Hevder Norge bryter internasjonale forpliktelser

Den norske praksisen overfor asylsøkere som bruker falske papirer for å komme til Norge, er for streng, hevder Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS) i en ny rapport.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Verken politi, påtalemyndighet eller forsvarere kjenner godt nok til unntaksbestemmelsen i FNs flyktningkonvensjon som i enkelte tilfeller gjør det straffritt å ta seg til Norge med ulovlige papirer, går det fram av rapporten som NOAS presenterer torsdag.

– I utgangspunktet er det kriminelt å komme til landet med falske dokumenter eller uten lovlige papirer. Unntaksbestemmelsen i flyktningkonvensjonens paragraf 31 åpner for at dette ikke er straffbart under visse forhold. Da kan det falske passet være et middel for å nå målet om en asylprosedyre i et annet land, sier juridisk rådgiver i NOAS, André Møkkelgjerd til NTB.

Les også: Færre asylsøkere til Norge i januar

Streng tolkning

I 2008 sendte riksadvokat Tor-Aksel Busch ut nye retningslinjer for hvordan påtalemakten skal håndtere straffbare handlinger i utlendingssaker. Her anbefaler Riksadvokaten blant annet at det skal gis 45 dagers ubetinget fengsel for å komme til Norge med falske papirer.

I rundskrivet viser også Riksadvokaten til unntaksregelen, men legger ifølge NOAS opp til en feil og for streng tolkning av traktaten. Den norske tolkningen blir for streng på reiseruten til Norge og når asylsøkere skal påberope seg unntaksregelen.

Asylsøkernes rettssikkerhet blir ikke godt nok ivaretatt når Riksadvokatens retningslinjer ikke stemmer overens med de bindende, folkerettslige reglene for traktat-tolking, konkluderer NOAS.

Les også: – Svært mange asylsøkere har psykiske lidelser

Vurderer endring

Konstituert statsadvokat hos Riksadvokaten, Line Nyvoll Nygaard, sier i en epost til NTB at Riksadvokaten trenger tid til å vurdere problemstillingen nærmere.

– I den forbindelse vil vi også se på om Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling bør kontaktes. Inntil videre står retningslinjene ved lag, men vi vil vurdere om disse skal endres. Konklusjonen kan formentlig foreligge i løpet av mars måned. Dersom det før dette tidspunkt kommer opp saker for domstolene, antas at forsvarerne vil prosedere på at NOAS' oppfatning må legges til grunn, skriver Nygaard.

Ikke statistikk

Under arbeidet med rapporten har André Møkkelgjerd slitt hardt med å kunne dokumentere hvordan retningslinjene fra Riksadvokaten har blitt fulgt opp.

– Det finnes ingen statistikk over hvordan reglene praktiseres på grensen. I et halvt år har vi vært i kontakt med Politidirektoratet som ikke klarer å få fram tall fra politidistriktene, sier Møkkelgjerd til NTB.

Personvernpolicy