Skal lage den perfekte torsken

Torskeforsker Kjell Midling (t.v.) og Nergård-direktør Arne Karlsen vil øke torskens verdi ved å mellomlagre den i merder over sommeren. Et treårig forskningsprosjekt i Tromsø skal nå finne smarte løsninger for lagring av levende, villfanget fisk. 
Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB scanpix
Torskeforsker Kjell Midling (t.v.) og Nergård-direktør Arne Karlsen vil øke torskens verdi ved å mellomlagre den i merder over sommeren. Et treårig forskningsprosjekt i Tromsø skal nå finne smarte løsninger for lagring av levende, villfanget fisk. Foto: Jan-Morten Bjørnbakk/NTB scanpix

Naturen gjør mesteparten av jobben og mellomlagringen resten når vinter- og vårfanget torsk skal bli mer lønnsom på høsten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Nå går fiskeindustrien, forskere og dagligvarehandelen sammen i et treårig forskningsprosjekt for å øke verdien og avsetningen av villfanget torsk. 29 millioner kroner er satt av til å løse den gordiske knuten der to tredeler av torskekvoten tas i tre hektiske vintermåneder, mens kvalitetsråstoff er mangelvare senere på året.

– Vi skal stjele alt laksenæringa har gjort teknologisk og få det inn i fiskerinæringa. Den levende torsken blir som en oppdrettsfisk. Vi skal lage den perfekte torsken og selge den når markedet vil ha den, sier seniorforsker Kjell Midling i Nofima.

Les også: Kystraseriet nådde Stortinget

Utbredt villfangst

Ideen er verken ny eller norsk. En femdel av verdens oppdrettssjømat er ikke klekket ut i oppdrettsanlegg, men fanget vill for å vokse. Bergenske fiskere fikk på slutten av 1800-tallet 100 ganger bedre betalt for stortorsk de hadde fanget på Island og deretter fraktet levende til Grimsby som hadde jernbaneforbindelse til markedet i London.

– I varierende grad har vi holdt på med lagring av levende, villfanget fisk etter det. Men ikke som næring eller del av en helhetlig strategi, sier Midling.

Les også: Denne fisken kan kjøre bil

Helhetlig satsing

Og det er nettopp dette forskningsprosjektet Catch skal gjøre. Der tidligere forskning og næringsaktivitet har vært stykkevis og delt, skal Catch bidra til en helhetlig satsing.

– Vi skal dekke hele verdikjeden fra fangst til forbruker. Med en tverrfaglig tilnærming skal vi se på hvordan vi bedrer tilgjengelighet og kvalitet, sier prosjektleder Geir Sogn Grundvåg.

Les også: Fisk med underlig vakker oppførsel

Doble kvoter

De siste årene er det gjort flere forsøk på å mellomlagre villtorsk i merder. Myndighetene har støttet opp om tanken med en forsøksordning med dobbelt kvote til fiskere som leverer levende torsk. I januar økte fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) rammen for denne ordningen fra 1.000 tonn i fjor til 4.000 tonn i år.

– Vi ser at ting er i endring og ser for oss at 5.000 tonn vil bli levendelagret i år mot 1.800 tonn i fjor. Dette bør kunne øke til 30.000 tonn innen 2020, sier Grundvåg.

Les også: Nytt superagn skal sikre godt fiske

Stor prisforskjell

Den hardt prøvede hvitfiskindustrien ser også muligheter og har lansert planer om å ha merder – såkalte torskehotell – langs hele kysten.

– Det er nesten flaut å se at oppdrettslaks nå selges til en førstehåndspris på 44 kroner kiloen, mens fiskerne får 16 kroner kiloen for torsk, sier finansdirektør Arne Karlsen i det nordnorske fiskerikonsernet Nergård som nå satser på at konsernets trålerflåte også skal levere levende fisk til nye torskehotell

Han tror ikke levendelagringen i seg selv vil utjevne prisforskjellen på laks og torsk.

– Vi kan ikke forvente å få 30-40 kroner for mellomlagret torsk når villfisken selges for 16 kroner. Men ved å kunne tilby fersk torsk året rundt kan vi øke totalnivået ved at snittprisen på torsk blir bedre, sier Karlsen til NTB.

Personvernpolicy