Nordmenn kaster store mengder miljøfarlig avfall rett i søpla

SKAL SORTERES: På nettsiden sortere.no kan man nå søke opp gjenstander og finne ut om de er miljøfarlige og hvor de i så fall kan leveres. Foto: Åse Marie Mikkelsen (LOOP)
SKAL SORTERES: På nettsiden sortere.no kan man nå søke opp gjenstander og finne ut om de er miljøfarlige og hvor de i så fall kan leveres. Foto: Åse Marie Mikkelsen (LOOP)

Nordmenn har dårlig kjennskap til hva som er farlig avfall og kaster mye av det rett i søppelkassen, ifølge undersøkelser. Ny kampanje og nettside skal lære oss opp.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Mer om saken:

Hva blir miljøfarlig avfall til?

Innsamlet miljøfarlig avfall blir behandlet slik at farlige gasser, oljer, og eventuelt andre miljøskadelige stoffer blir fjernet og riktig behandlet. Materialene som kan brukes på nytt, blir gjenvunnet.

Hvorfor er det viktig å sortere miljøfarlig avfall?

  • Det er viktig å sortere ut avfall med miljøfarlige stoffer fordi innholdet kan skade natur, mennesker og dyr. Miljøfarlig avfall på avveie kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen av slike miljøgifter kan skje via restavfallet gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurenset røykgass, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Om miljøfarlige stoffer kommer i avløpet, kan det medføre direkte spredning av miljøgifter i naturen.
  • Ved å sortere miljøfarlig avfall riktig hindrer du at farlige stoffer kommer ut i naturen.
  • Vi får stadig mer kunnskap om hvilke stoffer som er farlige, og om hvilke produkter som inneholder disse. Derfor er mengden miljøfarlig avfall stadig økende.
  • Myndighetene har flere ganger poengtert betydningen av å samle inn farlig avfall, sist i deres stortingsmelding om avfall: Fra avfall til ressurs.

Kilde: Avfall Norge

I en fersk undersøkelse kommer det frem at 71 prosent av nordmenn vet at lyspærer inneholder miljøgifter. Likevel oppgir én av fire at de kaster lyspærer i restavfallet.

– Vi kaster store mengder miljøfarlig avfall rett i søpla hvert år. For eksempel kjøper vi 50 millioner lyspærer i året, mens bare fem millioner leveres inn. Når vi vet at bare en teskje med kvikksølv skal til for å forurense en middels stor innsjø, er det foruroligende at så mange kaster lyspærer og sparepærer i restavfallet, sier Nancy Strand, direktør i bransjeorganisasjonen Avfall Norge, i en pressemelding.

En undersøkelse fra i fjor viser at folk har dårlig kjennskap til at en rekke vanlige produkter er miljøfarlige: Blinkende joggesko (50 prosent visste ikke), ledninger og kontakter (46 prosent), elektriske leker (44 prosent), lyspærer og lysrør (37 prosent) og mobiltelefoner (34 prosent).

I disse dager lanseres kampanjen «Miljøfarlig avfall angår oss alle». Målet er å spre kunnskap om hva som er farlig og hvordan det kan sorteres riktig.

– Avfall som inneholder miljøfarlige stoffer kan føre til alvorlige skader på mennesker og miljø dersom det ikke behandles forsvarlig. Det antas at bare en tredel av småelektronikken samles inn og gjenvinnes. Å sortere miljøfarlig avfall riktig er et viktig bidrag hver og en gjør for seg selv og for miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, i pressemeldingen.

Les også: Tusen tonn batterier på avveie

Nettsiden sortere.no gir svar

På kampanjens nettside sortere.no kan man søke opp gjenstander, se hva de eventuelt inneholder av miljøfarlige stoffer og hvor de kan leveres.

Søker du for eksempel på mobiltelefon , forteller nettsiden at den inneholder miljøgifter som blant annet kvikksølv, kadmium og bly. Et søk på elektrisk ledning viser at den kan inneholde både bly og ftalater. Felles for disse stoffene er at de kan være svært skadelige om de kommer ut i naturen.

Les også: Matrester ødelegger for gjenvinningen av plast

– Enkelt å sortere riktig

Vi kjøper 2,4 millioner mobiler årlig, mens bare 200.000 leveres inn riktig. Foto: LOOPVi kjøper 2,4 millioner mobiler årlig, mens bare 200.000 leveres inn riktig. Foto: LOOP

De siste ti årene er mengden farlig avfall som leveres til godkjent behandling doblet, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Mengden økte fra 600.000 tonn i 2002, til noe over en 1,2 millioner tonn i 2012.

Men det er fortsatt over 60.000 tonn farlig avfall som årlig ikke leveres inn slik det skal. Dette avfallet kastes feilaktig i restavfallet, helles ut i avløpet eller dumpes i naturen, ifølge bransjeorganisasjonen Avfall Norge.

– Den store mengden miljøfarlig avfall som ikke blir samlet inn er svært bekymringsverdig. Med denne kampanjen håper vi at mange får øynene opp for hvor enkelt det egentlig er å sortere miljøfarlig avfall riktig. Målet er at vi sammen samler inn mer miljøfarlig avfall i 2014, sier direktør Nancy Strand.

Personvernpolicy