Fotballforbundet raser mot NRK:

Fotballrettighetene kan havne i retten

VIL NEKTE NRK Å VISE FOTBALLKLIPP: Norges fotballforbund vil nekte NRK i å vise fotballklipp i sine Dagsrevyen- og Sportsrevyen-sendinger. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)
VIL NEKTE NRK Å VISE FOTBALLKLIPP: Norges fotballforbund vil nekte NRK i å vise fotballklipp i sine Dagsrevyen- og Sportsrevyen-sendinger. (Illustrasjonsfoto: NTB scanpix)

Norges fotballforbund (NFF) vil kneble NRK i å vise høydepunktene fra Tippeligaen i sine nyhetssendinger. Nå kan saken havne i retten.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

NFF frykter at verdien på rettighetssalget av norsk fotball vil falle dramatisk dersom NRK fremholder praksisen fra i fjor ved å vise høydepunktene fra Tippeliga-kampene i sine nyhetssendinger samme kveld som kampene blir spilt.

NFF har derfor henvendt seg til Kulturdepartementet (KUD) for å be dem vurdere tiltak som avgrenser statskanalens muligheter for å vise klippene slik NFF ønsker.

Men KUD ser ingen grunn til å endre eksisterende lovverk.

I sitt svar til NFF skriver de blant annet følgende.

«Departementet fastholder vurderingene fra lovens forarbeider. Etter departementets syn er det naturlig at de nærmere grensene for bestemmelsens anvendelsesområde evt. fastlegges gjennom rettspraksis. Tilsvarende standpunkt er bl.a. inntatt i den svenske proposisjonen om gjennomføring av direktivets regler. På denne bakgrunn finner departementet ikke grunn til å foreta noen nærmere presisering av bestemmelsen».

– Vi kommer til å be om et møte med KUD for en nærmere gjennomgang av dette, sier kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff, til ABC Nyheter.

Kan havne i retten

I svarbrevet fra KUD til NFF skriver departementet at «Hvis partene ikke kan komme til enighet om begivenheten er av slik karakter at den omfattes av bestemmelsen, må saken bringes inn for domstolene, som må forta den nærmere grensedragningen i det enkelte tilfellet.»

NRKs sportsredaktør Rune Haug sier statskanalen vil fortsette å vise klippene fra Tippeligaen i sine nyhetssendinger. (Foto: NTB scanpix)NRKs sportsredaktør Rune Haug sier statskanalen vil fortsette å vise klippene fra Tippeligaen i sine nyhetssendinger. (Foto: NTB scanpix)

NRKs sportsredaktør Rune Haug var ikke kjent med NFFs henvendelse til KUD rundt klippene da ABC Nyheter kontaktet ham for en kommentar, men sier de i lang tid har hatt en dialog med fotballforbundet i saken.

– Vi sa klart ifra tidlig hvordan vi tolket loven og har forholdt oss til det siden. Det er riktig at vi har hatt en dialog om dette gående lenge, sist vi møttes rundt dette var i september i fjor, sier Haug til ABC Nyheter.

– Vil dere fortsette å vise klipp på samme måte som i fjor?

– Ja, det vil vi. Vi kommer ikke til å endre praksis. Samtidig så registrerer vi at KUD i sitt svarbrev skriver at saken eventuelt må avgjøres av rettsapparatet dersom man ikke kommer til enighet, svare Haug.

– NFF frykter at verdien på rettighetene vil falle, og dermed mindre inntekter til fotballen. Forstår du det argumentet?

– Jeg forholder meg til at lovens intensjon er at den er ment å ivareta publikums interesser. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere hvorvidt det vil påvirke rettigheter og mulig pris, svarer Haug.

Stridens kjerne: «Stor interesse for allmenheten»

I inneværende rettighetsperiode er det TV 2 og C More som har kjøpt rettighetene til å vise norsk fotball, både på TV og mobile enheter. Det er selskapet Fotball Media, som er eid av NFF og Norsk Toppfotball (NTF) i fellesskap, som har ført forhandlingene på vegne av de to organisasjonene.

NFF skriver i eget årsregnskap at man i løpet av perioden 2013-2016 regner med å passere 2 mrd. kroner i inntekter i forbindelse med den eksisterende rettighetsavtalen.

NFF frykter at NRKs praksis vil føre til «at det vil bli mindre penger til tilgjengelig for det viktige barne- og ungdomsarbeidet som NFF står for», som de selv skriver i brevet til KKD.

«Ved innføringen av EU-direktivet om audiovisuell medietjenester i norsk rett («AMT-direktivet», direktiv 2010/13/EU), ble det innført en bestemmelse i åndsverkloven («åvl») §45a sjette led om fjernsynsselskapers rett til vederlagsfritt å vise korte utdrag fra «begivenheter av stor interesse for allmenheten» i sine «generelle nyhetssendinger». Denne bestemmelsen og måten den praktiseres på av NRK, har negative konsekvenser for verdien av medierettighetene som selges av Norges fotballforbund («NFF»).

Norges fotballforbund ønsker ikke kommentere saken ytterligere annet enn at de vil be om et nytt møte med KUD.

– Vårt standpunkt i forhold til NRKs praksis har ikke endret seg. Utover det ønsker vi ikke å kommentere denne saken ytterligere nå, sier NFFs Graff til ABC Nyheter.

NRKs Rune Haug mener saken er viktig utover kun salget av fotballrettighetene.

– Dette er en prinsipielt viktig sak fordi det blant annet handler om journalistisk frihet, sier han til ABC Nyheter.

Det har ikke lyktes ABC Nyheter å få en kommentar fra C More-sjef Steinar Brændeland i saken.