Vil bremse bruken av Hercules etter Kebnekaise-ulykken

Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, kritiserer nå Luftsforsvaret, og ber om at de bremser bruken av transportflyet Hercules. Han vil at man vurderer bemanningen på nytt, etter Kebnekaise-ulykken for drøye to år siden. Her er han fotografert før opprykket til Sjef FOH. Foto: Ola Karlsen (ABC Nyheter)
Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, kritiserer nå Luftsforsvaret, og ber om at de bremser bruken av transportflyet Hercules. Han vil at man vurderer bemanningen på nytt, etter Kebnekaise-ulykken for drøye to år siden. Her er han fotografert før opprykket til Sjef FOH. Foto: Ola Karlsen (ABC Nyheter)
Artikkelen fortsetter under annonsen

FOH-sjefen retter nå sterk kritikk mot Luftforsvaret etter dødsulykken i Kebnekaise-massivet for to år siden. Han anbefaler sterkt å bremse bruken av de nye Hercules-flyene.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen
Fakta om flytypen Hercules C-130J:
  • Transportfly produsert av amerikanske Lockheed Martin.
  • Har 4 turboprop-motorer og et vingespenn på 40,4 meter.
  • Marsjfart er 657 km/t og marsjhøyde 27.000 fot.
  • Rekkevidden med last er 4.600 kilometer.
  • Forsvarets har fire C-130J Hercules stasjonert på Gardermoen Flystasjon. Flyene ble levert mellom 2008 og 2010, og de opereres av 335-skvadronen.

(Kilder: Forsvaret, Wikipedia)

I sine kommentarer til den svenske havarikommisjonens rapport etter den fatale ulykken i Kebnekaise-massivet, retter sjefen ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) sviende kritikk av Luftsforsvarets innkjøp, rutiner og sikkerhetsarbeide.

Han ber blant annet om at bruken av den nye Herculesen, med typebetegnelse C-130J, bremses, og at man ved fremtidige innkjøp tar seg bedre tid.

Generalløytnant Morten Haga Lunde kritiserer også at besetningen ble redusert med to personer da det nye transportflyet ble tatt i bruk, og sier at det «kan ha påvirket sikkerhetsnivået om bord».

«Ikke i Intops»

Det var Haga Lunde som var nestkommanderende ved FOH da ulykken skjedde 15. mars 2012. De var Lunde som ledet søkearbeidet på norsk side etter flyet og besetningen på fem.

«Sj FOH anbefaler at oppdragsporteføljen C-130J reduseres til kun å omfatte regulær transport av personell og last, ikke blir benyttet i internasjonale operasjoner og flyging inn i områder med høy trussel og at taktiske flydisipliner settes på hold, inntil denne vurderingen er gjennomført», skriver generalløytnant Lunde (i brev datert 26. februar 2014).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: – Da Herculesen traff Kebnekaise døde besetningen umiddelbart

Manngard som leter etter deler av «Siv», transportflyet som kræsjet i Kebnekaise 15. mars 2012. Fem døde i ulykken. Foto: SHKManngard som leter etter deler av «Siv», transportflyet som kræsjet i Kebnekaise 15. mars 2012. Fem døde i ulykken. Foto: SHK

Haga Lundes brev til den nye Forsvarssjefen, Haakon Stephen Bruun-Hanssen, er datert åtte dager etter at dagens sjef for Luftsforsvaret sendte inn en oversikt over tiltakene de har iverksatt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Admiral Bruun-Hanssen kom til stillingen fra posten som Sjef for FOH.

– Flyr som normalt

Luftforsvaret har ennå ikke tatt til følge FOHs anbefalning om å bremse bruken av de nye Herculesene. Bruken av C-130J er ikke redusert:

– Det er noe vi vurderer. Men fortsatt går vår oppdragsportefølje som normalt, sier major Stian Roen, som er Luftforsvarets kommunikasjonssjef.

– Oppfatter du det som kritikk av Luftforsvaret når Haga Lunde sier at redusert bemanning påvirket sikkerhetsnivået, at det burde vært gjennomført operativ test og evaluering før anskaffelsen, og at anskaffelsen kan ha gått for fort?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Noen av disse anbefalingene er ikke ukjent for oss, blant annet anbefalte Per Egil Rygg, den norske kommisjonslederen, at det i fremtiden bør vurderes å gjennomføre operativ test og evaluering på alle nye systemer.

– Vi har det samme bemanningsoppsettet som de andre landene som flyr Hercules C-130J, sier Roen som ikke selv har fått lest Haga Lundes kommentarer og anbefalinger.

I sin beskrivelse av de tiltak som Luftforsvaret har satt i verk, refererer den avtroppende sjefen til undersøkelser foretatt av Luftoperativt inspektorat (LOI) i desember.

Generalinspektør for Luftforsvaret (GIL), generalmajor Finn Kristian Hannestad, skriver at man i løpet av april skal ha vurdert antall og omfanget av oppdragene for flyet (i et brev datert 18. februar 2014).

Ny sjef for Luftforsvaret

Han sier at det «i hovedsak» ikke er noe galt med måten flytypen brukes på i dag, selv om det ble funnet avvik knyttet til planlegging og forberedelsen av flyoppdrag.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Hannestad skriver at det ved fremtidige anskaffelser skal være bedre testing og vurdering av nytt utstyr.

«Det samme vil gjelde når Luftforsvaret skal innfase nye redningshelikopter og nye kampfly», skriver han.

Les også: Feil hos både Luftforsvaret og flygeledere

For en drøy uke siden - 14. mars - ble det for øvrig klart at Hannestad i løpet av april vil bli erstattet av generalmajor Per Egil Rygg.

Den nye GIL ledet for øvrig den norske granskningen etter Kebnekaise-ulykken, og var i oktober med på å legge frem sluttrapporten som også var kritisk mot Luftforsvarets rutiner og strukturer.

Det var fredag ettermiddag ikke mulig å få en kommentar fra generalløytnant Haga Lunde.