Forsvaret bryter egne minimumsstandarder

De norske soldatene som deltar i oppdrag utenlands får ikke nødvendig hvile mellom turene til krigsområdene, viser data fra Forsvaret. Foto: Forsvarets mediesenter
De norske soldatene som deltar i oppdrag utenlands får ikke nødvendig hvile mellom turene til krigsområdene, viser data fra Forsvaret. Foto: Forsvarets mediesenter

Nesten halvparten av alle norske soldater sendes altfor raskt ut på nye utenlandsoppdrag. – Resultatet blir flere psykisk skadde, sier NVIOs generalsekretær.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Staten har allerede utbetalt om lag 1 milliard i erstatninger til veteraner som har fått psykiske skader etter utenlandsoppdrag.

Dette tallet kan komme til å øke.

Ideelt sett skal man være hjemme i Norge i fem perioder før neste beordring, altså at soldatene etter et oppdrag på tre måneder helst skal være hjemme i femten måneder før neste tur.

Men ikke engang det klarer Forsvaret å etterleve.

For data fra Forsvarets personell- og vernepliktssenter viser at hele 42 prosent av alle soldater som var utelands mer enn en gang i perioden 2001 til 2013, ikke engang var hjemme i to perioder etter beordring.

Det fremkommer i undersøkelse som Forsvarsstabens personellavdeling har utført i samarbeid med allierte og partnere i Nederland, Tyskland, Danmark og Finland.

– Overrasker ikke

At man ikke en gang klarer å etterleve minimum av minimumstiden, overrasker ikke Thor Lysenstøen som er generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO) som har 7500 medlemmer.

– Nei, det overrasker nok ikke. Norge har ikke et pengeproblem som andre nasjoner når det gjelder internasjonale operasjoner, men et personellproblem. Spesielt gjelder dette mindre og spesialiserte fagmiljøer, sier han.

– Men det er jo ingen tvil om at det vil føre til en høyere antall tilfeller med psykiske problemer, sier Lysenstøen.

– Dette går også helt klart ut over den enkeltes forhold til familie og hjemmenettverket, selv om det nok kan være både utfordrende og økonomisk lønnsomt for den enkelte.

– Det er ikke overraskende, sier NVIOs generalsekretær Thor Lysenstøen om de nye tallene fra Forsvaret. Foto: nvio.no– Det er ikke overraskende, sier NVIOs generalsekretær Thor Lysenstøen om de nye tallene fra Forsvaret. Foto: nvio.no

Tidligere har talsmannen for den andre norske veteranorganisasjonen SIOPS, Anders Grindaker, også gitt uttrykk for at man står foran store kompensasjonsutbetalinger til skadde veteraner.

Les også: Spår milliardutbetalinger til norske veteraner

I et brev til forsvarsdepartementet skriver staben at det minimum skal være en dobbelt så lang periode mellom to tjenesteturer som lengden på den siste turen, og at man ønsker å utvide dette til å en periode ute etterfulgt av fem perioder hjemme.

«Utfordringen knyttet til dette er antall oppdrag Norge deltar i sett opp mot den forsvarsstrukturen det er grunnlag for å hente personell fra», skriver staben.

– Har ikke sett toppen

NVIOs generalsekretær minner om at det kan ta lang tid før psykiske ettervirkninger hos den enkelte, og at man ikke har sett alle konsekvensene for de soldatene har deltatt i operasjoner fra Irak (i 2001) til den pågående krigen i Afghanistan.

– Man regner gjerne med at det i gjennomsnitt tar tretten og et halvt år, så da har man ennå ikke sett toppen, sier Lysenstøen.

Han sier at det er store ulikheter mellom hvordan enkeltpersoner reagerer og at det også er store ulikheter mellom de ulike operasjonene.

– Det vil alltid komme nye konflikter som Stortingets flertall vil ønske at vi bidrar i, men da bør Stortinget lytte nøye til de fagmilitæres anbefalninger, sier han.

Personvernpolicy