadde ektemannen Knut Smedsrud igjen skiftet side. Han ble direktør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet, og dermed politi-Norges øverste sjef i kampen mot organisert kriminalitet.

ABC Nyheter avslørte nylig at han fikk stillingen uten å ha figurert på de offentlige søkerlistene politiet la ut før dommen falt i saken mot hans daværende klient Høyland, som Smedsrud prosederte i mars.

Sjefen for Hells Angels Norge ble idømt ni og et halvt års fengsel i Nord-Troms tingrett 16 dager etter at Smedsrud tiltrådte sin nye jobb.

MC-toppen anket dommen. Også den påfølgende fellende dommen fra Hålogaland lagmannsrett har Høyland og de øvrige HA-medlemmene anket til Høyesterett. I øyeblikket er Ove Jørgensen Høyland en «fri» mann.

Mente det ikke var bierverv

Målfrid Høivik sier at hun ikke klarerte styrevervet i ektemannens firma med sin daværende sjef, politimesteren i Søndre Buskerud politidistrikt (Drammen), fordi hun ikke fikk lønn for det.

– Mitt verv som varamedlem til styret har vært og er et ubetalt verv. Jeg har ikke mottatt noe økonomisk godtgjørelse for dette, og mener således at det faller utenfor biervervsbegrepet. Det er derfor ikke innhentet tillatelse for dette vervet. Videre har verken jeg eller andre varemedlemmer noen gang blitt innkalt til møter eller deltatt i beslutningsprosesser i firmaet, opplyser Målfrid Høivik til ABC Nyheter.

Det andre varamedlemmet i styret er advokat Espen H. Johansen i Smedsrud Stoltz AS. Han overtok som forsvarer alene i mafiasaken mot Høyland da Knut Smedsrud brått begynte i politiet.

Målfrid Høivik fortsetter:

– Mitt forhold til - den gang advokat - Knut Smedsrud har imidlertid alltid vært kjent av mine ledere. Hans klientportefølje har derimot verken jeg eller mine ledere hatt kunnskap om utover det som har fremgått i media.

– God regel å avklare

Det kommenterer nåværende politimestere i Søndre Buskerud slik:

– Når det er usikkerhet knyttet opp mot bierverv kan det være en god regel å avklare på forhånd om det skal søkes om bierverv eller ikke, sier politimester Johan Brekke.

Hverken han eller politimester Rune Bård Hansen i Vestfold kan svare på om hun ville ha fått det om hun hadde søkt.

– Det er vanskelig å svare på hva slags vurdering vi ville gjort i dette tilfelle i og med at en slik forhåndsavklaring ikke skjedde. Dette blir derfor spekulasjoner, sier Johan Brekke

– Vi kan ikke ta stilling til en søknad vi ikke har fått til vurdering. Dette blir en hypotetisk problemstilling sier Rune Bård Hansen.

Reglene laget av POD

Men retningslinjene for såkalte bierverv i politi- og lensmannsetaten synes klare: Ingen må ha erverv uten samtykke fra politimester.

Og for at ingen skal være i tvil, utdypes begrepet bierverv grundig. Blant annet står det svart på hvitt at «ulønnet arbeid i ektefelles, samboers eller annen families firma (…) anses også som bierverv». (se faktaboks under)

Det gjeldende regelverket kom i 2008, og er signert assisterende politidirektør Vidar Refvik og seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet (POD). Refvik sitter i PODs ledergruppe sammen med Knut Smedsrud, Talgø har Smedsrud som sjef i Politifagavdelingen.

Ingen vil uttale seg

ABC Nyheter har bedt lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om en vurdering av hvordan bierverv skal tolkes – både i generelt og i dette spesifikke tilfellet. De henviser til Politidirektoratet.

Men selv om det er de som instruerer politimestrene og har laget retningslinjene, vil ingen i POD kommentere Målfrid Høiviks åtte styreverv – eller hvordan regelverket skal tolkes.

– Vurderinger knyttet til bierverv gjøres av hennes arbeidsgiver. Hun har, som du vet, vært ansatt i Søndre Buskerud og Vestfold Politidistrikt, før hun nå er ansatt på KRIPOS. Vi vil derfor be deg om å henvende deg til hennes nåværende og tidligere arbeidsgivere for å få svar på dine spørsmål knyttet til bierverv, skriver seniorrådgiver Kåre M. Hansen i en epost til ABC Nyheter.

Kommunikasjonssjef Anne Bye Sandal i Kripos svarer:

– Hva slags bierverv som er problematisk/uproblematisk for politiledere, må eventuelt besvares av POD, sier hun.

Kan være «karrierebremsende»

Målfrid Høivik utdyper om det hun selv mener bierverv:

– Biervervene er knyttet til Eiker Eiendomsutvikling AS og omfatter rollen som styremedlem i flere av deres datterselskaper. All virksomhet er relatert til eiendomsutvikling i et kommunalt heleid selskap. Jeg innhentet tillatelse for nevnte bierverv fra politimesteren i Vestfold i 2012. Det ble videre informert om biervervet i ansettelsesprosessen ved Kripos.

– Høivik søkte og fikk tillatelse til å inneha bierverv. Vestfold politidistrikt følger retningslinjer for bierverv og behandler hver enkelt søknad konkret, opplyser politimester Rune Bård Hansen.

Anne Bye Sandal i Kripos sier:

– Hvilke vurderinger Kripos ville gjort, blir spekulasjoner vi ikke ønsker å gå videre med. Vi forholder oss kun til de fakta som foreligger, sier Bye Sandal.

ABC Nyheter har forgjeves forsøkt å få eksperter på Politiloven til å vurdere vervene opp mot retningslinjene fra Politidirektoratet. Kommunikasjonsavdelingen på Politihøgskolen sier de ikke kan være behjelpelig. Mens en av forskerne der takker nei, og forklarer at det kan være karrierebremsende å uttale seg i en slik sak.

Les også: Polititopper tjener mer enn regjeringen

DETTE ER REGELVERKET

Ingen må ha erverv uten samtykke fra politimester, fremgår det av regelverket.

«Embets- og tjenestemenn med politimyndighet må ikke “ha annen lønnet stilling, drive privat erverv eller inneha offentlig bevilling for virksomhet” (bierverv) uten samtykke fra politimesteren, jf.politiloven §22 andre ledd første punktum.»

Og for at ingen skal være i tvil, utdypes begrepet bierverv grundig.

  • «Ulønnet arbeid i ektefelles, samboers eller annen families firma for å øke inntjening eller utbytte anses også som bierverv».
  • Under uakseptabel rolleblanding: «Samtykke til bierverv skal ikke gis dersom det kan oppstå tvil blant publikum om hvilken egenskap polititjenestemannen opptrer i under utøvelsen av bierverv.»
  • Under risiko for inhabilitet:« Det skal ikke gis samtykke til bierverv som medfører at det kan oppstå tvil om tjenestemannens uhildethet og uavhengighet i tjenestelige saker, jf også politiinstruksen §5-3.».

Rundskrivet på 17 sider med det gjeldende regelverket kom i 2008, og er signert assisterende politidirektør Vidar Refvik og seksjonssjef Steinar Talgø i Politidirektoratet (POD). Refvik sitter i PODs ledergruppe sammen med Knut Smedsrud, Talgø rapporterer til Smedsrud, som er hans sjef i Politifagavdelingen.

Personvernpolicy