Kommune-forsker om kommunesammenslåing:

– Myte at norske kommuner er så små at de må slås sammen

– Folk er mest tilfreds i små kommuner, mens NHO ønsker seg store. Store kommuner gir marked for konkurranseutsetting, sier professor Bjarne Jensen. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.
– Folk er mest tilfreds i små kommuner, mens NHO ønsker seg store. Store kommuner gir marked for konkurranseutsetting, sier professor Bjarne Jensen. Foto: Thomas Vermes/ABC Nyheter.

Norske kommuner har dobbelt så stort innbyggertall som gjennomsnittet i EU og 14 ganger så stort areal. – Kommunesammenslåing må ikke vedtas på bakgrunn av myter, advarer professor Bjarne Jensen.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

GARDERMOEN (ABC Nyheter): Forrige uke foreleste Bjarne Jensen ved Høgskolen i Hedmark for ordførere, andre politikere og tillitsvalgte på en konferanse om regjeringens varslede kommunereform. Den ble arrangert av Fagforbundet og Småsammfunnsforeningen.

Der advarte professoren mot at politikerne skal gjøre samme tabbe med omorganisering av Kommune-Norge, som han mener de har gjort tidligere:

– Jeg har studert kommuner og forvaltning i mange land. Kommunene har store utfordringer. Ofte blir svaret å endre strukturen. Men det er ikke mange som vil si at sykehusreformen eller NAV-reformen har vært store suksesser, sier professoren, som har en fortid blant annet som rådmann i storkommunene Kristiansand og Bergen.

– Det som preger disse reformene, er at faktagrunnlaget var spedt, sier Bjarne Jensen.

Les også: - Vi skal ikke spare en krone på kommunereformen vår

Flere folk, større areal i Norge

Han mener upresise betegnelser er en feil ved offentlige debatter, blant annet at en kommunestruktur preget av mange små kommuner, må bli det regjeringen kaller «robuste».

– Robuste kommuner må defineres, sier professor Jensen, som ved hjelp av tall ønsker å slå hull på myten om at Norge har så mange små kommuner.

Ifølge professor Jensen og amanuensis Ole Gustav Narud ved Høgskolen i Hedmark, er følgende tilfellet (2008-tall):

  • Gjennomsnittlig antall innbyggere i kommunene i EU: 5530. I Norge: 11.022.
  • Gjennomsnittlig areal for kommunene i EU: 49km². I Norge: 710km².
  • Andel kommuner med færre enn 5000 innbyggere i EU: 82%. I Norge: 55%.

Les også: Har ikke ordførerne med seg på kommunesammenslåing

Samarbeid eller demokrati-felle?

– Vi får ikke lavere kostnader ved å få større kommuner, hevder Bjarne Jensen, som ser positivt på framveksten av samarbeid kommunene mellom om å løse oppgaver.

Det skjer blant annet i form av interkommunale samarbeidsselskpaer IKS.

– Det utskjelte IKS-samarbeidet er ikke et demokratisk problem som enkelte hevder. Det gjør at vi uten endringer i kommunestrukturen kan ta ut stordriftsfordelerproblemer.

Politikere fra regjeringspartiene og Venstre mener IKS svekker demokratiet.

Les: - Storkommuner er bedre for demokratiet enn kommunalt samarbeid

Folk er mer tilfredse i små kommuner

Ikke minst bør politikerne undersøke hvor innbyggerne er mest fornøyde, påpeker Jensen og viser til Innbyggerundersøkelsen som Direktoratet for forvaltning og IKT la fram i 2013.

Den viser at innbyggerne i små kommuner er mer tilfreds med omsorgstjenester og tjenester innrettet mot barn. I byene syns folk derimot at de får bedre kollektivtransport og kulturtilbud.

– Innbyggernes medvirkning og tilfredshet er størst i små kommuner, oppsummerer Jensen og legger til:

– Derimot gir store kommuner størst mulighet for konkurranseutsetting og markedsløsninger av kommunale tjenester.

NHO har jo vært pådriver for kommunesammenslåing. Markedet i små kommuner er for lite til at det blir interessant. NHO er opptatt av å få mer kommersialisering av de offentlige tjenestene.

Les også: - Kommunesammenslåing gir markeder for privatisering

Personvernpolicy