Åpen for alle - alltid

Vil ha svar på eventuell rovdrift av NFF-ansatte:Arbeidstilsynet krever svar fra Norges fotballforbund

MÅ FORKLARE SEG: Norges fotballforbund, her ved president Yngve Hallén, generalsekretær Kjetil Siem og kommunikasjonsdirektør Svein Graff, må redegjøre for blant annet overtidsgodtgjøring av NFF-ansatte for Arbeidstilsynet. Foto: NTB scanpix
MÅ FORKLARE SEG: Norges fotballforbund, her ved president Yngve Hallén, generalsekretær Kjetil Siem og kommunikasjonsdirektør Svein Graff, må redegjøre for blant annet overtidsgodtgjøring av NFF-ansatte for Arbeidstilsynet. Foto: NTB scanpix
Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter et anonymt tips må Norges fotballforbund (NFF) redegjøre for blant annet arbeidskontrakter og godtgjøring av overtid.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

NFF mottok i februar en henvendelse fra Arbeidstilsynet hvor det bes om en redegjøring for hvordan forbundet forholder seg til ulike bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

Arbeidstilsynet har mottatt et anonymt tips og ber NFF om å redegjøre skriftlig for følgende:

  • Arbeidskontrakttypene som benyttes i NFF
  • En orientering om NFFs eventuelle bruke av særlig uavhengige stillinger
  • En orientering om NFFs bruk og godtgjøring av overtid

I tillegg bes verneombudet i NFF om å sende en selvstendig skriftlig orientering knyttet til forbundets vurdering av arbeidstidsordningene og overtid.

Arbeidstilsynet henviser til taushetsplikten og ønsker ikke å uttale seg om hvor lenge de har kjent til saken.

– Jeg kan ikke si noe om verken hvem som tipset eller når vi ble kjent med dette, sier saksbehandler i Arbeidstilsynet Grethe Fredriksen til ABC Nyheter.

NFF: – Udramatisk

Norges fotballforbund som ifølge egen oversikt har 81 ansatte, sier de tar saken til etteretning. Men de er samtidig fullstendig avslappet til Arbeidstilsynets henvendelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

UDRAMATISK: Kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff, mener henvendelsen fra Arbeidstilsynet er udramatisk. (Foto: NTB scanpix)UDRAMATISK: Kommunikasjonsdirektør i NFF, Svein Graff, mener henvendelsen fra Arbeidstilsynet er udramatisk. (Foto: NTB scanpix)

– Vi antar at Arbeidstilsynet er ute etter å forstå NFF sin bruk av særlig uavhengig stilling. I NFF har vi mange stillinger som innebærer en tydelig og åpenbar «selvstendighet» i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres. I praksis betyr dette at arbeidstakeren styrer sin egen arbeidstid så lenge vedkommende leverer det han eller hun skal.

– At en organisasjon som NFF mottar en anmodning om opplysninger fra Arbeidstilsynet er på ingen måte dramatisk. NFF vil svare Arbeidstilsynet på de spørsmålene de har stilt, åpent og ærlig. NFF har ingen ting å skjule, sier kommunikasjonsdirektør Svein Graff til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Men er dere overrasket over at det kommer en henvendelse fra Arbeidstilsynet, det tyder vel på at ikke alle mener forbundet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser?

Artikkelen fortsetter under annonsen

– NFF som andre bedrifter må være forberedt på å motta en anmodning om opplysninger fra Arbeidstilsynet. Verken verneombud eller AMU har mottatt henvendelser om dette temaet, og vi må forholde oss til henvendelsen og besvare den. Det ser vi ingen dramatikk i. Hvem som har kontaktet Arbeidstilsynet har jeg ikke grunnlag for å mene noe om, svarer Graff.

Ikke lenger uavhengig stilling?

Grethe Fredriksen i Arbeidstilsynet sier alle i utgangspunktet er underlagt arbeidsmiljølovens bestemmelser, men at det finnes visse unntak. Men også i disse unntaksordningene er det regler som må følges.

Det er praksisen NFF har rundt dette Arbeidstilsynet ønsker svar på.

Arbeidstilsynet har etter det ABC Nyheter erfarer fått indikasjoner på at NFF-ansatte har blitt pålagt restriksjoner som gjør at ansatte per definisjon ikke lenger har en «uavhengig stilling».

Artikkelen fortsetter under annonsen

– I utgangspunktet er alle underlagt arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler. Arbeidstidsreglene er verneregler som skal bidra til å forebygge uheldig helsebelastning. Noen virksomheter inngår arbeidsavtaler med ansatte som de definerer som særlig uavhengige stillinger. Ansatte i særlig uavhengig stilling er unntatt lovreglene om arbeidstid.

– Denne stillingstypen krever ikke bare at den ansatte har full frihet til å disponere egen tid, men også selvstendighet med hensyn til når og hvordan man utfører arbeidsoppgavene sine. Lovens unntaksregel for særlig selvstendig stilling har blitt tolket svært restriktivt, sier Fredriksen til ABC Nyheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kan ikke konkludere med brudd i dag

Verneombudet i NFF Nina Kronkvist bekrefter Graffs opplysninger om at hun aldri har blitt kontaktet av forbundsansatte med klager på interne arbeidsrutiner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Jeg som verneombud har ikke mottatt noen saker fra ansatte vedr de spørsmål som arbeidstilsynet etterspør, ei heller har dette vært tema i AMU-møter, sier Kronkvist til ABC Nyheter.

Selv om Arbeidstilsynet ber Kronkvist om en selvstendig vurdering, svarer hun slik da ABC Nyheter ber om en uttalelse av hva hun vil si.

- NFFs ledelse vil svare Arbeidstilsynet på henvendelsen.

Arbeidstilsynet understreker overfor ABC Nyheter at man i dag ikke kan si noe om hvorvidt NFF har brutt bestemmelser i arbeidsmiljøloven.

– Vi kan ikke nå konkludere med at fotballforbundet har brutt med reglene i arbeidsmiljøloven, men vi ønsker å få klarhet i hvordan NFF håndterer spørsmål vedrørende eksempelvis overtid og godtgjøring rundt dette, sier saksbehandler Grethe Fredriksen til ABC Nyheter.