Oppsiktsvekkende demensfunn:

– Alzheimer-pasienter mangler gen som beskytter hjernen

Forskning har vist at genet REST har en viktig funksjon i aldrende hjerner. Forskerne fant at REST er aktivt i hjernevev fra gamle mennesker uten demenssymptomer og nærmest fraværende i vev fra mennesker med Alzheimers. Professor Bruce Yankner ved Harvard Medical School (innfelt) har ledet forskningen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com / Harvard Medical School
Forskning har vist at genet REST har en viktig funksjon i aldrende hjerner. Forskerne fant at REST er aktivt i hjernevev fra gamle mennesker uten demenssymptomer og nærmest fraværende i vev fra mennesker med Alzheimers. Professor Bruce Yankner ved Harvard Medical School (innfelt) har ledet forskningen. Illustrasjonsfoto: Colourbox.com / Harvard Medical School

Et protein som virker som en bryter i hjernen i alderdommen, mangler hos pasienter med demens og er aktivt hos dem som lever lenge med velfungerende hjerner, ifølge ny forskning. – Utrolig spennende oppdagelse, mener geriatriprofessor Börje Bjelke.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Ikke alle mennesker blir demente i alderdommen. Forskere ved Harvard Medical School har spurt seg hvorfor noen mennesker kan leve til de er over 100 år og fremdeles ha velfungerende hjerner.

I omfattende forskning som onsdag ble publisert i tidsskriftet Nature, har de funnet en sammenheng mellom normal hjernefunksjon i alderdommen og tilstedeværelse av genet REST. De har også vist at REST mangler i deler av hjernen hos mennesker med Alzheimers og milde kognitive svekkelser.

REST er et protein som fungerer som en bryter som skrur av og på gener. Man vet fra før at det har en viktig funksjon i hjernen på fosterstadiet, men har til nå trodd at genets aktivitet i hjernen opphørte kort tid etter fødselen.

Undersøkelser viste at i aldrende hjerner skrur REST av genene som promoterer hjernecelledød, samtidig som det skrur på gener som hjelper nevronene med å reagere på stress.

Forskningen som er ledet av genetikk- og nevrologiprofessor Bruce Yankner ved Harvard, har gjennom flere typer forsøk vist at hjerner der REST er aktivt - i mennesker, mus og ringorm - er bedre beskyttet mot symptomer på demens.

Blant annet viste forsøk med hjernevev fra eldre mennesker med og uten demens at REST var aktivert i de friske hjernene. I hjernevev fra mennesker som hadde utviklet milde kognitive svekkelser så man en reduksjon av REST. I de syke regionene av hjernene til pasienter med Alzheimers var det nesten ikke noe igjen av REST.

– Tap av REST har nær sammenheng med tap av hukommelse, spesielt gjelder det episodisk eller autobiografisk hukommelse, som er den typen som ofte svekkes tidlig i utviklingen av Alzheimers sykdom, sier Yankner i en pressemelding.

Han var først overrasket over å se at REST kunne ha en viktig funksjon i hjernen i alderdommen, men etter hvert begynte det å gi mening, fordi fosterstadiet og alderdommen er de to periodene i livet der hjernecellene er mest sårbare.

– Vi vet det er mulig for hjernen å fungere normalt i 100 år eller mer. Så en robust mekanisme må ha utviklet seg for å bevare hjernefunksjon og holde hjerneceller i live i organismer som har langt liv som oss. Vi har bare ikke funnet ut hvilken mekanisme det er, sier Yankner i meldingen.

– Gir håp om forebyggende behandling

– VIKTIG FUNN: Overlege Börje Bjelke mener amerikanske forskere har gjort en spennende oppdagelse når de peker på et gen som ser ut til å beskytte aldrende hjerner mot demens. Foto: Ahus– VIKTIG FUNN: Overlege Börje Bjelke mener amerikanske forskere har gjort en spennende oppdagelse når de peker på et gen som ser ut til å beskytte aldrende hjerner mot demens. Foto: Ahus

Så langt har forskning på demens og nevrodegenerative sykdommer i hovedsak dreid seg om opphopning av proteinplakk i hjernen. Forsøk med vaksiner som skulle fjerne slikt skadelig plakk, har ikke hatt noen effekt.

Det finnes også mennesker som har levd til de er over 100 år, uten symptomer på demens, men som likevel har hatt samme endringer i hjernen.

Forskerne mener deres funn åpner for at senilt plakk alene ikke er nok til å forårsake demens, og håper funnene vil bidra til nye ideer om hvordan man kan bekjempe sykdommene, som per i dag ikke har noen effektiv behandling.

– Jeg er sikker på at det er andre mekanismer som ikke har blitt oppdaget eller målt enda. REST er ikke løsningen på alt. Men jeg tror vårt arbeid vil bidra til å flytte oppmerksomheten mot denne beskyttende prosessen i den aldrende hjernen og dens rolle i forebygging av Alzheimers og andre demenssykdommer, sier Yankner videre.

Professoren ser for seg at man med medisiner kan forsøke å styrke RESTs funksjon i hjernen for å forebygge demens. I laboratorieforsøk har de vist at litium kan styrke genets funksjon.

– Fordi Alzheimers rammer sent i livet, vil det å utsette sykdommen med bare noen år ha stor betydning, mener han.

Les også: Viktige nye Alzheimers-funn

– Sammenheng mellom REST og langt liv

Forskerteamet gjorde også forsøk som fant en sterk sammenheng mellom REST og økt livslengde. REST-nivåene var høyest i hjernene til mennesker som hadde levd lange liv (90 eller 100 år) med normal hjernefunksjon.

REST-nivåene holdt seg høye særlig i de hjerneregionene som er sårbare for Alzheimers, noe som antyder at disse ble beskyttet mot demens.

Så forsøkte forskerne å finne svar på hvorfor noen eldre individer kan ha de endringene i hjernen som hører med Alzheimers sykdom, men likevel aldri bli demente. De sammenlignet hjernevev fra denne gruppen mennesker med hjernevev fra mennesker som hadde samme mengde endringer i hjernen, og som hadde blitt demente.

Undersøkelsene viste at gruppen som ikke hadde blitt demente, hadde minst tre ganger mer REST i cellekjernene i nevronene i nøkkelregioner i hjernen.

– Dette antyder at en person kan motstå de skadelige effektene av endringene som skjer ved Alzheimers dersom nivåene av REST forblir høye. Hvis vi kan aktivere dette med medisiner, kunne det være mulig å gripe inn i sykdommen ganske tidlig, sier Yankner.

– Utrolig spennende oppdagelse

Geriatriprofessor Börje Bjelke, som er overlege ved Akershus universitetssykehus (Ahus), synes studien virker veldig solid og funnene spennende.

Han mener veien til en eventuell behandling basert på disse funnene, vil være lang og kronglete.

– Teorien om at man kan finne behandling for å slå på REST-genet er spennende, det ligger naturligvis som førsteprioritet å undersøke det når man har gjort en slik studie. Men det er ikke så enkelt som å skru genet på i en spesifikk del av hjernen. En eventuell behandling kan få uheldige effekter, men det har man ikke sett på i denne studien. Denne studien er første steg, og det hører hjemme i steg to, sier Bjelke.

Uavhengig av om det leder til ny behandling eller ikke, har funnene stor verdi, mener geriatriprofessoren.

– Det er en viktig mekanisme de beskriver og derfor en utrolig spennende oppdagelse, sier han.

Også professor Lars Nilsson, ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo, mener studien er interessant:

– Det er ganske etablert kunnskap at proteinopphopning i hjernen starter mange degenerative sykdommer i alderdommen, for eksempel Alzheimers sykdom. Men mekanismene før det, altså hvorfor nervecellene forvitrer og man blir dement, er nokså uklare. Her viser Yankner og kollegene ganske sterke data for en helt ny hypotese rundt dette viktige spørsmålet, sier Nilsson til ABC Nyheter.

Han understreker likevel at studien ikke beviser noe helt sikkert, men antyder at REST har en viktig funksjon i den aldrende hjernen.

– For at studien skal få riktig stor betydning må resultatene kunne gjentas av andre andre forskere og man må tilføre ytterligere bevis for at funnene virkelig kan brukes i behandling, sier professoren.

Les også: Insektmiddelet DDT knyttes til Alzheimers sykdom

– Ny retning i demensforskningen

Bjelke mener den nye studien representerer en viktig ny utvikling innen demensforskning, ved at man begynner å se etter muligheter for å gripe inn før skadelige endringer skjer i hjernen, i stedet for å drive med symptombehandling.

– Stort sett all forskning og behandling så langt har vært «downstream»-behandling, eller symptombehandling, sier han og nevner de mislykkede forsøkene med å vaksinere bort plakk i hjernen som eksempel.

Bjelke mener denne nye Harvard-studien og en oppsiktsvekkende studie fra i fjor, som var ledet av nobelprisvinner Eric Kandel, peker i samme retning.

– Kandel pekte på at det kan være en proteinmangel som bidrar i nevrodegenerative sykdommer som demens, noe som i teorien kan behandles ved å tilføre protein.

Les mer: Nobelprisvinner mener ødelagt hukommelse kan repareres

– De to studiene taler ikke mot hverandre, begge beskriver bedre at nevrodegenerative sykdommer har veldig variable mekanismer og et bredt spenn av skader som ikke kan presses inn under ett navn.

– Det ser vi også daglig når vi jobber med pasienter, de er ikke like hverandre og har veldig variable skadeprofiler i hjernen. Alzheimer er et uheldig begrep sånn sett, jeg bruker det aldri på mine pasienter, jeg sier heller at de har en Alzheimer-lignende profil, sier overlege Börje Bjelke til ABC Nyheter.

Dette gjorde forskerne:

  • Etter at Yankers forskerkollega Tao Lu hadde identifisert REST som en mulig viktig «bryter» i aldrende menneskehjerner, jobbet forsker-teamet med å finne de spesifikke genene som REST regulerer.
  • De fant at REST skrur av genene som promoterer hjernecelledød og bidrar til ulike patologiske trekk ved Alzheimers sykdom, som senil plakk og nervecellefloker, samtidig som det skrur på gener som hjelper nevronene å reagere på stress.
  • Laboratorieforsøk viste at det å fjerne REST gjorde nevroner mer sårbare overfor den skadelige effekten av oksidativt stress og proteinet amyloid beta som hoper seg opp i hjernen hos Alzheimer-pasienter. REST så ut til å beskytte mot de frie radikalene som er resultatet av oksidativt stress.
  • Deretter genmodifiserte forskerne mus slik at de manglet REST i hjernen, og fulgte med på hva som skjedde med dem i alderdommen.

– Musene klarte seg fint som unge voksne, men etter hvert som de ble eldre begynte nevroner i hjernene deres å dø på samme steder som ved Alzheimers sykdom, i hippocamus og cortex. Dette antyder at REST er essensielt for at nevronene skal holdes i live i den aldrende hjernen, sier Yankner.

  • I forsøk med ringormen C. elegans identifiserte de så en mekanisme tilsvarende REST. Også i denne enkle organismen var denne mekanismen nødvendig for å beskytte mot frie radikaler og giftig amyloid.
  • Dette antyder at den beskyttende funksjonen er felles for flere arter, mener forskerne.
  • Forsøk med cellekultur antyder at REST aktiveres når stressede nevroner sender signaler til hverandre, og at det øyeblikket REST skapes i et nevrons cytoplasma, må det reise til cellekjernen og gjøre jobben sin.
  • Forskerteamet kom så frem til at ved Alzheimers sykdom, blir REST omdirigert på sin ferd til cellekjernen og til slutt ødelagt.
  • Forskerne så samme feilplassering av REST da de studerte hjernevev fra mennesker med andre demenssykdommer.

– Det at REST hindres i å komme til cellekjernen kan være den tidligste fasen i tap av genets funksjon. Vår laboratoriemodell antyder at dette gjør nevronene mye mer sårbare overfor ulike former for stress og giftige proteiner, sier Yankner.

(Kilde: Harvard Medical School)

Oppdatert torsdag 20. mars med kommentarer fra professor Lars Nilsson.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:54 Trump: Jeg er en stor fan av Erdogan22:39 – Viktigst å gjøre opp, ikke å være navlebeskuende og granske oss selv22:08 Politiet leter etter tre gutter etter voldshendelse i Oslo22:06 Ny studie advarer: Insektapokalypse truer alt liv på jorden21:48 Lørenskog-saken: Politiet kan sitte på DNA-profilen til gjerningsperson20:24 Senterpartiet tar igjen Ap og Høyre på ny måling20:13 Facebook: Har slettet milliarder av falske kontoer20:00 Tungt skyts mot Dale: – Flaks at ingen har blitt skadd19:28 Ber norske studenter reise hjem fra Hongkong19:14 Mann pågrepet etter funn av eksplosiver for andre gang på kort tid18:48 Her har politiet 13 ukers «utdannelse»: Brutale videoer sjokkerer18:32 USAs Ukraina-ambassadør: Trumps mål var å etterforske Biden18:10 «Smart lyskryss» testet i Danmark: Kan spare millioner av timer i kø17:19 Politiet trappet opp etterforskning i savnetsak i Trondheim etter funn av gjenstander16:17 «Alle» er invitert til Putins fest – bortsett fra Erna16:15 IEA: Verden må gjøre mye mer for å skifte ut olje med fornybar energi15:48 Julio Kopseng dømt for voldtekt av ytterligere to kvinner15:30 Sandnes Ulf idømmes 0-3-tap etter utsettelse på grunn av banefrost15:28 Minst 13 personer mistet livet i bussulykke i Slovakia15:13 Oslos byråd innfører pensjon fra første krone14:55 Tolv drept i bilbombe i Afghanistan14:54 To menn stukket med kniv på trikk i Göteborg14:24 Ropstad ut mot miljøbevegelsens menneskesyn: – Vrøvl14:01 Usikkerhet rundt formsterke «Moi»13:44 Svigersønn-diplomati mellom USA og Tyrkia13:34 Skrivefeil oppklarte 75 år gammelt ubåtmysterium: – Jeg ble målløs13:34 Sykehus ilagt forelegg på 300.000 etter dødsfall13:18 Politiet tar beslag i millionformuen til Manshaus13:16 UD endrer reiseråd for Hongkong13:03 Nederland senker farten for å spare miljøet: – Et elendig tiltak13:01 Høsten slipper ikke taket12:38 To millioner ekstra til tiltak mot jødehat i Norge12:19 Mann døde etter fall inne på Oslo City12:05 To pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass i Danmark12:05 Fire fra norske klubber i Færøyenes tropp på Ullevaal11:52 Presset Erna Solberg: – Horribelt å mene at homofili er synd11:46 Børsfall etter Trump-trusler om høyere toll11:40 Storavis: Bayern med forsterket Guardiola-jakt11:39 Viking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte10:58 TV-sendte riksrettshøringer kan bli Trumps hittil største utfordring10:57 Varebilsjåfør døde etter kollisjon med buss10:43 Så store prisforskjeller for dagligvarer at det kan være lovbrudd10:40 23 drept i israelske flyangrep mot Gazastripen10:29 Erna Solberg sier Trine Skei Grande midt imot: – Ikke misunnelse10:12 New Zealands parlament stemte for aktiv dødshjelp10:12 Ledigheten faller blant innvandrere i Norge09:02 Nav-skandalen og vogntog på vinterføre er tema i spørretimen08:31 Skoler stenges mens demonstrasjonene raser i Hongkong08:29 Politiet advarer om krevende kjøreforhold: «Svært glatte veier»08:28 Kaos og ødeleggelser i Venezia08:22 Underskrift fra Litauens president gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg08:07 Spanske Villa gir seg etter endt sesong08:05 Lokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52 Skulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44 Thunberg tar katamaran til Spania07:41 Markus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30 Zuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26 Færre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25 Sju drept i bilbombe i Afghanistan07:09 Nylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08 Bussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46 USA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41 Landslagets inspirerende gulrot06:37 Mann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35 Dette skjer i dag06:32 Tande tviler på nytt Kobayashi-show06:31 Mann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21 Oslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12 Granskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48 Setteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44 Tesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42 Dette skjedde i natt05:28 Mann drept under protester i Libanon05:26 Solvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07 Venstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38 200 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06 USA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57 Flere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29 Federer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23 Sju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21 To høyreekstremister pågrepet i Italia02:47 Utslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41 Jeanine Añez er ny president i Bolivia00:05 140 dødsulykker med vogntog gransket00:02 Ny studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01 Senterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00 Kardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34 Mann knivstukket i Akershus22:54 26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20 Ap og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01 Stavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26 Aps elbil-forslag får uventet støtte fra Frp21:13 Uvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08 Faket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46 Devin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17 Palestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:51 – Nordmenn flykter nå til Gran Canaria19:26 Lyntog som myte og mysterium19:00 Forsvunnet i 30 år - nå er den gjenoppdaget18:51 Bergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag
Siste nytt
22:54VerdenTrump: Jeg er en stor fan av Erdogan22:39Politikk– Viktigst å gjøre opp, ikke å være navlebeskuende og granske oss selv22:08NorgePolitiet leter etter tre gutter etter voldshendelse i Oslo22:06VerdenNy studie advarer: Insektapokalypse truer alt liv på jorden21:48NorgeLørenskog-saken: Politiet kan sitte på DNA-profilen til gjerningsperson20:24PolitikkSenterpartiet tar igjen Ap og Høyre på ny måling20:13VerdenFacebook: Har slettet milliarder av falske kontoer20:00MotorTungt skyts mot Dale: – Flaks at ingen har blitt skadd19:28VerdenBer norske studenter reise hjem fra Hongkong19:14NorgeMann pågrepet etter funn av eksplosiver for andre gang på kort tid18:48VerdenHer har politiet 13 ukers «utdannelse»: Brutale videoer sjokkerer18:32VerdenUSAs Ukraina-ambassadør: Trumps mål var å etterforske Biden18:10Motor«Smart lyskryss» testet i Danmark: Kan spare millioner av timer i kø17:19NorgePolitiet trappet opp etterforskning i savnetsak i Trondheim etter funn av gjenstander16:17Politikk«Alle» er invitert til Putins fest – bortsett fra Erna16:15VerdenIEA: Verden må gjøre mye mer for å skifte ut olje med fornybar energi15:48NorgeJulio Kopseng dømt for voldtekt av ytterligere to kvinner15:30SportSandnes Ulf idømmes 0-3-tap etter utsettelse på grunn av banefrost15:28VerdenMinst 13 personer mistet livet i bussulykke i Slovakia15:13PengerOslos byråd innfører pensjon fra første krone14:55VerdenTolv drept i bilbombe i Afghanistan14:54VerdenTo menn stukket med kniv på trikk i Göteborg14:24PolitikkRopstad ut mot miljøbevegelsens menneskesyn: – Vrøvl14:01SportUsikkerhet rundt formsterke «Moi»13:44VerdenSvigersønn-diplomati mellom USA og Tyrkia13:34VerdenSkrivefeil oppklarte 75 år gammelt ubåtmysterium: – Jeg ble målløs13:34NorgeSykehus ilagt forelegg på 300.000 etter dødsfall13:18NorgePolitiet tar beslag i millionformuen til Manshaus13:16ReiseUD endrer reiseråd for Hongkong13:03MotorNederland senker farten for å spare miljøet: – Et elendig tiltak13:01NorgeHøsten slipper ikke taket12:38NorgeTo millioner ekstra til tiltak mot jødehat i Norge12:19NorgeMann døde etter fall inne på Oslo City12:05VerdenTo pågrepet for hærverk mot jødisk gravplass i Danmark12:05SportFire fra norske klubber i Færøyenes tropp på Ullevaal11:52PolitikkPresset Erna Solberg: – Horribelt å mene at homofili er synd11:46PengerBørsfall etter Trump-trusler om høyere toll11:40SportStoravis: Bayern med forsterket Guardiola-jakt11:39NorgeViking Sky var kun en skipslengde fra å grunnstøte10:58PolitikkTV-sendte riksrettshøringer kan bli Trumps hittil største utfordring10:57NorgeVarebilsjåfør døde etter kollisjon med buss10:43PengerSå store prisforskjeller for dagligvarer at det kan være lovbrudd10:40Verden23 drept i israelske flyangrep mot Gazastripen10:29PolitikkErna Solberg sier Trine Skei Grande midt imot: – Ikke misunnelse10:12VerdenNew Zealands parlament stemte for aktiv dødshjelp10:12NorgeLedigheten faller blant innvandrere i Norge09:02PolitikkNav-skandalen og vogntog på vinterføre er tema i spørretimen08:31VerdenSkoler stenges mens demonstrasjonene raser i Hongkong08:29NorgePolitiet advarer om krevende kjøreforhold: «Svært glatte veier»08:28ReiseKaos og ødeleggelser i Venezia08:22VerdenUnderskrift fra Litauens president gir håp om snarlig utlevering av Frode Berg08:07SportSpanske Villa gir seg etter endt sesong08:05ReiseLokalbefolkningen i norske turistområder vil ha turistskatt07:52NorgeSkulle få 150 kroner – må ut med 56 ganger så mye07:44VerdenThunberg tar katamaran til Spania07:41SportMarkus Henriksen om klubbsituasjonen: – Unner ingen noe slikt07:30SportZuccarellos Wild tapte bunnoppgjør mot Kings07:26NorgeFærre søknader om erstatning for tap av sau og lam til rovdyr07:25VerdenSju drept i bilbombe i Afghanistan07:09SportNylands tøffe vei tilbake: – Sjansen kom før jeg trodde07:08PolitikkBussbråket på Torp: Ber statsråden rydde opp06:46VerdenUSA holder tusenvis av barn innesperret på mottak06:41SportLandslagets inspirerende gulrot06:37NorgeMann truet vektere med balltre og sparket politiet i Oslo06:35NorgeDette skjer i dag06:32SportTande tviler på nytt Kobayashi-show06:31NorgeMann i 30-årene knivstukket i Akershus06:21NorgeOslo vil plante 100.000 trær innen 203006:12NorgeGranskning: Indikasjon på menneskehandel i fiskeindustrien05:48NorgeSetteriksadvokaten tror antall Nav-saker vil øke05:44VerdenTesla skal bygge ny elbilfabrikk i Tyskland05:42NorgeDette skjedde i natt05:28VerdenMann drept under protester i Libanon05:26PolitikkSolvik-Olsen mener Vedum kan stanse ny strømkabel til utlandet05:07NorgeVenstre i Trøndelag krever full pelsdyr-kompensasjon04:38Verden200 boliger tatt av skogbranner i Australia04:06VerdenUSA råder amerikanere til å ikke reise til Bolivia03:57NorgeFlere kilder hevder å ikke ha blitt kontaktet av politivoldsbok-forfattere03:29SportFederer har fremdeles håp om sjuende tittel i ATP-finalen03:23VerdenSju drept i voldelige protester i Bolivia etter valget03:21VerdenTo høyreekstremister pågrepet i Italia02:47ReiseUtslipp gjør at NHO vil kutte kraftig i cruisetrafikken02:41VerdenJeanine Añez er ny president i Bolivia00:05Motor140 dødsulykker med vogntog gransket00:02NorgeNy studie: Kristen bakgrunn også negativt for jobbsøkere00:01MotorSenterpartiet vil senke drivstoffavgiftene00:00VerdenKardinals anke over overgrepsdom opp for høyesterett23:34NorgeMann knivstukket i Akershus22:54Verden26 dager med Chile-demonstrasjoner22:20PengerAp og Sp reagerer på Bane Nors million-merkevarebygging22:01NorgeStavanger-par risikerer fengsel for menneskehandel21:26MotorAps elbil-forslag får uventet støtte fra Frp21:13VerdenUvær førte til oversvømmelse i Venezia21:08VerdenFaket hele CVen og et magasincover for å få Trump-jobb – og fikk den20:46VerdenDevin (13) mistet moren i grufullt angrep: – Hun forsøkte å be til gud20:17NorgePalestinske skolebøker forherliger martyrdød – stortingstopper vil revurdere norsk støtte19:51Reise– Nordmenn flykter nå til Gran Canaria19:26StemmerLyntog som myte og mysterium19:00VerdenForsvunnet i 30 år - nå er den gjenoppdaget18:51NorgeBergs advokat: Sannsynlig at Frode Berg benådes onsdag
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus