Meny

Raser mot norsk eksport av krigsmateriell til India

Klikk på landene for å se hvor mye de kjøpte for i 2013 og i 2012. USA er tydelig den største kunden for norske våpenprodusenter.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Changemaker mener det kan bidra til et våpenkappløp og en eskalering av konflikten mellom India og Pakistan.

Utenriksdepartementets kontroll med forsvarsmateriell

Det politiske grunnlaget for kontrollen med eksport av forsvarsmateriell er Regjeringens erklæring av 11. mars 1959 og Stortingets vedtak av samme dato, som slår fast at:

«det skal ved avgjørelsen legges vekt på de utenriks- og innenrikspolitiske vurderinger, og hovedsynspunktet bør være at Norge ikke vil tillate salg av våpen og ammunisjon til områder hvor det er krig eller krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig».

I vedtak av samme dato tar Stortinget

«til etterretning den erklæring Statsministeren på vegne av Regjeringen har lagt frem. Stortinget vil sterkt understreke at eksport av våpen og ammunisjon fra Norge bare må skje etter en nøye vurdering av de uten- og innenrikspolitiske forhold i vedkommende område. Denne vurderingen må være avgjørende for om eksport skal finne sted».

I 1997 sluttet et enstemmig Storting seg til en presisering om at

«Utenriksdepartementets vurdering av disse forholdene omfatter en vurdering av en rekke politiske spørsmål, herunder spørsmål knyttet til demokratiske rettigheter og respekt for grunnleggende menneskerettigheter».

Avslag på søknader om eksport

I 2012 ble det gitt 18 avslag på søknader og henvendelser om eksportlisens for forsvarsmateriell og tjenester. Avslagene gjaldt Pakistan, Bangladesh, Libya, Den sentralafrikanske republikk, Yemen, Taiwan, Mongolia, Colombia, Turkmenistan, Uganda, Eritrea, Irak og Hviterussland.

I 2012 ble det gitt fire avslag på søknad om eksport av flerbruksvarer (...) for militær bruk i India, Libanon, Yemen og Colombia. I tillegg ble det gitt tre avslag på utførsel av ikke-listede varer for militær bruk i Irak, Colombia og Eritrea.

Kilde: Meld. St. 49(2012-2013) (Melding til Stortinget: Eksport av forsvateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og intenasjonalt ikke-spredningssamarbeid).

Det ble tolldeklarert krigsmateriell for 300.000 kroner til India i 2013, ifølge SSB. Deres oversikt inkluderer ikke hva slags type materiell som har blitt eksportert, bare verdien av det.

Men i 2013 var første året norsk våpenindustri kunne ha eksportert våpen og ammunisjon (A-materiell) til landet.

– På bakgrunn av en henvendelse fra norsk forsvarsindustri åpnet den rød-grønne regjeringen i 2012 for salg av A-materiell til India. Det ble likevel understreket at hver enkelt søknad om eksport ville kreve en individuell behandling. Stortinget har nå til behandling meldingen om eksport av forsvarsmateriell i 2012, skriver statssekretær i Utenriksdepartementet, Bård Glade Pedersen, i en epost til ABC Nyheter.

I 2012 ble det ikke eksportert våpen, men B-materiell til landet.

Men nøyaktig hva som ble eksportert i 2013 ønsker UD først å informere om i stortingsmeldinga som kommer i oktober.

– Kongsberg Gruppen har per i dag ingen eksport av forsvarsteknologi til India, sier Johannes Dobson, kommunikasjonsrådgiver for ekstern kommunikasjon i Kongsberg Gruppen til ABC Nyheter.

Nammo ønsker ikke å svare på hvorvidt de har avtaler med India.

– Nammo eksporterer hovedsakelig til EU-land, NATO-land og noen land i Asia og Australia, sier Sissel Solum, kommunikasjonsdirektør i Nammo, til ABC Nyheter.

Jobber for mer samarbeid

Men rett før jul dro Forsvarsdepartementet sammen med norsk våpenindustri til India. Dette bekrefter både Nammo og Kongsberg Gruppen.

– Vi samarbeider med den indiske kjøretøyprodusenten Tata for å se på mulige løsninger. I første omgang skal vårt våpenstyringssystem prøves ut på et militært Tata-kjøretøy for demonstrasjon, sa Ronny Lie i kommunikasjonsavdelingen til Kongsberg Gruppen til Dagsavisen da reisen ble først kjent.

Den totale våpeneksporten har gått ned over 400 millioner i 2013, ifølge tall fra SSB.

Les mer: Norsk våpeneksport stuper

– Vi ser at det er og har vært betydelige budsjettkutt i Europa og USA og at resultatet av disse har vært at noen kontrakter og utviklingsprogrammer blir kansellert eller utsatt, sier Solum i Nammo til ABC Nyheter.

Derfor er det også naturlig at våpenprodusentene nå søker etter nye markeder.

Changemaker reagerer

– Selv om Norges totale våpeneksport har gått ned er det fremdeles hårreisende at «fredsnasjonen» Norge velger å fortsette og eksportere krigsmateriell til autoritære og undertrykkende regimer som De forente arabiske emirater, Qatar, Kuwait og Saudi Arabia, sier leder i Changemaker Ingrid Aas Borge til ABC Nyheter.

Som man kan se av kartet over så eksporterte Norge våpen til de nevnte landene for:

  • De forente arabiske emirater: nesten 5 millioner kroner
  • Qatar: 0 kroner i 2013 (rundt 2000 kroner i 2012)
  • Kuwait: 3 millioner kroner
  • Saudi Arabia: 150 000 kroner

Kongsberg Gruppen bekrefter at de i 2013 har hatt leveranser av radiokommunikasjonsutstyr til både Saudi-Arabia og Kuwait.

Men Changemaker er spesielt kritiske til et nytt samarbeid med India:

– Det er problematisk at våpensamarbeidet og eksporten med India nå har kommet i gang. India er fremdels i konflikt med Pakistan i området Kashmir, og vi bidrar derfor til et våpenkappløp mellom India og Pakistan. På tross av våpenhvileavtalen i Kashmir foregår det voldelige sammenstøt og menneskerettighetsbrudd, sier Borge og legger til:

– Økt tilførsel av våpen øker sannsynligheten for væpna konflikt, og vi mener dette bryter med norsk eksportregelverk. Norge og norsk våpenindustri bør verken tjene penger på menneskerettsbrudd eller legge til rette for væpna eskalering av konflikter.

– Våpeneksport sender et signal

Forsker hos Institutt for fredsforskning (Prio) Nicholas Marsh tror ikke en eksport til en verdi av kun 300.000 kroner vil ha noen stor innflytelse på selve konflikten mellom landene.

Den indiske hæren patruljerer langs grensen som deler Kashmir mellom India og Pakistan i desember. Spenningen steg betraktelig i området i fjor. Foto: Channi Anand/AP Photo/NTB scanpix.Den indiske hæren patruljerer langs grensen som deler Kashmir mellom India og Pakistan i desember. Spenningen steg betraktelig i området i fjor. Foto: Channi Anand/AP Photo/NTB scanpix.

– Den eksporten som har vært til nå vil ikke ha noen stor påvirkning på konflikten, sier han til ABC Nyheter og understreker:

– Men det er helt klart at ved å nå eksportere våpen til India så sender vi et signal til Indiske og Pakistanske myndigheter.

Marsh har forsket på global handel med våpen og mener at India er under press fra både Pakistan og Kina for å oppgradere sin militære teknologi.

– India føler seg truet av Pakistan og de er i en strategisk konkurranse med Kina, forteller han.

Velger ikke bort konfliktland

– Changemaker og Norsk Folkehjelp er kritiske til at det eksporteres våpen til flere av landene på listen. Hva er deres kommentar til den kritikken de framsetter?

– Når det gjelder eksport av forsvarsmateriell og forsvarsteknologi har Norge et strengt regelverk som Kongsberg Gruppen og andre forsvarsleverandører er underlagt. Det er Utenriksdepartementet som godkjenner all eksport av norsk forsvarsmateriell, sier Dobson i Kongsberg Gruppen.

En indisk soldat viser fram en rakett som skal ha vært skutt opp av den pakistanske hæren i nærheten av grensen i Kashmir. Foto: Channi Anand/AP Photo/NTB scanpix.En indisk soldat viser fram en rakett som skal ha vært skutt opp av den pakistanske hæren i nærheten av grensen i Kashmir. Foto: Channi Anand/AP Photo/NTB scanpix.

– Vi forholder oss til det norske eksportkontrollregelverket, sier Sissel Solum, kommunikasjonsdirektøren i våpenprodusenten Nammo, til ABC Nyheter.

Også i utenriksdepartementet er de enig i at regelverket er strengt. Et av verdens strengeste, skal vi tro statssekretær Bård Glad Pedersen.

– Norge har et av verdens strengeste regelverk for eksport av forsvarsmateriell. Alle som ønsker å eksportere forsvarsmateriell eller sivile varer som kan ha militær bruk må ha lisens fra UD. Det har vært bred enighet i Stortinget om det norske regelverket, og hovedregelen er at vi ikke tillater eksport til land der det er krig eller borgerkrig, eller der krig truer, skriver han til ABC Nyheter.

– Bred politisk enighet

Det endrer ikke på standpunktet til Changemaker.

– Det er helt uforståelig for Changemaker at en slik eksportpolitikk kan være forenlig med Norges lovverk som sier at Norge ikke skal eksportere til områder i krig og konflikt eller der hvor krig truer, eller til land hvor det er borgerkrig. Et samla Storting har gått inn for at det ikke skal eksporteres krigsmateriell til land som ikke respekterer grunnleggende menneskerettigheter, sier Borge til ABC Nyheter og legger til:

– Derfor er det sjokkerende at utenriksminister Børge Brende og den blå regjeringa fortsetter eksport til autoritære regimer og til land i konflikt da de i sin regjeringsplattform vektlegger beskyttelse av menneskerettighetene.

Men statssekretær Bård Glad Pedersen viser til at dette er en videreføring av tidligere praksis.

– Det har vært bred politisk enighet om et strengt regelverk for eksport, og reglene er ytterligere klargjort for å sikre at det ikke skal eksporteres forsvarsmateriell som kan brukes til intern undertrykking i mottakerlandet der det kan være risiko for det. Regjeringen vil videreføre den strenge praksisen som også tidligere regjeringer har fulgt, skriver han til ABC Nyheter.

Han mener at den norsk eksporten av forsvarsmateriell ikke gjøres i strid med de forutsetninger og regler Stortinget har vedtatt.

– UD følger det strenge regelverket Stortinget har vedtatt for norsk eksport av forsvarsmateriell og hver søknad om lisens vurderes grundig.

Takk for at du abonnerer

Motta våre nyheter via Messenger

Jeg godtar brukvervilkårene
Populært

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus