Opptakene fra Treholt-saken avgradert

To av koffertene med lydkassettene av Treholtopptakene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.
To av koffertene med lydkassettene av Treholtopptakene. Foto: Berit Roald / NTB scanpix.

Lydbåndene fra den lukkede delen av rettssaken mot spiondømte Arne Treholt er avgradert. Opptakene vil bli frigjort.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fakta om Terra-saken

* Åtte norske kraftkommuner lånte penger med sikkerhet i framtidige kraftinntekter og investerte pengene i obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities.

* De åtte kommunene er Hattfjelldal, Hemnes, Rana og Narvik i Nordland, Bremanger og Vik i Sogn og Fjordane, Kvinesdal i Vest-Agder og Haugesund i Rogaland.

* Meglerfirmaet Terra-Securities ble slått konkurs 28. november 2007. De åtte kommunene har fremmet krav om til sammen nær 1,5 milliarder kroner i boet etter Terra Securities, men har så langt ikke fått noe ut av boet.

* De åtte kommunene besluttet i september 2008 å trekke långiverne DNB og Depfa Bank til ansvar gjennom å slutte å betale på lånene. Kommunenes påstand var at bankenes utlån til Terra-investeringene er i strid med kommuneloven, som bankene har et selvstendig ansvar for å forholde seg til.

* Narvik og Haugesund kommune fikk i en rettsavgjørelse i London i oktober 2009 redusert sin gjeld til irske Depfa Bank med 88 millioner kroner.

* Sju av kommunene sto sammen med boet i Terra Securities bak et søksmål mot Terras eier, amerikanske Citigroup. Haugesund er ikke med på dette søksmålet. En domstol i New York avviste i april 2013 saken mot Citigroup. Avgjørelsen er anket.

* Saken der DnB har saksøkt de sju Terra-kommuner for mislighold av lån, skulle opprinnelig opp i november 2009, men er utsatt i påvente av utfallet av rettssaken mot Citigroup.

* Kommunene går nå til sivil sak mot Terra Securities' forsikringsselskap ACE European Group Limited, med krav om 100 millioner kroner i erstatning. Saken startet i Oslo tingrett 27. januar.

Avgraderingen skjer etter at Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste har lyttet seg gjennom flere hundre timer med opptak fra den lukkede delen av straffesaken mot Treholt i 1985.

Konklusjonen er at graderingen oppheves.

– Dette betyr at alt fra den hemmelige delen av Treholt-saken som var knyttet til vårt forhold til fremmede makter, nå kommer til å bli frigjort. Det er et unntak for to vitner der dørene ble lukket av hensyn til privatlivets fred. Her er spørsmålet om innsyn ennå ikke avklart, sier statsadvokat Lasse Qvigstad til NTB.

Les også: Her er Treholts nye hjelpere

Tre firedeler

Det er de siste tre firedelene av de totalt 263 kassettene med til sammen 175 timers lyd fra rettssaken som nå blir frigjort.

I fjor sommer fikk norsk presse innsyn i lydbåndene fra den åpne delen av rettssaken mot Treholt.

Disse lydbåndene ble frigitt etter krav fra NRK, Norsk Redaktørforening, Norsk Presseforbund og 15 norske redaksjoner.

Frigivelsen av de første lydbåndene skjedde etter at Høyesterett ga mediene medhold i at kravet om innsyn måtte vurderes i lys av artikkel 10 om ytringsfrihet i Den europeiske menneskerettighetserklæringen.

Les også: - Ren konfiskasjon fra EU, sier harm Arne Treholt

Neppe skandaler

Statsadvokat Qvigstad sier at påtalemyndigheten er tilfreds med sakens utgang.

– Jeg tror ikke det finnes noen skandaler eller nyheter i dette materialet. Men det er viktig å huske at det som ble hemmelig den gang, nå måtte vurderes opp mot dagens situasjon. Derfor var det nødvendig å gå veien om Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet og Politiets sikkerhetstjeneste som er de kompetente myndighetene til å vurdere det graderte materialet fra rettssaken, sier han.

Statsadvokaten har nå bedt Borgarting lagmannsrett om å oppheve taushetspålegget som ble fattet ut fra daværende domstolslov i 1985.

– Dette er å regne som en formalitet. Men det må besluttes før det blir endelig, sier statsadvokaten til NTB.

– Burde ha skjedd tidligere

Arne Treholts advokat Harald Stabell mener avgraderingen av Treholt-opptakene skulle vært gjort for lenge siden.

– På vegne av Treholt er jeg meget tilfreds med at det endelig har skjedd en avgradering av disse dokumentene, sier Stabell til NTB, men legger til at dette kunne ha skjedd tidligere.

– Ingenting i de dokumentene kan på noen som helst måte berøre rikets sikkerhet eller være et problem for staten. At det har gått så lang tid, er uforståelig for oss og for veldig mange andre, sier Stabell.

På spørsmål om hvilken betydning denne avgraderingen vil få, svarer advokaten at det vil fremtiden vise.

– Det er ikke gitt at denne saken er ferdig. Uten at jeg vil si noe mer om det nå, sier han.

Benådet

Arne Treholt var byråsjef i Utenriksdepartementet da han i 1985 ble pågrepet og dømt til 20 års fengsel for spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Hans forsøk på å få saken gjenopptatt, er to ganger blitt avvist.

Treholt ble benådet og løslatt i 1992 av helsemessige grunner, etter å ha sonet åtte år og fem måneder av dommen.

Personvernpolicy