EØS-ordning:

Stadig flere nordmenn får dekket helsehjelp i Europa

TANNLEGE I UTLANDET: Siden 2011 har nordmenn kunnet dra til et annet EØS-land for å få diverse helsebehandling. Refusjoner for tannbehandling omtrent dobles årlig. – Det oppleves som fordelaktig å reise å få tannbehandling ute, mener avdelingsdirektør Bernhard Geicke i HELFO utland. Foto: NTB scanpix
TANNLEGE I UTLANDET: Siden 2011 har nordmenn kunnet dra til et annet EØS-land for å få diverse helsebehandling. Refusjoner for tannbehandling omtrent dobles årlig. – Det oppleves som fordelaktig å reise å få tannbehandling ute, mener avdelingsdirektør Bernhard Geicke i HELFO utland. Foto: NTB scanpix

Nordmenn fikk i fjor dekket helsetjenester i andre EØS-land for totalt 27,7 millioner kroner. Det er nesten 20 millioner mer enn i 2011, da ordningen ble innført. Særlig tannbehandling øker år for år. – Ikke unaturlig om det fortsetter å øke, mener HELFO-direktør.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Behandling «utenfor sykehus» i et annet EØS-land:

Norske borgere med medlemskap i folketrygden kan dra til annet EØS-land for å få behandling «utenom sykehus».

Fra 1. januar 2011 ble det innført en ny refusjonsordning (folketrygdloven §5-24a), som omfatter bestemte typer helsetjenester mottatt innenfor EØS-området.

Du får kun refusjon for helsehjelp som du ville fått dekket dersom hjelpen var mottatt i Norge.

Refusjonsordningen omfatter behandling og undersøkelse blant annet hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege, i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge.

Videre vil også kjøp av visse legemidler og medisinsk utstyr kunne dekkes etter denne ordningen.

Legehjelp omfatter både allmennlege og legespesialist, samt prøver og undersøkelser ved medisinske laboratorier, radiologiske undersøkelser og behandling, viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr.

I tillegg omfattes legemidler ved infertilitetsbehandling og hormonelle prevensjonsmidler til kvinner mellom 16 og 20 år.

Helsetjenesten som ytes må være nødvendig i forhold til sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel eller svangerskapsavbrudd.

Helsetjenester som ikke er medisinsk nødvendig, eller er av alternativ eller eksperimentell art, gir ikke rett til stønad.

Du må betale for behandlingen selv og deretter søke om refusjon.

Reiseutgiftene dekkes kun til det nærmeste sted i Norge hvor du kunne fått behandlingen. Du må selv dekke samme egenandel som du måtte betalt for tilsvarende helsetjeneste i Norge.

Kilde: helfo.no

De siste tre årene har nordmenn gjennom EØS-regelverket hatt mulighet til å reise til andre EØS-land for å få behandling.

Det er Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som administrerer ordningen. I fjor godkjente de totalt 8235 saker og refunderte totalt 27,7 millioner kroner, viser tall ABC Nyheter har fått tilgang til.

Det er en økning fra 7619 saker og 21,9 millioner kroner utbetalt i 2012. I 2011, da ordningen ble innført, ble 3787 saker godkjent og 8,1 millioner kroner refundert.

– Jeg synes det er naturlig at vi etter hvert som refusjonsordningen blir kjent, får en økt bruk, sier avdelingsdirektør Bernhard Geicke i HELFO utland til ABC Nyheter.

Tannlege øker mest

De aller fleste søknadene fra i fjor gjaldt på fysioterapi (6157 saker godkjent). Vel 70 prosent av refusjonskronene (19,6 millioner) gjelder fysioterapibehandling i andre EØS-land.

I kroner er tannbehandling den nest største posten, med utbetalinger på til sammen 6,5 millioner kroner, fordelt på 409 saker. Utbetalingene til tannlege i EØS har økt fra 1,8 millioner kroner i 2011 og videre fra 3,7 i 2012.

HELFO godkjente 1054 saker som gjaldt legebehandling utenfor sykehus i EØS i fjor, som til sammen ga refusjoner på 472.000 kroner.

444.000 kroner ble også utbetalt for å dekke legemidler (257 saker).

– Det vi ser er at fra i fjor til i år har omfanget av det største området, fysioterapi, stagnert litt, mens det som øker mest er utgifter til tannbehandling. På det området har man grovt sett hatt en dobling hvert år siden 2011, sier Geicke.

– Det er vel ikke unaturlig om det kommer til å øke fremover også, fordi det oppleves som ganske fordelaktig å reise ut og få tannbehandling ute, fortsetter han.

Les også: Sjekk om du kan få dekket tannlegeregningen

Må ha henvisning

Refusjonsordningen omfatter behandling og undersøkelse «utenfor sykehus», blant annet hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege, samt kjøp av visse legemidler og medisinsk utstyr.

Forutsetningen for å få refusjon er at det er utgifter til behandling eller legehjelp du i utgangspunktet skulle eller kunne fått i Norge. Du må ha en henvisning fra norsk lege, du betaler selv for behandlingen, men får altså utgiftene dekket i ettertid.

Helsetjenester som ikke er medisinsk nødvendig, eller er av alternativ eller eksperimentell art, gir ikke rett til stønad.

HELFO ga i 2013 avslag på 664 søknader.

Les også: Tannlege mistet autorisasjonen - fortsatte å behandle pasienter

Ordningen skal utvides

I oktober i fjor trådte EUs pasientrettighetsdirektiv i kraft i EU-landene, med dette direktivet vil ordningen også omfatte behandling på sykehus i EØS-området. Men direktivet er ikke innført i Norge enda.

– Det er gitt visse signaler om at det vil komme i løpet av året. Men det mangler en formell tilslutning fra norske myndigheter og en forskrift, sier Bernhard Geicke.

Når det formelle er på plass og direktivet trer i kraft i Norge, vil ordningen altså også omfatte behandlinger mottatt ved sykehus i et annet EU-/EØS-land. Men Geicke forventer ikke noen stor strøm av norske pasienter til sykehus i Europa.

– Personlig tror jeg ikke det kommer til å bli stort omfang av folk som drar ut og søker sykehustjenester, det er i pakt med erfaringer man har gjort i Sverige hvor det er helt fritt for brukeren å reise ut og få behandlingen refundert etterpå. Bortsett fra at det er et visst bytteforhold mellom Malmö og København, er antallet som reiser ut forsvinnende lite.

– Jeg tror heller ikke at vi vil oppleve noe lavine av folk som skal ut og få sykehusbehandling; til det er det norske helsevesenet for godt, sier avdelingsdirektør Bernhard Geicke i HELFO utland til ABC Nyheter.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus