Barnebrud kan få norsk enkepensjon

Trygderetten opphever NAVs avslag til en utenlandsk barnebrud. Foto: NTB Scanpix
Trygderetten opphever NAVs avslag til en utenlandsk barnebrud. Foto: NTB Scanpix

NAV nektet å utbetale etterlattepensjon til en utenlandsk kvinne gift med en norsk statsborger, siden hun var bare 13 år gammel da hun ble gift. Nå har Trygderetten opphevet vedtaket.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Etter at ektemannen, som var norsk statsborger, avgikk med døden, søkte kvinnen etterlattepensjon. Hun oppga at de hadde vært gift siden 1974 og hadde to barn sammen, det siste født i 1985. Ekteparet kommer opprinnelig fra et afrikansk land.

NAV avslo søknaden fordi kvinnen kun var 13 år da hun giftet seg, og begrunnet avslaget med at ekteskapet ikke kunne anses som gyldig etter norsk lov.

Avslaget ble anket og havnet til slutt i Trygderetten, som nå har opphevet avslaget og sendt saken til ny behandling.

Les også: – NAVs eksperter får for stor makt

I anken viste enken til at hun riktignok hadde vært under 18 år da hun giftet seg, men at dette var vanlig i landet på den tiden. Hun skriver at hun ikke må bli diskriminert for noe hun ikke hadde mulighet til å bestemme over selv, og at det faktum at ekteskapet førte til to barn betyr at det må anses som gyldig.

Trygderetten viser til høyesterettsuttalelser om at lovene i landet der ekteskapet blir inngått, skal være avgjørende for om det regnes som gyldig i Norge, med mindre ekteskapet «vil virke støtende mot den norske rettsorden».

«Retten kan ikke se at det er forhold i saken som taler for at dette ekteskapet må anses å stride mot den norske rettsorden. Ekteskapet blir således å anerkjenne», står det å lese i kjennelsen som er publisert i siste nummer av Trygderettens meldingsblad Innsikt.

Les også: 2,5 millioner nordmenn aner ikke hva de får i pensjon

Personvernpolicy