Sender brev om Sanner og Listhaug:

Stortingets kontrollkomité redd regjeringen omgår Stortinget

Innfører Erna Solbergs regjering lover før Stortinget har fått vurdert forslagene til nye lover? Martin Kolberg (Ap) vil ha svar fra statsministeren. Foto: Morten Holm / Scanpix.
Innfører Erna Solbergs regjering lover før Stortinget har fått vurdert forslagene til nye lover? Martin Kolberg (Ap) vil ha svar fra statsministeren. Foto: Morten Holm / Scanpix.

– Hvorfor ser ikke regjeringen seg tjent med å følge demokratiske prinsipper for utforming av politikk? spør Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité i brev til statsminister Erna Solberg.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité kommer med alvorlige anklager om at regjeringen i praksis gjennomfører lovendringer før den lovgivende forsamlingen har fått sakene til behandling.

Det skjer i to brev sendt til statsminister Erna Solberg torsdag ettermiddag, mot regjeringspartienes ønske.

I det ene brevet ber de Solberg klargjøre hvordan et utspill fra landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) overfor kommunene om prissetting på landbrukseiendommer skal forstås.

I den andre saken ber komiteen om at Justisdepartementets lovavdeling må vurdere den såkalte forsøksordningen med snøscooterkjøring.

– Vi spør om det er riktig

– Vi spør statsministeren om det er riktig å be kommunene om å forhåndstolke en lov før den er vedtatt i Stortinget, sier leder av kontroll- og konstitusjonskomiteen, Martin Kolberg (Ap) til ABC Nyheter om Listhaugs sak.

4. desember sendte landbruks- og matministeren ut et rundskriv til kommunene, som er blitt omstridt. Der ber hun om at de eksisterende bestemmelsene om pris ved salg av landbrukseiendommer «ikke blir tillagt avgjørende vekt i vurderingen av om det skal gis konsesjon.»

Les også: Landbruksdepartementet får stryk av jussprofessor

Høring og gjennomføring samme dag

Det var samme dag Listhaug sendte ut på høring et forslag til lovendring om samme sak, å oppheve prisbestemmelsen i konsesjonsloven. Fristen for uttalelser er 1. februar og lovforslaget er langt fra å komme til Stortinget.

– Det er en ærlig sak å komme med en ny lov. Men da må lovendringen behandles i Stortinget, ikke som et rundskriv til kommunene, sier Martin Kolberg.

Listhaug forsvarte sin handlemåte i et brev til komiteen 6. januar.

Det brevet aksepterer ikke Kontrollkomiteens flertall. Vi ønsker nå statsministerens vurdering om dette er riktig, sier Kolberg.

«Komiteen ønsker derfor statsministerens begrunnelse for hvorfor regjeringen ikke ser seg tjent med å følge demokratiske prinsipper for politikkutforming i denne saken», heter det i brevet.

– Dette dreier seg om et tolkningsspørsmål, sier Høyres stortingsrepresentant Michael Tetzschner til ABC Nyheter.

– Vi mener ikke det var behov for disse spørsmålene fra komiteen. Brevet fra Listhaug er slett ikke noe pålegg om noe som helst. Det bare minner kommunene om at det er rom for lokalt skjønn innenfor dagens regelverk, sier han.

Snøscooter-kjøring som lovbrudd?

Den andre striden dreier seg om regjeringens såkalte «forsøksordning» med snøscooterkjøring, som det blir åpnet for i 108 av landets kommuner. Venstre reagerte på det de betrakter som frislipp i strid med gjeldende lov, og ba Stortingets utredningskontor vurdere saken.

Utredningskontoret konkluderer med at forsøksloven ikke gir hjemmel for en så omfattende reform.

Det siste er kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner uenig i. I et brev til kontrollkomiteen 9. januar går Sanner god for forsøksordningen.

Komiteflertallet fastholder sitt syn om at 108 kommuner faktisk dekker 100 prosent av de aktuelle kommunene for fornøyelseskjøring med snøscooter, og ber statsministeren om å få en juridisk vurdering av lovligheten hos Justisdepartementets lovavdeling.

– Vi mener svaret kommunal- og moderniseringsminister Sanner har gitt om forsøkslovens rekkevidde, er tilfredsstillende, sier Michael Tetzschner fra Høyre.

– Nå er det sendt et brev til statsministeren. Så får vi se om det kommer et svar som er tilfredsstillende for flere enn oss, legger han til.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden

Velkommen til debatt

ABC Nyheter ønsker velkommen til debatt om det meste. Men vi krever at du er saklig og viser respekt for menneskene sakene handler om og dine meddebattanter. Regler for kommentering finner du her.

Tor Strand, redaktør.

comments powered by Disqus