En av ti kvinner i Norge har blitt voldtatt:

Toppolitikerne sjokkert over voldtektstall

Siri Thoresen, Ole Kristian Hjemdal overrekker justis- og beredskapsminister Anders Anundsen en ny rapport om vold og voldtekt som ble presentert onsdag morgen. Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)
Siri Thoresen, Ole Kristian Hjemdal overrekker justis- og beredskapsminister Anders Anundsen en ny rapport om vold og voldtekt som ble presentert onsdag morgen. Undersøkelsen er gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Norske partiledere mener det er sjokkerende og dramatisk at nesten én av ti kvinner i Norge ifølge en fersk studie har blitt voldtatt.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om voldtekt i Norge:

* 9,4 prosent av kvinnene i en ny nasjonal undersøkelse har opplevd å bli voldtatt, mot 1,1 prosent av mennene.

* Halvparten (49 prosent) av kvinnene som rapporterte voldtekt, hadde opplevd voldtekt før fylte 18 år

* Det er ingen indikasjoner på at voldtekt mot unge kvinner har gått ned over

tid. Like mange yngre som eldre kvinner rapporterte voldtekt før fylte 18 år.

* Seksuelle overgrep mot både kvinner og menn blir stort sett utført av menn.

* De aller fleste kjente overgriperen.

* De største gruppene av overgripere når det gjaldt voldtekt var venner, bekjente, nabo, kollega og kjæreste/partner eller tidligere kjæreste/partner.

* Både voldtekt og seksuell omgang før 13 år skjedde i mange forskjellige relasjoner. De viktigste gruppene av overgripere var naboer, andre kjente voksne, familie og slekt annet enn foresatte.

Kilde: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)

Én av tre voldtatte kvinner forteller aldri noen om overgrepet. De oppsøker heller ikke helsepersonell for medisinsk undersøkelse etterpå.

– Det er dramatiske tall, og voldtektstallene er veldig dramatiske i forhold til hvor mange saker som ender opp i retten. Det er store skyggetall, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Vold i nære relasjoner er et politisk ansvar og et samfunnsansvar som er mye bredere enn det. Det dreier seg om normer, holdninger og evnen vår til å se mennesker som er i krise, sier hun.

Venstre-leder Trine Skei Grande slår fast at samfunnet har et ansvar for å ha en straffesakskjede som henger sammen, krisesentre som fungerer og sterke hjelpeorganisasjoner for å bekjempe familievold og overgrep.

– Det er sjokkerende å forholde seg til slike tall. Men jeg synes det er bra de kommer frem, for da kan man virkelig begynne å diskutere dem, sier hun til NTB.

(Klikk på grafikken for større versjon)(Klikk på grafikken for større versjon)

Vanskelig

Mens 1,1 prosent av de spurte mennene sier de er blitt voldtatt, svarer 9,4 prosent av kvinnene det samme. Av de kvinnene som har opplevd voldtekt, var fire av ti redde for å bli alvorlig skadet eller drept, og tre av ti fikk fysiske skader.

Likevel gikk kun 11 prosent av kvinnene til undersøkelse eller behandling etter overgrepet, og hele 29 prosent fortalte aldri til noen hva som hadde skjedd.

Undersøkelsen tar for seg alle former for vold og overgrep i alle livets faser. Resultatene viser stor overlapping mellom ulike former for vold. For eksempel sier 70 prosent av kvinnene som ble voldsutsatt i barndommen, at de også opplevde psykologisk vold fra foresatte. Nær halvparten av dem som hadde opplevd alvorlig vold fra foresatte rapporterte også om vold mellom foreldrene eller foresatte.

Det var også stor overlapping mellom vold og seksuelle overgrep i barndommen og vold og seksuelle overgrep som voksen.

Kun et mindretall av voldtektssakene, én av ti, ble anmeldt til politiet. Andelen var noe høyere for alvorlig fysisk vold, der én av fire saker ble anmeldt.

Penger til tiltak

Justisminister Anders Anundsen (Frp) tok imot rapporten fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). For første gang er en landsomfattende undersøkelse med et så følsomt tema gjennomført som telefonintervju i Norge.

Anundsen varsler at regjeringen har bevilget 20 millioner kroner årlig i fire år til forebyggende tiltak. Pengene skal blant annet brukes på bedre informasjon fra politiets side til folk som anmelder vold i nære relasjoner, styrket forskning på området og tilskudd til frivillige organisasjoner som jobber med dette.

– Det vil også bli etablert en nettportal for å samle mest mulig informasjon til dem som utsettes for dette, slik at de kan hente informasjon på ett sted, sier Anundsen til NTB.

Regjeringen har også satt i gang med en analyse av familievoldssaker for å finne ut hvor systemet svikter. Anundsen ønsker også å finne flaskehalsene som fører til lange behandlingskøer ved barnehusene.

– Barna skal kunne forklare seg og få undersøkelse på ett sted. Det at mange barn må vente i månedsvis, er helt uakseptabelt, sier justisministeren.

– Må vite hvor grensene går

ABC Nyheter skrev i fjor høst at både norske og internasjonale undersøkelser viser at én av ti kvinner har hatt sex mot sin vilje.

Da etterlyste Dixi, ressurssenter for voldtatte og pårørende, bedre seksualundervisning.

– Det er viktig med undervisning for ungdom om hvor grensene går og hva som faktisk er straffbart, uttalte rådgiver Lisa Arntzen.

Les saken: - Én av ti kvinner har hatt sex mot sin vilje

Personvernpolicy