HA-advokat ble sjef for kampen mot organisert kriminalitet

Ekspert: – En uryddig og uheldig ansettelse

BLE PLUTSELIG SJEF: Advokat Knut Smedsrud forsvarte Hells Angels-sjefen mot mafia-anklager og narkotikasmugling. Før dommen falt ble Smedsrud plutselig en del av politi-Norges mektigste kvartett - og har ansvar for å bekjempe blant annet MC-bander. Foto: Terje Mortensen (VG)
BLE PLUTSELIG SJEF: Advokat Knut Smedsrud forsvarte Hells Angels-sjefen mot mafia-anklager og narkotikasmugling. Før dommen falt ble Smedsrud plutselig en del av politi-Norges mektigste kvartett - og har ansvar for å bekjempe blant annet MC-bander. Foto: Terje Mortensen (VG)

Knut Smedsrud gikk over natten fra å være Hells Angels-advokat i mafiasak, til å bli politi-Norges øverste sjef i kampen mot organisert kriminalitet. Han sto aldri på søkerlisten politiet la ut offentlig.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er Knut Smedsrud
  • Direktør for Politifagavdelingen i Politidirektoratet (POD).
  • Utgjør sammen med politidirektør Odd Reidar Humlegård, avd. direktør Kaare Songstad og ass. politidirektør Vidar Refvik operativ ledelse i POD – den mektigste kvartetten i politi-Norge.
  • Fra 2004 til 2013 privatpraktiserende advokat, de siste årene i Advokatfirma Smedsrud Stoltz. Var forsvarer i bl. a. Nokas-saken og for Hells Angels-sjef Ove J. Høyland i fjor.
  • Har over 20 års erfaring fra ulike stillinger i politiet. 10 år som polititjenestemann, politiadjutant i Oslo politidistrikt, politiinspektør i Justisdepartementet og seksjonssjef for Økonomiseksjonen og Retts- og påtaleseksjonen i Oslo politidistrikt.
  • Var assisterende politimester og konstituert politimester i Asker og Bærum politidistrikt. Var politimester i Drammen i 2001 da politiet etter nitid etterforskning oppklarte at Hells Angels sto bak bombeattentatet mot erkerivalene Bandidos i byen i 1997, der en tilfeldig forbipasserende kvinne ble drept.
  • Fra 2002 til 2004 var han ass. politidirektør i POD under Ingelin Killengreen, men skal ha sluttet fordi deres samarbeid ikke skal ha fungert optimalt.

DETTE SIER LOVEN: OFFENTLEGLOVA

§ 1.Formål

Formålet med lova er å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette for vidarebruk av offentleg informasjon.

§ 3.Hovudregel

Saksdokument, journalar og liknande register for organet er opne for innsyn dersom ikkje anna følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov. Alle kan krevje innsyn i saksdokument, journalar og liknande register til organet hos vedkommande organ.

– Uryddig og uheldig. Noen kan få følelsen av at «noen er sneket inn bakveien». Det gir ikke legitimitet til ansettelsen, sier ekspert på offentlighetsloven, Gunnar Bodahl-Johansen til ABC Nyheter.

Da Knut Smedsrud ble midlertidig ansatt som avdelingsdirektør i politifagavdelingen i Politidirektoratet (POD), var dom ennå ikke falt i straffesaken der han forsvarte sjefen i MC-klubben Hells Angels mot mafia-anklager og narkotikasmugling.

Få måneder senere ble hans stilling som en av politidirektør Odd Reidar Humlegårds aller nærmeste medarbeidere gjort fast – uten å ha vært lyst ut offentlig.

– Som advokat og forsvarer for Hells Angels – som han i stillingen som politisjef skal bekjempe – må det offentlige få vite om at han søker. Man må kunne problematisere dette, sier Bodahl-Johansen, mangeårig medarbeider ved Institutt for journalistikk, og blant Norges fremste eksperter på offentlighetsloven.

– Politikk mot Hells Angels

Smedsrud var fra 2004 i flere saker forsvarer for Ove Jørgensen Høyland, som ifølge politiet er president i den beryktede motorsykkelklubben Hells Angels (HA).

I januar i fjor var Høyland tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen. Påtalemyndighetene mente Høyland sto bak, og trakk i trådene for frakt og salg av 12,7 kilo metamfetamin og 22 kilo hasj.

Hans daværende forsvarer Knut Smedsrud avviste mafiapåstandene hardnakket i Nord-Troms Tingrett. Han hevdet påtalemakten ikke hadde fnugg av bevis.

– Det er en del politikk i denne saken, og det er mye som tyder på at påtalemyndigheten ønsker å få en «mafiadom» på en gruppe i Hells Angels, sa Smedsrud til Nordlys.

Og selv om Høyland var en av åtte tiltalte med HA-tilknytning, advarte Smedsrud retten mot å se for mye på deres tilknytning til MC-klubben – der over 70 prosent av medlemmene ifølge Kripos er domfelt.

– Det er enkeltpersoner som er tiltalt. Hvis retten ser for mye på Hells Angels, kan det påvirke straffeutmålingen, sa den daværende forsvareren i sin prosedyre 8. mars 2013.

Interessert i POD-jobben

Så trakk han seg fra saken, opplyser han.

– Jeg prosederte den, etter det har jeg ikke hatt noe med den å gjøre, sier Knut Smedsrud til ABC Nyheter, og utdyper hvorfor:

– Fordi da meldte jeg min interesse for stillingen i POD.

– Når gjorde du det?

– Etter at jeg var ferdig med den saken der. Jeg vil tro det var i mars.

Bakgrunn: Hells Angels-leder dømt til åtte og et halvt års fengsel

Humlegårds nye kabal

En måned etter at Smedsruds prosederte – 8. april 2013 - offentliggjorde Politidirektoratet listen over de ti som hadde søkt den midlertidige stillingen som sjef i politifagavdelingen med søknadsfrist 20. mars. Smedsruds navn sto ikke på listen.

Først 24. mai offentliggjorde politidirektør Odd Reidar Humlegård på politiets hjemmesider sin nye lederkabal:

HELLS ANGELS-TREFF: Ove Jørgensen Høyland (i midten) var tiltalt etter mafiaparagrafen i Nord-Norges største narkotikasak. Her på HA-treff på Helsfyr. foto: Tore Meek/ScanpixHELLS ANGELS-TREFF: Ove Jørgensen Høyland (i midten) var tiltalt etter mafiaparagrafen i Nord-Norges største narkotikasak. Her på HA-treff på Helsfyr. foto: Tore Meek/Scanpix

Ny direktør i politifagavdelingen: HA-advokat Knut Smedsrud.

Han tiltrådte allerede en uke etterpå, 1. juni – og var ikke til stede da hans tidligere klient Ove Jørgensen Høyland i Nord-Troms tingrett ble dømt til ni års fengsel etter mafiaparagrafen 17. juni. Høyland anket dommen på stedet.

Les også : Ny kriminell motorsykkelbande på vei til Norge

ABC Nyheter har en rekke ganger vært i kontakt med Politidirektoratet for å få innsyn i prosessen rundt ansettelsen av Knut Smedsrud. Direktoratet har vært sparsomme med å gi ut detaljer om prosessen i kulissene.

Les også : Polititopper tjener mer enn regjeringen

Smedsruds navn har ikke stått på noen lister direktoratet har lagt ut offentlig. Han søkte ifølge POD stillingen på eget initiativ 7. mai – syv uker etter fristen – og begynte i jobben vel tre uker senere.

–Urent trav

– Han opplyser at han selv tok kontakt med POD, og at hans navn ble formidlet videre til rekrutteringsbyrået, skriver pressevakten i POD til ABC Nyheter i en epost.

Offentlighetsekspert Gunnar Bodahl-Johansen liker det ikke:

– Jeg synes dette er urent trav, sier han, og utdyper at det virker som om man opererer med en åpen og en lukket prosess. I den åpne er de som har søkt innen fristen, og er på søkerlisten.

RASK PROSESS: Politidirektør Odd Reidar Humlegård fikk Knut Smedsrud inn i sin mektige, operative sjefskvartett drøye to uker etter at han søkte.Foto: Berit Roald NTB/ScanpixRASK PROSESS: Politidirektør Odd Reidar Humlegård fikk Knut Smedsrud inn i sin mektige, operative sjefskvartett drøye to uker etter at han søkte.Foto: Berit Roald NTB/Scanpix

– Så er det en lukket prosess som foregår samtidig. Den gjøres på en måte åpen ved at Smedsrud søker på tidspunktet hvor han er klarert – og får jobben. Dette er å undergrave offentlighetsprinsippet som er knyttet til ansettelser i offentlig sektor, sier Bodahl-Johansen.

– Ikke tradisjon å publisere søkerlister

Politidirektoratet svarer slik på spørsmål om hvorfor dette ikke ble gjort offentlig kjent:

– Politidirektoratet har ikke tradisjon for å publisere søkerlister i flere versjoner på sine nettsider. Den endelige søkerlisten ble ikke publisert på politi.no, på linje med andre rekrutteringsprosesser. Men listen er offentlig, og vil utleveres til de som ønsker å se den, skriver seniorrådgiver Anne Margrete Alværn i Kommunikasjonsstaben i en epost.

På den nye søkerlisten – som ABC Nyheter fikk tilsendt 17. januar 2014 – er Smedsruds navn med.

Gunnar Bodahl-Johansen mener kravet til åpenhet er viktigst rundt stillinger som forvalter og utøver mye makt.

– Det er ikke bra for folk som skal gå inn i stillinger som er avhengig av publikums tillit at prosessene mistenkeliggjøres. Til politiet må man kunne ha tillit – et gjensidig tillitsforhold er viktig. Derfor må det være offentlighet rundt dette, sier Bodahl-Johansen.

VIL HA ÅPENHET: – Det er ikke bra for folk som skal gå inn i stillinger som er avhengig av publikums tillit at prosessene mistenkeliggjøres. Derfor må det være offentlighet rundt dette, sier Gunnar Bodahl-Johansen. Foto: Jarl Fr. Erichsen/ScanpixVIL HA ÅPENHET: – Det er ikke bra for folk som skal gå inn i stillinger som er avhengig av publikums tillit at prosessene mistenkeliggjøres. Derfor må det være offentlighet rundt dette, sier Gunnar Bodahl-Johansen. Foto: Jarl Fr. Erichsen/Scanpix

Han mener det er kritikkverdig at søkerlisten ikke ble offentliggjort.

– Enhver ansettelse av betydning skal være offentlig, fordi folk skal kunne gi sitt syn til kjenne. Man skal kunne initiere en debatt om søkerne. Men det vil aldri skje hvis man ikke vet hvem som er de reelle kandidatene til stillingen.

Knut Smedsrud ble fast ansatt noen måneder senere. Stillingen ble ikke lyst ut offentlig.

– Alt som gir inntrykk av at her er kameraderi, her er det noe bak kulissene det ikke gis kunnskap om, svekker tilliten til både det offentlige og den som får stillingen. Demokratiet er av og til ganske brysomt, sier Bodahl-Johansen.

Les også: 136 politistudenter utdannet til ledighet

POD: – Uproblematisk

HR-direktør Karin Aslaksen forsvarer prosessen – men opererer med litt andre datoer enn Smedsrud selv:

– Det er riktig at Smedsrud førte hovedforhandlingen i den nevnte narkotikasaken på vegne av sin klient januar og februar 2013. Denne saken ble avsluttet fra Smedsrud sin side i midten av februar, og han har ikke hatt oppdrag knyttet til denne klienten etter dette, sier Aslaksen, og legger til at det er vanlig at man skifter roller og stillinger innenfor strafferettssystemet.

– Advokatforskriften sier at alle advokater har krav på ikke å bli identifisert med sine klienter, sier Aslaksen til ABC Nyheter.

Knut Smedsrud selv sier:

– Det å være forsvarer er en samfunnsjobb. En oppgave som er like viktig som dommer og aktor i en straffesak. Man har som forsvarer en rett til ikke å bli identifisert med sine klienter. Jeg har gjort den jobben på en samvittighetsfull og god måte – etter beste evne – hele veien.

Han har vært forsvarer for Høyland tre ganger siden 2004.

Hindrer åpen debatt

– Jeg har ikke blandet sammen kortene. Jeg har ikke hatt noen forbindelse til Politidirektoratet mens jeg jobbet med saken. Jeg avsluttet den umiddelbart etter at jeg var i Tromsø, og har ikke hatt mer med den å gjøre i ankerunde eller noe som helst. Jeg hadde med en medforsvarer som holdt i alt videre i den saken.

– Du prosederte den i mars?

– Jeg prosederte den, etter det har jeg ikke hatt noe med den å gjøre.

– Det var i mars. Så viste du din interesse for POD. Men du står ikke på søkerlisten som ble offentliggjort 8. april?

– Jeg søkte etter at den var offentliggjort. Den søknaden valgte politidirektøren å ta med i betraktningen. Så har jeg vært gjennom en helt ordinær ansettelsesprosess med konsulentselskaper og intervjuer og full pakke, sier Smedsrud.

Offentlighetsekspert Gunnar Bodahl-Johansen vil ikke spekulere i årsaken til prosessen.

– Men den hindrer en åpen debatt når man gjør det på den måten der. Han søkte stillingen på et tidspunkt hvor ingen var klar over at han søkte, fordi det var så lenge etter at søknadsfristen var gått ut.

SLIK VAR PROSESSEN

20. mars 2013: Midlertidig stilling som avdelingsdirektør i politifagavdelingen lyst ut.

8. april 2013: Politiet offentliggjør søkerlisten. Det er ti søkere.

7. mai 2013: Knut Smedsrud søker.

22. mai 2013: Innstilling skrives.

24. mai 2013: Saken behandles i ansettelsesrådet.

24. mai 2013: Politidirektøren offentliggjør at Smedsrud er tilsatt.

1. juni 2013: Knut Smedsrud tiltrer.

11. september 2013: Fast ansettelse av Knut Smedsrud behandles i ansettelsesrådet. Stillingen har ikke vært lyst ut offentlig, HR-direktøren sier de har hjemmel til dette i eget reglement.

1. oktober 2013: Knut Smedsrud ansettes fast som direktør for Politifagavdelingen.

Personvernpolicy